Påsklovet 2021

31 mar 2021

Under påsklovet är alla skolgymnastiksalar stängda från fredagen den 1/4 till söndagen den 11/4. För grupper som tränar helt eller delvis i skolgymnastiksalarna är de träningarna inställda.

För de större idrottshallarna gäller att ni får info av era tränare om förändrade träningstider.

Kansliet har ingen telefon- eller besökstid under påsklovet.

Tänk på att stanna hemma från träningen minst 7 dagar efter det att ni träffat nya nära kontakter oavsett om det skett på resa eller ej.

SOL-dagen 2021

24 mar 2021

SOL-dagen 2021 kommer att genomföras digitalt under perioden 15/5 – 30/6.

Grupperna har möjlighet att fram till 2/5 spela in sitt bidrag och sända in det till kansliet. Därefter kommer en meny med alla bidrag att sändas ut tillsammans med mer info om årets SOL-dag.

Aktuella regler för medlemmar i SOL GF med anledning av covid-19

20 mar 2021
Info

Uppdateringen från myndigheter, kommuner och våra idrottsförbund den 19/3, som ska gälla under perioden 22/3-11/4, innebar inga förändringar som påverkar vår verksamhet mer än att tidsperioden från Stockholm stad förlängdes så att reglerna där gäller t.o.m. 11/4 om det inte kommer andra uppdateringar innan dess. Vi har därför tillsvidare valt att följa även den tidsperioden.

De senaste uppdateringarna är skriven med fet kursiv stil.

Uppdaterade 2021-03-20 23:00

SOL GF följer de lagar, råd och rekommendationer som myndigheter, kommuner och förbund fattar med anledning av den pågående pandemin. Dessa, samt den riskbedömning föreningen gjort utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer, ligger som grund för nedanstående regler.

Den grundläggande målsättningen är att vi, utifrån ovanstående, på ett smittsäkert sätt ska bedriva en så normal verksamhet som möjligt. Detta för att möjliggöra för alla medlemmar att de fortsatt ska kunna träna vilket är viktigt både för det personliga välbefinnandet och för folkhälsan. Vi ska, om olika råd står mot varandra och tolkningar behöver göras, ha en minimerad risk för smittspridning som första fokus och inte leta kryphål i regelverket.

De nu uppdaterade reglerna gäller för perioden 2021-02-08 – 2021-04-11 och uppdateras löpande i anslutning till att den annonserade perioderna går ut eller om det kommer nya viktiga förändringar innan dess.

Allmän riskbedömning för SOL GF:

Vi verkar som förening i en storstadsregion där våra medlemmar kommer från ett stort upptagnings­område. Det innebär att grupperna i de flesta fall innehåller aktiva från många olika områden. Något som gör att vi hela tiden behöver vara extra vaksamma på aktuella regler och att vara noga med att minimera smittspridning för att inte vi ska bli en länk för spridning mellan olika områden.

Den mix av olika verksamheter vi har skiljer sig även från de flesta andra liknande föreningar. Jämförelser med hur andra föreningar gör sina tolkningar och sin riskbedömning kan därför inte göras då varje förening har sin egen unika situation.

Då pandemin riskerar att påverka verksamheten under en längre tid är det viktigt att vi håller i och håller ut även över tid.

SOL GF
Styrelsen

GÄLLANDE GENERELLA REGLER FRÅN 2021-02-08

(senast uppdaterade 2021-03-20)

Grundregler som gäller för alla medlemmar:

Utöver nedanstående grundregler för SOL GF gäller att alla medlemmar även måste hålla sig uppdaterade med nationella eller lokala regler och råd och följa dessa om de innebär striktare restriktioner.

 • Stanna hemma när du är sjuk eller vid minsta symtom på sjukdom och provta dig om du har symtom längre tid än 24 timmar.
 • Vid bekräftad covid-19 stannar du hemma i minst 7 dagar från det att testet togs samt att du de sista 2 dagarna ska ha varit feberfri och känt dig frisk,
 • Stanna hemma även om du själv inte har symtom om en familjemedlem eller någon du haft nära kontakt med har bekräftad covid-19, även då gäller minst 7 dagar samt att du ska känna dig frisk,
 • Du ska begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de du normalt träffar. Om du vid resa eller på annan plats har träffat nya nära kontakter vid sidan om skolan ska du stanna hemma i 7 dagar enligt ovan.
 • Ovanstående upprepas vid varje nytt tillfälle.
 • Kontakter inom ramen för skolan räknas, så länge man känner sig frisk, inte som nya nära kontakter eftersom skolan lever under helt andra regler.
 • Undvik i möjligaste mån att resa kollektivt till träningarna, om det ändå är nödvändigt följ noga gällande nationella och lokala rekommendationer,
 • Undvik även samåkning om det innebär nya kontakter,
 • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion,
 • Ha med er egen flaska med handsprit till alla aktiviteter eftersom omklädningsrummen på grund av pandemilagen inte kan användas för samlingar i anslutning till träningarna.
 • Dela inte vattenflaskor eller annan personlig utrustning,
 • Undvik trängsel, speciellt vid in- och utpassering eller i andra trånga passager,
 • Inga föräldrar får följa med in i våra träningslokaler (med undantag av familjegympan där man får vara max 8 vuxna inklusive tränare om lokalen så tillåter),
 • Överskrid inte lokalens maxantal enligt den nya pandemilagen och läs lathunden om hur ni går in och ut ur salar och hallar (DOKUMENT),

