Betalning

betalning

Betalning av avgifter och övriga kostnader

SOL GF samarbetar för betalningar av medlems-, tränings- och licensavgifter med Qvickly. För övriga kostnader som t.ex. läger, tävlingar, lagkläder etc. kan dock (i de fall avgifterna inte betalas med kort eller Swish i samband med anmälan) fakturor även sändas via någon annan betalningsförmedlare.

Många av våra grupper har egna lagkassor och dessa hanteras i så fall av Digitala lagkassan.

Inga utsända underlag för betalning av avgifter som går via Qvickly ska eller kan betalas till föreningens BG-nummer. När ni väljer att betala mot faktura hos Qvickly får SOL GF betalt direkt och er skuld är därför till Qvickly.

Vid betalning av övriga kostnader så sker det alltid till det Bg-konto som står på fakturan. Den kan variera beroende på vilken betalningsförmedlare det är som sköter faktureringen. Ofta finns även alternativen att betala med kort eller Swish.

Var vid betalning alltid uppmärksam på vilket mottagarkonto som finns angivet på betalningsunderlaget för att undvika felaktiga betalningar.

Betalningar till Qvickly sker till BG: 152-2937

Vid samtliga betalningar måste på betalningsunderlaget angivet OCR eller fakturanummer anges.

Varje faktura har ett unikt OCR-nummer. Du kan därför inte använda ett OCR-nummer från en faktura vid betalning av en annan.

Har du sedan tidigare sparat föreningens BG-konto för OCR-betalningar som mottagarkonto i din internetbank ber vi dig ta bort det för att undvika felaktiga betalningar.

Vill du i stället spara ovanstående BG-nummer i din internetbank så spara dem under namnen SOL GF – Qvickly respektive SOL GF – övriga kostnader.

Se vår sida med avgifter för att veta vilka avgifter/övriga kostnader som kan förekomma.

Betalningar till Qvickly

För hantering av betalningar för medlems-, tränings- och eventuella licensavgifter använder vi Qvickly som betalningshanterare.

Det innebär att det är till Qvickly du gör din betalning och det är även Qvickly som kommer sköta påminnelser och eventuella påminnelse- och inkassoavgifter om du valt faktura- eller delbetalning.

För att undvika risken för påminnelseavgifter eller inkassokrav rekommenderar vi att ni i första hand betalar med kort eller Swish.

Vid betalning av medlems-, tränings- och licensavgifter tillkommer även en administrationsavgift på mellan 29-69:- beroende på beloppets storlek. (För stödmedlemmar och andra som enbart betalar medlemsavgift är administrationsavgiften 19:-.)

Aviseringar från Qvickly sänds ut till den aktive samt samtliga målsmän som finns registrerade i vårt medlemsregister.

Mer om administrationsavgiften

Administrationsavgiften är en avgift som läggs på av och helt tillfaller Sportadmin/Qvickly för bl.a. hanteringen av de digitala betalningarna.

Vi har valt att redovisa administrationsavgiften separat i stället för att baka in den som ett fast belopp i andra avgifter då den som sagt varierar beroende på totalbeloppet.

Administrationsavgiften tillkommer enbart vid betalningar som hanteras av Qvickly och som innehåller medlems- eller terminsagifter. Avgiften kan aldrig återbetalas.

Betalningsalternativ för Qvickly

De digitala betalningsalternativen från Qvickly för medlems-, tränings- och licensavgifterna kan variera beroende på hur stort slutbeloppet är:

Kort eller Swish (alltid valbart):

Beloppet betalas med ett betal- eller kreditkort alternativt med Swish vid bokning eller i samband med avisering.

En kort- eller Swish-betalning genomförs omgående och ni riskerar inte att få påminnelser eller andra avgifter vid försenad eller missad betalning. Betalar ni med eget kreditkort kan ni efter betalningen även dela upp beloppet i enlighet med de regler som ni har med ert kreditkortsbolag.

Faktura (alltid valbart):

Beloppet betalas mot digital faktura från Qvickly och ska betalas till det mottagarkonto som är angivet på fakturan (inte till SOL GF).

Vid betalning mot faktura får SOL GF betalt direkt och Qvickly tar över skulden. Ni betalar sedan fakturan direkt till Qvickly enligt de separata betalningsvillkor ni tecknar med dem. Utebliven betalning efter förfallodagen innebär extra avgifter och i värsta fall även inkassokostnader.

