Betalning

betalning

Betalning av fakturerade kostnader

Betalning av avgifter och kostnader ska ske senast det datum som är angivet på den utsända fakturan och till det på fakturan angivna Bankgirokontot.

När du betalar fakturor som har ett OCR-nummer så ska du göra betalningen till vårt OCR-BG-konto 468-0427. Där anger du bara OCR-numret som referens.  

VIKTIGT! När du gör betalningen till vårt OCR-BG-konto måste du alltid betala hela det fakturerade beloppet!

Notera också att varje faktura har ett unikt OCR-nummer. Du kan därför inte använda det för betalning av någon annan faktura eller kostnad.

Delbetalning

Om du önskar dela upp det fakturerade beloppet mellan fler som ska betala eller över fler månader kan det endast ske efter kontakt med kansliet.

I dessa fall får betalning INTE ske till ovanstående automatiska OCR-konto utan delbetalningen ska alltid ske till vårt manuella BG-konto 468-2233. Ange vid delbetalningar namnet på den aktive samt fakturans nummer.

Förskottsbetalning och insättningar

Vårt Bg 468-2233 ska också användas om du ska:

  • gör en inbetalning av en faktura utan OCR-nummer
  • ska göra en ekonomisk redovisning
  • ska sätta in pengar på en lagkassa

Obetalda fakturor

Kostnader eller avgifter som inte har betalas i sin helhet senast på förfallodagen kan innebära att den aktive stryks som medlem i föreningen.

Obetalda och förfallna avgifter tolkas enligt stadgarna som man själv har begärt sitt omedelbara utträde ur föreningen. Det gäller även om man delbetalar en faktura utan att först ha kommit överens med kansliet om det.

Att inte betala utsända fakturor kan även innebära extra kostnader.

Skulder ska alltid betalas i sin helhet även om man har valt att sluta i föreningen.    

Frågor

Vid frågor när det gäller betalningar är det alltid bäst att ta kontakt med kansliet i god tid innan förfallodatum.  

Se även menyvalet Avgifter.