För de födda 2002 eller senare som kan träna inomhus gäller:

 • För de aktiva i denna ålder finns undantag från begränsningen på max 8 som gäller i samhället i stort men antalet i lokalen ska minimeras och maxantalet för lokalerna enligt pandemilagen gäller alla,
 • Om gruppen är större än vad lokalen tillåter måste träningen delas upp så att inte alla är på plats samtidigt. Delar man lokal med annan grupp måste det stämmas av innan träningen,
 • Ha alltid extra stora avstånd mellan grupper som delar samma träningslokal,
 • Minimera köbildning,
 • För BoU, AG och trupp (Svenska Gymnastikförbundet):
  • Nödvändig passning är tillåten men ska begränsas till ett minimum.
 • För cheer (Svenska Cheerleadingförbundet):
  • När ni återupptar träningen efter ett längre uppehåll (mer än en vecka) bygg med hänsyn till att ingen byggträning skett under lång tid. Bygg säkert, med adekvat grundträning och jobba med gradvis uppbyggnad,
  • Bygg i korta pass där 10 minuter är normgivande, varva med andra moment under minst lika lång tid mellan, minimera den totala mängden kontakter under en träning,
  • Använd fasta stuntgrupper på max 5 personer som inte byts under eller mellan träningarna. Bygg säkra moment som inte kräver pass,
  • Undvik pyramider där det krävs kontakt mellan fler personer.

När ni återupptar träningen efter ett längre uppehåll (mer än en vecka) rekommenderar vi samtliga att trappa upp träningen stegvis, och av smittskyddsskäl vänta med de moment som innebär närkontakt en period utifrån normal inkubationstid (minst 7 dagar) för covid-19.

Enskilda medlemmar som på resa eller på annan plats träffat nya nära kontakter ska enligt grundreglerna ovan stanna hemma 7 dagar efter det aktuella tillfället. Det gäller även den/de som kommer in nya aktiva i gruppen vid annat tillfälle än vid terminsstart.

För de födda 2001 eller tidigare som inte kan träna inomhus gäller:

 • Kan endast träna på distans eller utomhus, inte inomhus.
 • Utför aktiviteten i mindre grupper (8 personer ska vara normerande även utomhus),
 • Om en ordinarie grupp normalt består av fler än 8–9 personer ska den delas upp i mindre träningsgrupper,
 • Anpassa antalet tränare efter gruppstorleken,
 • Håll avstånd mellan både aktiva och tränare,
 • Alla moment där passning behövs ska undvikas,
 • För bygg i cheer gäller att sådan träning inte kan genomföras,
 • Res individuellt till och från träningarna,

Enskilda medlemmar som på resa eller på annan plats träffat nya nära kontakter ska enligt grundreglerna ovan stanna hemma 7 dagar efter det aktuella tillfället. Det gäller även den/de som kommer in nya aktiva i gruppen vid annat tillfälle än vid terminsstart.

För ordinarie grupper med aktiva som är födda både över och under brytpunkten 2001/2002 gäller:

 • Om träningen sker utomhus eller på distans kan den genomföras med aktiva i alla åldrar enligt reglerna för de födda 2001 eller tidigare.
 • Om träningen sker inomhus kan enbart de födda 2002 eller senare vara med enligt reglerna från våra kommuner.

Arrangemang & extra träningar

 • Utifrån vår riskbedömning är alla våra egna fysiska läger och tävlingar (både gemensamma och inom grupper) tillsvidare inställda,
 • Vid önskemål om deltagande på fysiska arrangemang som andra organisationer arrangerar (och när det åter är tillåtet att arrangera sådana) görs vid varje tillfälle en separat bedömning som omfattar det allmänna smittläget, behovet av resor, arrangörens protokoll för sin riskbedömning samt vilka effekterna skulle kunna bli i föreningen om deltagandet skulle innebära smitta,
 • Bokning av utökad träning eller flytt av träning som innebär nya kontakter kan just nu inte ske, vid önskemål om flytt av träning som inte innebär nya kontakter görs en separat bedömning,
 • Det går alltid att flytta träning utomhus.

Sammanfattning

Vi hoppas ni har förståelse för att de olika råden och rekommendationerna kommer att påverka även oss och att det även framöver kan komma snabba beslut med kort varsel. Men även att det kan ta lite tid för oss som förening att uppdatera denna sida när förändringar inträffar.

Styrelsen vill starkt betona det personliga ansvaret som alla har att både våra egna råd och rekommendationer (liksom de från myndigheter, kommuner och förbund) följs. Att vi ska försöka bedriva träning så normalt som möjligt men att vi inte ska tumma på reglerna eller försöka hitta kryphål som går emot intentionerna i det som kommunicerats ut.

Vid bekräftad covid-19 smitta gäller:

 • Kontakta din tränare eller mejla till föreningen (kansliet@solgf.se),
 • Tränaren/kansliet informerar, utan att nämna namn, om smittan till övriga i gruppen,
 • Övriga i gruppen ska, även om man inte har några symtom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5-7 dagar)
 • Vid misstanke om att smittspridning har skett inom gruppen kommer våra förbund att informeras.

Sportlov 1-7/3 2021

23 feb 2021

Under sportlovet vecka 9 (1-7/3) är all träning i gymnastiksalarna inställd. För er som tränar i idrottshallar gäller att ni får kontakta era tränare för info om eventuella förändringar av träningarna.