OBS! Det går inte att säga upp en plats genom att avstå från att betala den av Qvickly utsända fakturan! En obetald faktura från Qvickly leder i slutändan alltid till skulden, påminnelseavgifter och inkassokostnad måste betalas även om den aktive inte deltagit på någon träning.

Notera att Qvickly kan ta en kreditupplysning om man väljer att betala mot faktura.

Delbetalning (valbar vid belopp från 500:-):

Delbetalning innebär att ett kreditavtal skapas mellan er och Qvickly och betalningarna ska därefter ske till det mottagarkonto som anges på de efterföljande fakturorna (inte till SOL GF).

Utöver beloppet från SOL GF tillkommer vid delbetalning även en uppläggningskostnad samt aviavgifter. För vissa betalningsalternativ tillkommer också en månadsränta.

Vid delbetalning mot faktura får SOL GF hela fakturabeloppet betalt direkt och Qvickly tar över skulden samt lägger på sina egna avgifter i vilka man även bakar in administrationsavgiften. Ni betalar sedan fakturan direkt till Qvickly enligt de separata betalningsvillkor ni tecknar med dem. Utebliven betalning efter förfallodagen innebär extra avgifter och i värsta fall även inkassokostnader.

OBS! Det går inte att säga upp en plats genom att avstå från att betala någon av de utsända delbetalningsfakturorna! En obetald faktura från Qvickly leder i slutändan alltid till skulden, påminnelseavgifter och inkassokostnad måste betalas även om den aktive inte deltagit på någon träning.

Notera att Qvickly kan ta en kreditupplysning om man väljer att delbetala.

Tips för den som önskar delbetala:

Önskar du göra en delbetalning av våra avgifter rekommenderar vi i första hand du väljer att betala med ett eget kreditkort och sedan sköter själva delbetalningen genom att dela upp din kreditkortsfaktura vid betalningen till banken eller kreditkortsbolaget.

Om du inte har möjlighet att betala med ett kreditkort men ändå önskar delbetala bör du notera att delbetalningsalternativet från Qvickly har höga tillkommande kostnader.

Övriga kostnader

Övriga kostnader är alla kostnader som uppkommer i föreningen utöver medlems-, termins- och licensavgifter. Det kan t.ex. vara kostnader för tävlingsdeltagande, läger, gruppkläder eller liknande.

Alla övriga kostnader faktureras via betalningsförmedlare som SOL GF samarbetar med. Var därför noga med att alltid stämma av det Bg-nummer .

Notera att faktureringen av övriga kostnader kan komma flera månader i efterskott, när vi fått in redovisningen från sektionen/gruppen till kansliet.

OBS! Det går inte att säga upp en plats genom att avstå från att betala den utsända fakturan!

En faktura för en övrig kostnad måste alltid betalas i sin helhet även om man har slutat i föreningen då den avser en aktivitet eller en kostnad man anmält sig till, deltagit på eller beställt medan man var aktiv.

Manuella redovisningar

Vid redovisningar som inte är kopplade till en avgift eller övrig kostnad ska vårt manuella BG 468-2233 användas. Det gäller t.ex när ni ska göra en ekonomisk redovisning efter t.ex. ett föreningsarrangemang.

Vid insättningar på det manuella BG-kontot måste en tydlig notering om vad insättningen avser anges.

Är du ansvarig för lagkassan i en sektion eller grupp så hanteras den via Digitala lagkassan. Ta kontakt med kansliet om du inte vet hur du ska hantera lagkassan.

Betalningar av fakturor för avgifter eller övriga kostnader får inte ske till detta BG-konto. Om det ändå sker kan ni drabbas av påminnelse- och förseningsavgifter från Qvickly eller någon annan betalningsförmedlare för utebliven betalning. SOL GF kompenserar inte för sådana kostnader och vi kan dessutom ta ut en hanteringskostnad på 200:- för att göra en återbetalning av den felaktiga betalningen till dig.

Vissa redovisningar sker även via Swish och aktuellt Swish-nummer anges i så fall i informationen för den redovisningen.

Dubbelbetalning

Avgifter som betalas med kort eller Swish kan inte dubbelbetalas.

Om ni har valt att betala avgifter eller övriga kostnader mot faktura behöver ni vända er till bolaget som ställt ut fakturan om det skett en dubbelbetalning. För kontaktuppgifter, se den aktuella fakturan.

Frågor

Vid frågor när det gäller betalningar är det alltid bäst att ta kontakt med kansliet i god tid innan förfallodatum.  

Se även menyvalet Avgifter.