In och ut ur salar och hallar

08 feb 2021

Det kommer mycket information med anledning av covid-19 och de lagar och rekommendationer som hela tiden uppdateras.

Vi kommer därför att ta fram enkla A4-infoblad där vi lyfter fram hur i ska bete oss i olika situationer. Allt för att det ska bli så lättläst som möjligt.

Nedan hittar ni en sammanställning över hur man gör i anslutning till det att träningen börjar/slutar.

Dokument: Hur vi går in och ut ur salar och hallar

Sidan ”Avgifter” uppdaterad för våren 2021

29 jan 2021

Vår sida för avgifter är nu uppdaterad med de regler som kommer gälla för våren och sommaren 2021.

Dessa ersätter annan information om t.ex. träningsavgifter och tävlingskostnader som kan finnas publicerade i handboken eller i andra dokument.

Samarbete med Aleris Rehab

15 jan 2021

Läs mer om vårt samarbete med Aleris Rehab i menyn Aktiva / Aktiva övrigt /Aleris (direktlänk solgf.se/aleris) eller under Medlemskort / Erbjudanden i medlemsappen.

Jultävlingen och juluppvisningarna 2020

21 dec 2020

Nu är det äntligen dax. Nu finns det ni alla har längtat efter. Nu går det att besöka vår play-kanal på Streamify och titta på årets digitala jultävling och juluppvisningar.

Ni hittar dit via länken här bredvid -> SOL GF Play-kanal

Det finns två typer av biljetter.

Dels våra uppvisningsbiljetter som gäller för den uppvisning ni köper dem till. Dessa kostar 120:- och förutom den aktuella uppvisningen så kan ni även se bonusklippen.

Dels vår samlingsbiljett som gäller för alla klipp och som kostar 200:-.

Köpta biljetter gäller i 7 dagar från första gången man loggar in.

OBS! Om ni köper en biljett som gäller för en viss uppvisning så kan den inte bytas. Se i deltagarlistan vilka grupper som är med i respektive uppvisning eller på jultävlingen.

Vi vill även tipsa om vår virtuella fika som tillhandahålls av BoU-sektionen.

Ledamöter i styrelsen, sektionsstyrelserna, kommittéerna samt våra hedersmedlemmar har fått separata fribiljetter via e-post. Dessa gäller till samtliga uppvisningar.

Tränare kommer senast under tisdagen få fribiljett till den uppvisning som den egna gruppen är med på.

Helgstängt på kansliet

18 dec 2020

Kansliet är nu helgstängt och öppnar igen efter trettonhelgen.

Återanmälan till VT21

05 dec 2020

Alla aktiva i våra BoU-sektion ska göra en återanmälan via bokningssidan om man avser att fortsätta i sin grupp till våren. Info om det har sänts ut via e-post och återanmälningsperioden är 4-13 december. Det gäller dock inte barn till tränare som vi flyttar manuellt. Det gäller inte heller familjegympan som kommer att ha sin återanmälan i januari.

För grupper i AG, cheer och trupp kommer i början av januari en avisering på vårens avgifter som man bekräftar sitt deltagande med genom att betala. Återanmälan via aviseringen kommer, liksom vid anmälan via bokningssystemet, vara 7 dagar.

Info om lediga platser till intresselistan sänds ut efter det att återanmälningsperioden är slut.

Föreningsarrangemang hösten 2020

12 okt 2020

Årets familjedag, som traditionsenligt skulle ha ägt rum lördagen före farsdag, kommer i år tyvärr att ställas in. Då arrangemanget bygger på att både aktiva och publik/besökare rör sig runt i hallen går det med nuvarande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten inte att genomföra.

Juluppvisningarna och BoU-sektionens jultävling kommer att arrangeras digitalt. Information har sänts ut till grupperna och biljettinfo samt tider kommer i december.

Föreningsoverallen från Adidas

06 okt 2020

Nu går vår föreningsoverall från Adidas att beställa igen.

Beställningsperioden är den 6-18/10.

Ni hittar mer info om overallen på solgf.se/adidas.

Årsmötet 2020

23 sep 2020

Årsmötet 2020 genomfördes både digitalt och fysiskt onsdagen den 23/9. Totalt deltog 25 på mötet varav 24 var röstberättigade.

Som ordförande återvaldes Malena Nylin.

Som ny i styrelsen valdes Sten Karlson in medan Linn KImreus och Linda Lindwall lämnade styrelsen.

De två sistnämnda tog dock plats i valberedningen i stället.

Hela styrelsen hittar ni på solgf.se/styrelsen.

Lediga platser HT20

12 sep 2020

Söndagen den 13/9 kl. 19.00 släpper vi kvarvarande lediga platser till intresselistan. Det gäller platser i grupper som inte har krav på förkunskaper.

Bokningen sker via vår bokningssida som har direktadressen https://sportadmin.se/hemsida/form/form2.asp?F={9D586709-4592-4DB7-9099-E7F7A46D0EFE}

Det går bra att göra en bokning även om man inte tidigare har gjort en anmälan till intresselistan. Viktigt i så fall att logga in innan platserna släpps för att registrera personuppgifterna till den man vill boka en plats för.

För grupper som har krav på förkunskaper finns kontaktinfo på solgf.se/annonser.

SOL GF årsmöte 2020

27 aug 2020

SOL GF kallar alla medlemmar till årsmötet 2020 som äger rum onsdagen den 23/9 19.00 – 21.00. För komplett kallelse och viktig info om anmälan se gå till solgf.se/arsmote.

Vi behöver din anmälan senast 2020-09-13 för att hinna förbereda röstlängd och planera fysiskt och/eller digitalt möte.

Nyheter från hösten 2020

10 aug 2020

Från hösten 2020 inför vi en del nyheter som påverkar både avgifter och betalningar.

Höjda terminsavgifter

Vi kommer p.g.a. ökande kostnader inför hösten 2020 att höja terminsavgifterna. Höjningen kommer att vara ca 10% men kan variera lite mellan olika grupper där grupper som tränar fler veckor per verksamhetsår kan få en ytterligare höjning på max 4%.

Medlemsavgiften (och licensavgiften för de grupper som ska betala sådan) är oförändrad.

Det är den grundläggande terminsavgiften som ökas. Om man går i eller byter till en grupp som tränar mer än under våren innebär det som tidigare att den faktiska terminsavgiften som vanligt blir högre.

Inga reducerade avgifter

Alla aktiva som går i samma grupp betalar från hösten 2020 samma terminsavgift. Det gäller även om man sedan själv väljer att inte delta på alla träningar.

För grupper inom AG (där träningen i grunden sker individuellt och därför kan variera väldigt mycket både ålders- och nivåmässigt men där de aktiva ändå redovisningsmässigt är inlagda i gemensamma grupper) kommer terminsavgiften i viss mån att anpassas efter den aktives tränings- och tävlingsnivå samt, liksom i övriga sektioner, hur långt verksamhetsår man har.

För aktiva i BoU-sektionen som har en förälder med som tränare i gruppen gäller som tidigare att den enbart betalar medlems- och eventuell licensavgift och att föräldern inte får något arvode.

I övriga sektioner betalar alla aktiva full avgift och föräldrar som är med som tränare får ett arvode liksom de tränare som inte har med egna barn på träningen.

Vid förändrade träningar

Träningarna från hösten 2020 kommer i största möjliga mån att genomföras under så normala förhållanden som möjligt.

Vi fortsätter dock att följa rekommendationer från myndigheter, RF och våra idrottsförbund och kan utifrån dessa behöva anpassa verksamheten i olika riktningar när rekommendationerna förändras. Det kan också innebära att fler eller färre träningar ställs in under terminen även om vi hittills har lyckats undvika det i de flesta fall.

Genom att betala medlems- och terminsavgiften accepterar man att träningen bedrivs under de förutsättningarna och att både förändringar av träningsupplägg samt inställda träningar kan komma att ske utan att medlems- eller träningsavgiften återbetalas varken helt eller delvis.

Vi uppgraderar vårt medlemsregister

Vi uppgraderar vårt medlemsregister Sportadmin till versionen Kansliservice.

Det innebär att vårt kansli, våra ledare och även alla aktiva får fler funktioner som underlättar både kommunikation och betalningar.

Det som kommer märkas först för de aktiva och vårdnadshavare är att alla betalningar nu från hösten ska ske via Sportadmin och deras samarbetspartner Billmate.

Det innebär också att det på fakturor som innehåller medlems- och terminsavgifter separat kommer att specificeras en hanteringskostnad. Vi har valt att visa den öppet i stället för att baka in den i terminsavgiften. Hela hanteringskostnaden tillfaller Sportadmin/Billmate och den är en del av finansieringen av den nya versionen av vårt medlemsregister.

Läs mer om avgifter och betalningar på solgf.se/avgifter och solgf.se/betalning

Sommarstängt på kansliet

24 jun 2020

Kansliet är nu sommarstängt t.o.m vecka 34.

Information om höstens grupper kommer från kansliet eller ansvarig huvudtränare så snart den är klar. För de flesta grupperna innebär det under slutet av augusti.

För er som gått i en träningsgrupp utan förkunskapskrav under våren kommer info om återanmälan under första halvan av augusti. Denna info sänds ut via e-post. Då kommer även info om hur man gör gruppbyten.

För nya som vill börja i en grupp utan krav på förkunskaper i SOL GF är första steget att göra en anmälan till vår intresselista. Mer info om den hittar ni på solgf.se/anmalan.

Tider kansliet vecka 22-24

25 maj 2020

Vecka 22-24 har kansliet följande tider:

Ingen telefontid måndagen den 25/5. Övriga dagar ordinarie telefontid med reservation för att vi kan vara upptagna pga. möten vissa tider även under telefontiden.

Följande öppettider är just nu inbokade då det går bra att hämta overaller, köpa cheerlinnen, lämna in utdrag från brottsregistret eller lämna tillbaka material efter våren 2020:

26/5 16.00 – 19.00
27/5 16.00 – 19.00
1/6 16.00 – 18.00
10/6 16.00 – 20.00
11/6 16.00 – 20.00

SOL GF söker Sportkoordinator för BoU-sektionen

15 maj 2020

Läs hela annonsen nedan eller hos Arbetsförmedlingen.

Tipsa gärna de du känner som du tror skulle vara intresserade.

Sportkoordinator

Vi har mycket att vara stolta över i SOL GF. Med gedigen gymnastikkompetens, gemenskap och engagemang bygger vi vår förening och våra medlemmar starka och välmående. Länge.

Merparten av våra aktiva har en gång i tiden börjat med träning i en träningsgrupp tillhörande vår BoU-sektion. Vi har dessutom minst lika många på vår intresselista och våra träningsgrupper är därför mycket viktig som en första inkörsport för att alla intresserade ska kunna få börja.

Vill du vara med på vår resa och driva föreningens utveckling framåt?

I och med vår starka tillväxt söker nu SOL GF en ansvarig för vår Barn- och ungdomsverksamhet.

Tjänsten passar dig som söker ett flexibelt och utvecklande deltidsjobb. Arbetet är ojämnt fördelat över året och till viss del förlagt på kvällar samt helger, så vi ser att det går utmärkt att kombinera med exempelvis studier.

Tjänsten som sportkoordinator innebär att du är huvudansvarig för föreningens olika träningsgrupper och att dessa fungerar samt fortsätter att utvecklas.

Föreningen har påbörjat ett arbete med en ny struktur för verksamheten och vi ser att du deltar i att utveckla och implementera den vidare. För att kunna fortsätta utvecklingen av arbetet ser vi även att du deltar som ledare i en del av våra olika träningsgrupper.

Våra ledare är väldigt viktiga för vår verksamhet och du blir en lika viktig länk mellan dem och föreningen. Du ser vad som behövs göras och hjälper gärna till där behov uppstår.

SOL GF har flera anställda och i din roll kommer du att jobba nära dessa och tillsammans med dem även planera och genomföra föreningsgemensamma evenemang.

Du kommer med tiden också själv att få driva egna evenemang och läger för de olika träningsgrupperna.

Utöver den schemalagda tiden som ledare i olika grupper och viss tid i samband med evenemang så kan övrig tid till stor del planeras efter dina önskemål. Placering för tjänsten är Stockholm.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetet sker i nära anslutning till övrig personal på vårt kansli och innebär bl.a. att:

· Löpande koordinera och utveckla sektionernas träningsgrupper

· Inför varje ny säsong planera antalet grupper utifrån den verksamhet som ska bedrivas.

· Planera och samordna tillsättning av ledare samt gymnaster till grupper vid terminsstart

· Planera och genomföra föreningsgemensamma evenemang

· Ge nya tränare en introduktion i vår verksamhet och se till att våra tränare får gå de utbildningar de behöver

· Arbeta löpande med att hitta fler tränare till både nuvarande och ny verksamhet

· Bistå med stöd till kansliet i frågor som berör träningsgrupperna

· Delta i olika grupper som en stödjande resurs. Grupperna är från 4 års ålder upp till 16+

Kravprofil

· Tidigare erfarenhet av att vara ledare inom en sportslig verksamhet. Gymnastik är meriterande, men inget krav då vi förser dig med den utbildning du behöver

· God vana av att administrera, planera och koordinera olika arbetsuppgifter

· Du måste vara minst 18år för att söka tjänsten

· Svenska i tal och skrift

Personliga egenskaper

Som person har du ett genuint intresse för människor och koordinering, du uppskattar att ha många olika kontaktytor och är kommunikativ. Du finner motivation i att planera, strukturera och driva arbetet framåt. Samtidigt är du inte rädd för förändringar samt är flexibel och öppen för den omväxling som kan ske. Vidare ser vi att du är van vid att arbeta självständigt såväl som att vara en del av ett team där alla strävar mot samma mål. Du trivs med en varierande arbetsdag och gillar att arbeta administrativt och stötta dina kollegor i olika arbetsuppgifter.

Välkommen med din ansökan!

Vi begär alltid utdrag ur belastningsregistret för alla våra tränare, ledare och anställda över 16år.

Tjänsten är tillsvidare med start omgående eller enligt överenskommelse.

Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen att maila oss ett CV och ett kort personligt brev.

Vid frågor vänligen kontakta oss på: rekrytering@solgf.se.

Omfattning: Deltid (40 – 60%)
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Sommarläger 2020

27 apr 2020

Våra olika sektioner håller just nu på att planera för om och när det kan bli några sommarläger denna sommar.

Definitiva besked för läger som planeras i juni kommer under maj.

Det datum som i så fall är aktuella är:

11-12 samt 15-17/6 – Gympakollo vår BoU-sektionen – Inställt
10-14/8 – Gympakollo höst BoU-sektionen – Inställt

29/6-1/7 Truppsektionen läger 1
5-7/8 Truppsektionen läger 2

I de fall lägren kan genomföras kommer mer info och inbjudan i samband med att det definitiva beslutet har tagits.

Tider kansliet v. 18 & 19

23 apr 2020

Under vecka 18 & 19 kommer kansliet att ha öppet följande tider för er som behöver komma förbi för att hämta overaller och köpa SOL-prylar eller för tränare som t.ex. ska lämna tillbaka material och nycklar i samband med terminsslutet:

Vecka 18:
Måndag 27/4 16.00 – 19.30
Tisdag 28/4 16.00 – 18.30

Vecka 19:
Måndag 4/5 16.00 – 19.30
Tisdag 5/5 16.00 – 18.30

Info om Corona

22 apr 2020
Info

Info om Corona (covid-19)

Uppdatering 2020-04-02 00:15

Nu har Folkhälsomyndigheten uppdaterat och kommit med nya riktlinjer och eftersom vi fortsätter följa deras rekommendationer och riktlinjer så kommer här nedan lite nya anpassningar för vår verksamhet. 

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer och råd är nu skärpta men myndigheten menar fortsatt att det är viktigt att idrotten hålls igång. Men det tak om max 50 personer som får samlas gäller nu även träning. Vi har ju redan anpassat vår träning efter detta så där ligger vi redan före och det är alltså inget nytt. 

I Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer och rekommendationer finns följande punkter med för idrottsrörelsen. 

 • Undvik närkontakt vid idrottsutövande
 • Träna utomhus när så är möjligt 
 • Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper 
 • Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande 

För vår verksamhet inom SOL GF gäller därför följande NYA punkter.

Undvik om möjligt fruktpauser

Ät ordentligt före och efter era träningar och undvik i största möjliga mån fruktpauser. Behöver man ändå äta något under träningen, försök ta med sådant som har skal eller papper som man kan hålla i, eller sådant som går att äta med sked eller gaffel. Glöm inte heller att tvätta händerna ordentligt innan och efter ni ätit.

Undvik helt moment med närkontakt

Vi kommer anpassa träningarna så att vi undviker övningar med närkontakt, det innebär också att vi undviker trängsel i leden. All träning där närkontakt sker både mellan gymnaster och mellan gymnast och tränare ska alltså från och med nu undvikas helt. Det betyder också att vi inte längre kramas eller gör high-five med varandra utan försöker komma med glada kommentarer istället. 

Träna utomhus när så är möjligt

Vi kommer från och med nu träna utomhus helt eller delvis på träningarna. Mer information om just er grupp får ni från er huvudtränare under veckan.

Här nedan har ni alla SOL GF´s riktlinjer som vi nu följer. Ha gärna ett samtal hemma med era barn om dessa punkter och hur viktigt det är att vi följer detta för att kunna fortsätta bedriva ordinarie träningar. 

Stanna hemma om man är sjuk

Precis som tidigare så gäller fortsatt att den som är sjuk, även med milda symtom, inte ska komma till träningarna utan stanna hemma, när man blivit frisk stannar man hemma ytterligare två dagar innan man är välkommen till träningen igen. Insjuknar man under träningen ska man gå hem direkt och märker ni tränare att någon gymnast uppvisar symtom under träningen har ni fullt mandat att skicka hem gymnaster, för gymnaster under 18 år gäller det dock att kontakta vårdnadshavare först.

Byt om hemma före och efter träning

God handhygien

Vi fortsätter även med god handhygien genom att både gymnaster och tränare tvättar händerna både innan och efter träningen med tvål och vatten.

Dela inte vattenflaskor och undvik om möjligt fruktpauser

Ät ordentligt före och efter era träningar och undvik i största möjliga mån fruktpauser. Behöver man ändå äta något under träningen, försök ta med sådant som har skal eller papper som man kan hålla i, eller sådant som går att äta med sked eller gaffel. Glöm inte heller att tvätta händerna ordentligt innan och efter ni ätit.

Undvik moment med närkontakt 

Vi kommer anpassa träningarna så att vi undviker övningar med närkontakt, det innebär också att vi undviker trängsel i leden. All träning där närkontakt sker både mellan gymnaster och mellan gymnast och tränare ska alltså från och med nu undvikas helt. Det betyder också att vi inte längre kramas gymnaster emellan eller gör high-five med varandra utan försöker komma med glada kommentarer istället. 

Träna utomhus när så är möjligt

Vi kommer från och med nu träna utomhus helt eller delvis på träningarna. 

Föräldrar hämtar och lämnar utanför hallen

Detta för att minska antalet personer i hallarna som möts vid hämtning och lämning. 

Skolsalar

För alla grupper som tränar i skolsalar innebär detta att vi anpassar verksamheten så att man slutar träningen några minuter tidigare än vanligt för att säkerställa att alla hunnit lämna hallen innan nästa grupp kommer, samt att man startar sin träning några minuter senare än vanligt för att lämna plats åt de som är på väg ut.

Idrottshallar 

(Västertorpshallen, Brännkyrkahallen, Mälarhöjdshallen, Enskedehallen, Åkeshovshallen)Vi har tillsammans med sektionerna och de andra föreningarna i Stockholm jobbat fram ett schema för att begränsa antalet i hallarna till under 50 personer.

Vänliga hälsningar 
Styrelsen i SOL GF 

Utdrag från tidigare info

Gymnaster och ledare med olika typer av medicinska tillstånd 

För gymnaster/ledare med olika typer av medicinska tillstånd är det den patientansvariga läkaren inom regionens hälso- och sjukvård som kan göra den säkraste bedömningen om gymnasten ska komma på träningarna. I avvaktan på besked från den patientansvariga läkaren rekommenderar vi att gymnasten/ledaren stannar hemma. 

Kansliet

Folkhälsomyndigheten har nu även gått ut med en rekommendation att de som kan jobba hemifrån i Stockholm ska göra det, detta medför att vår kanslipersonal från och med tisdagen den 17 mars kommer jobba hemifrån och kansliet kommer vara stängt.

E-post och telefonen kommer vara bemannad som vanligt så har ni några frågor eller liknande går det bra att höra av er där. Däremot kommer det inte finnas några besökstider tills vidare.  

Tävlingar

Styrelsen har idag beslutat att ställa in SOLs medverkan på alla tävlingar (i och utanför Sverige), till att börja med under mars och april, men det kan komma att förlängas beroende på hur situationen utvecklas. 

SOL-dagen 2020

Ett beslut har tagits om att inte hålla årets SOL-dag lördagen 25 april utan i ett första skede flytta fram den till lördag 30 maj. Ett beslut om det nya datumet blir av eller inte kommer tas i slutet av april efter att ha följt hur utvecklingen fortsätter. 

Rekommenderade länkar

Folkhälsomyndigheten

Utrikesdepartementets rekommendation (UD) 

Vårdguiden 1177.se 

World Health Organization (WHO) 

Krisinformation från svenska myndigheter

Gymnastikförbundet 

Cheerleadingförbundet 

Bingolotto digitalt

08 apr 2020

Köp era bingolotter, föreningarnas eget spel, digitalt inför påsken (eller andra veckor då ni vill spela) och stöd samtidigt SOL GF.

Klicka på bilden ovan eller länken nedan så får vi föreningsbehållningen på 15:- per lott (30:- per dubbellott).

https://www.bingolotto.se/bingolotter/?customerId=6011924

Dela gärna länken vidare till andra ni vet ska spela och vill köpa lott.

Påsklovsinfo

02 apr 2020

Under påsklovet 6-13/4 är alla träning i skolgymnastiksalarna inställda eftersom skolorna är stängda.

För er som tränar i idrottshallar så gäller att ni får info från era tränare om det är några förändrade tider.

Kansliet har också stängt under påsklovet, dvs utöver att vi har fortsatt stängt för obokade besök så är det heller ingen telefontid.

Sortlovsuppehåll 2020

24 feb 2020
Info från kansliet - sportlovsuppehåll

Under sportlovet vecka 9 (24/2 – 1/3) är all träning i skolgymnastiksalar inställd.

För er som tränar i idrottshallar så får ni kontakta tränarna för info om ändrade eller inställda träningar.

Kansliet är stängt under sportlovet.

Ny beställningsperiod

03 feb 2020
Defileringsoverall Adidas

Nu har vi öppnat upp vårens beställningsperiod för vår defileringsoverall från Adidas.

Fram till den 15/2 går det bra att beställa overallen via länken nedan eller på vår beställningsportal hos Svenska Lag.

Betalning sker med Swish eller kort i samband med beställningen.

Länk formulär: Beställning av defileringsoverall

Lediga platser VT 2020

26 jan 2020

Lediga platser till VT 2020 i våra grupper utan krav på förkunskaper släpps via vår bokningssida onsdagen den 29/1 20.00.

(Någon som gick i en grupp HT19 men som eventuellt missat återanmälan inför våren kan göra sin anmälan från 19.30 samma dag.)

Aktuella grupper hittar ni i vårt schema.

Länk till bokningssidan hittar ni HÄR.

Vi söker även en del tränare.

Då vi redan haft vårens interna kurser söker vi nu dig som har tidigare erfarenhet som tränare från gymnastik eller cheerleading eller har annan relevant utbildning som idrottslärare eller liknande. Även de som varit aktiva under tonåren och upp kan göra en anmälan via nedanstående formulär.

Formulär tränaranmälan.

Återanmälan VT 2020

04 jan 2020
Återanmälan VT 2020

Nu är återanmälan VT 2020 öppen fram t.o.m den 12 januari 23.55.

Återanmälan ska, för de som vill fortsätta träningen i vår, göras av alla aktiva som under hösten 2019 gick i en grupp utan krav på förkunskaper. Dvs samtliga grupper i BoU-sektionen samt träningsgrupperna i cheer och trupp.

Information om återanmälan sänds ut via e-post till de aktiva i de aktuella grupperna. I informationen finns även uppgifter om hur man gör för att önska gruppbyten.

Terminsstart för våren sker vecka 3 för dessa grupper om ni inte får annan information från tränarna.

Läs mer på vår infosida om återanmälan.

Profilkläder åter på Stadium

17 dec 2019
Stadium webbutik SOL profilkläder

Nu finns våra profilkläder åter på Stadium. Beställningar som görs från nu levereras med den nya loggan.

Får Stadium in din beställning senast fredag morgon så går den iväg för tryck innan de stänger för jul och kan då levereras i januari. Beställningar som kommer in senare sänds till tryck efter trettonhelgen.

Läs mer om profilkläderna på följande länk: SOL Profilkläder

Medlemsbrev från styrelsen december 2019

06 dec 2019
SOL GF logga

Det närmar sig terminsavslutning och vi har haft full aktivitet i våra hallar under hösten. Mycket glädje, kompisanda och kämpaglöd från både tränare, gymnaster och ideellt aktiva.

Under hösten har många av föreningens aktiva haft möjlighet att träna i Stockholm stads nya special hall för gymnastik, Mälarhöjdshallen. Det är ett välkommet tillskott men långt ifrån tillräckligt. Vi fortsätter arbeta för ytterligare hallar.

Föreningen har också förstärkt kansliet med en sportkoordinator, Cissela Ericson. Hon har ett långt förflutet som tränare i föreningen så hon är redan ”en i gänget”. Hon har sin arbetsplats på kansliet tillsammans med Peter.  Om ni inte redan stött på henne så kommer ni säkert att göra det framöver.

”Många SOL-gymnaster både i hallen och på pallen”.
En vision som utmanar i en föränderlig omvärld. En omvärld med utmaningar som att kunna erbjuda olika typer av gymnastik till alla som vill. Utmaningar som att ha tillräckligt med träningshallar, tillräckligt med tränare och tillräckligt med ideella krafter. I en omvärld med både andra idrottsföreningar och med företag som ger idrottskurser till barn. En vision ska vara utmanande och det är vår förenings vision. 

I takt med att omvärldens behov har förändrats har vi också sett ett behov av att utveckla och stärka vår förening för framtiden. Det är en spännande resa som vi har påbörjat. Vi i SOL GF styrelse får många förslag från våra medlemmar, och detta engagemang är en viktig del i de förändringar som genomförts. 

 • För ett år sedan röstade till exempel föreningens medlemmar fram ett namnbyte för föreningen. 
 • Det senaste året har en ny, mer modern hemsida arbetats fram. Den kommer att fortsätta att utvecklas både funktionsmässigt och innehållsmässigt för att möta de behov som finns. 
 • Det har också tagits fram en ny grafisk profil som kommer att börja användas nu. Bland annat så har vi en ny logotyp. Vi är stolta över SOL GF och en samlad grafisk profil bidrar till att stärka gemenskapen men också bilden av vår förening. En ny grafisk profil innebär också att vi successivt byter ut kläder och profilprodukter. Ni som har den svarta föreningsoverallen eller andra kläder med gamla logotypen får gärna fortsätta att använda dem ett bra tag till. Kanske tills de är urväxta eller utslitna. Vi har i dagsläget inte satt någon bortre gräns för dessa. Men från och med nu så kommer det som beställs att vara med nya logotypen.
 • För att möta det stora behovet av stabilitet avseende både tränare och kanslipersonal så har vi anställt både en sportkoordinator på kansliet och tränare för föreningens största sektioner; trupp och cheer. Men vi är alltid behov av fler tränare, även om det bara är en timme i veckan. Hör av dig till kansliet om du är intresserad av att bli tränare. 

Vi har mycket att vara stolta över i vår förening och med gedigen gymnastikkompetens, gemenskap och engagemang bygger vi vår förening och våra medlemmar starka och välmående. Länge.

Resan är påbörjad för våra drygt 1400 gymnaster, våra 230 tränare, våra ideellt engagerade, våra anställda och alla engagerade föräldrar. Men också för alla som i framtiden kommer att vara aktiva i föreningen.

Med det önskar vi er en riktigt härlig jul så ses vi i hallarna i januari igen.

SOL GF Styrelse

Juluppvisningar och jultävling 14/12

02 dec 2019
Juluppvisningarna med jultävlingen

Lördagen den 14 december är det dags för årets juluppvisningar i Brännkyrkahallen.

Som vanligt kommer det vara 2 uppvisningar.

11.00 Uppvisning 1
14.00 Uppvisning 2

Barn- och ungdomssektionens jultävling (för Bas Yngre födda 2011 & 2012) kommer att vara en del av uppvisning 1 medan grupper och gymnaster från AG enbart kommer vara med på uppvisning 2. För grupper från Cheer och Trupp kommer dessa att delas upp mellan de två uppvisningarna.

För mer info se sidan för Juluppvisningarna

Biljetterna säljs från 5/12 18.00 via TICKSTER

OBS! Viktigt om juluppvisningarna!

Vi kommer (tack vare att vi fått tag i extra hallvärdar som vi tidigare efterlyste) kunna sätta in två extra ståplatsläktare i Brännkyrkahallen till juluppvisningarna nu på lördag 14/12. Det betyder att vi under måndagen 9/12 från klockan 20.00 åter kommer kunna sälja biljetter till båda uppvisningarna via Tickster (direktlänk till portalen: https://www.tickster.com/sv/p/sol-gf

Då ståplatsläktarna inte fyller exakt hela behovet av biljetter som önskats (till i första hand uppvisning 1) så kommer det dels enbart finnas vuxenbiljetter att köpa och dessa kommer vara begränsade till 2 st per köp.

Vi har även satt upp en anslagstavla där de som märker att man eventuellt kommer får biljetter över kan annonsera ut dessa. Information om anslagstavlan kommer vi att sända ut med mejl till alla aktiva i de grupper som är med på uppvisningarna så att även de som köpt biljetter får den informationen.

Ni hittar anslagstavlan på länken: http://gastbok.nu/gb/57369

Vi ber er notera att eftersom trycket på biljetter är så stort så kommer ståplatsbiljetterna denna gång verkligen vara just ståplatsbiljetter. Vid tidigare uppvisningar har det ibland gått att sitta även på ståplats men det kommer inte vara möjligt nu.

Adidas defileringsoverall

26 nov 2019
SOL GF defileringsoverall från Adidas.

Nu är det möjligt att beställa defileringsoverallen från Adidas igen.

Länk till beställningssidan: Defileringsoverall Adidas

Nya hemsidan öppnad

25 nov 2019
Nya hemsidan solgf.se

Nya hemsidan för SOL GF hittar du nu här på adressen solgf.se.

Vi kommer löpande att uppdatera sidan med både det viktigaste från vår gamla sida och med nya funktioner. Vi ber er därför att tillsvidare ha överseende om allt inte finns på plats nu från start.

Under några dagar finns den gamla hemsidan kvar tills all info är överflyttad.

Arrangemang SOL GF säsongen HT19/VT20

10 sep 2019
SOL GF arrangemang lista 2019/2020

Vi kommer som vanligt ha en del föreningsarrangemang under säsongen hösten 2019 och våren 2020.

Nedan hittar ni datum för de större arrangemangen:

2019
14/12 – Juluppvisningarna, Brännkyrkahallen

2020
18-19/1 – Utbildningshelg tränare, Hägerstensåsens medborgarhus
25-26/1 – Cheer, Stars Winter Cup, Brännkyrkahallen
25/4 – SOL-dagen 2020, Brännkyrkahallen
2/5 – Cheerdagen, Brännkyrkahallen
23-24/5 – Trupp, SOL-cupen vår, Brännkyrkahallen

Mer info kommer i anslutning inför varje arrangemang. Utöver ovanstående kommer även sektioner och grupper ha egna läger etc.