Vanliga frågor

Vanliga frågor - faq

På denna sida har vi samlat de vanligaste frågorna vi får. Är det något du undrar över men inte hittar svar på i övrigt på hemsidan så är det stor möjlighet att svaret finns nedan.

Alla frågor och svar är uppdelade i olika ämnesområden.

• För att läsa ett svar på en fråga klickar du på själva frågan.
• För att stänga svaret klickar du åter på frågan eller klickar på en annan fråga

Vi uppdaterar sidan löpande när det dyker upp nya allmänna frågor där svaren kan vara intressanta för fler eller om vi ändrar något som påverkar redan givna svar.

Har du frågor som inte är av allmän typ tar du kontakt med kansliet. Vi reserverar oss för att nya styrelsebeslut kan innebära att svar nedan kan vara felaktiga tills de har uppdaterats.

Anmälan till grupper utan förkunskapskrav

Är man inte aktiv i SOL GF och inte heller hållit på med gymnastik eller cheerleading tidigare är första steget att göra en anmälan till vår intresselista. Länk till den finns på vår sida för anmälan (anmälan).

När man är anmäld till intresselistan får man information via e-post när lediga platser släpps i de av våra grupper som inte har krav på förkunskaper eller om det arrangeras någon annan aktivitet som de som är med på intresselistan kan anmäla sig till.

Vi tar endast emot anmälningar till intresselistan via hemsidan. Det går inte att ringa in eller sända e-post för att göra en anmälan men det går bra att kontakta oss via telefon eller e-post om ni har några frågor inför er anmälan.

Anmälan till intresselistan ska enbart göras av de som inte redan är aktiva i föreningen eller om man har varit det men har haft ett uppehåll.

Intresselistan informerar enbart om lediga platser i våra grupper som inte kräver förkunskaper. Det innebär våra grupper i BoU-sektionen samt träningsgrupperna i cheer- och truppsektionen. Samtliga aktuella grupper finns i vårt terminsschema (schema).

Är man intresserad av att börja i en grupp som har krav på förkunskaper ska man inte göra en anmälan till intresselistan. Då hittar man i stället kontaktuppgifter till aktuell sektion på vår sida annonser.

Det går bra att anmäla sig till intresselistan så snart man önskar. Det krävs dock att personen i fråga har ett personnummer vid anmälan. Det är också så att man kan stå på intresselistan i max två år.

(Vi meddelar alltid innan vi tar bort någon från intresselistan på grund av att man passerat gränsen på två år och det går då bra att göra en ny anmälan om man önskar det.)

Eftersom man i Familjegympan kan börja från hösten det år man fyller tre är det alltså ingen ide att anmäla någon före minst ett års ålder. Det innebär inte heller någon fördel att göra en tidig anmälan eftersom intresselistan inte är en kölista där kötid har betydelse för om man får plats eller inte.

Fördelningen av platserna till våra grupper i Barn- och Ungdomssektionen (BoU-sektionen) och till träningsgrupperna i cheer och trupp sker enligt principen "först till kvarn".

I den information som sänds ut intresselistan inför släpp av lediga platser står det tydligt när dessa släpps och då får man, om tider och platser passar, göra en definitiv bokning via vår bokningssida för definitiva bokningar på hemsidan (bokningssidan).

Det första som händer är att ett e-postmeddelande som bekräftar att anmälan har kommit fram sänds till den e-postadress som är registrerad för målsman till den som är anmäld.

All information samt kallelser sänds enbart via e-post så var noga med att skriva rätt adress. Får du ingen bekräftelse på att vi tagit emot anmälan kan det bero på att det blivit något fel på e-postadressen. Ta i så fall kontakt med kansliet. Titta dock först i din mapp för spam för att se så att inte bekräftelsen hamnat där.

Har man registrerat e-postadresser för två målsmän sänds e-postbekräftelsen till båda. Kommer det bara bekräftelse till den ena kan det ha blivit något fel med den andra.

Bekräftelsen innebär bara att anmälan är registrerad i inkorgen i vårt medlemsregister. Det kan därefter ta olika lång tid innan vi lägger in den på intresselistan men vi gör det alltid innan vi sänder ut ny aktuell information till listan.

Frågor i samband med anmälan ska alltid sändas separat med e-post till kansliet (kansliet@solgf.se). Frågor som ställs i anmälningsformuläret ser vi inte innan personen möjligen ska läggas in i någon grupp och dessa kan vi därför inte svara på.

En anmälan till intresselistan gäller inte för någon speciell grupp eller disciplin. Anmälan till intresselistan innebär bara att man kommer att få information via e-post när vi släpper lediga platser för det födelseår man har.

I den information som sänds ut när det sedan blir dags att fylla på i någon/några av grupperna utan krav på förkunskaper står datum och tid för när bokningssidan öppnar och det är möjligt att göra en definitiv bokning av en sådan ledig plats. Dessa platser fördelas då enligt principen "först till kvarn" och görs via bokningssidan som nås via sidan för anmälan (anmälan).

För de mest populära grupperna tar lediga platser oftast slut inom någon minut om ens det. Men om man har möjlighet att ha fler alternativ på träningsdagar och kanske även kan tänka sig att åka en bit så finns det ofta platser kvar en stund till.

Hur lång tid det tar innan man kan få plats går inte att svara på.

När det finns platser lediga i en grupp eller ålderskategori sänds information om det samt information om hur man gör en definitiv bokning av dessa ut till de som står på intresselistan.

Det spelar alltså ingen roll hur länge man stått på intresselistan utan en definitiv bokning innebär "först till kvarn" och då kan någon som nyss gjort en anmälan få en plats före någon som stått länge på intresselistan.

Vi försöker släppa lediga platser på kvällstid för att så många som möjligt ska ha samma chans att göra en definitiv bokning utan att man måste vara beroende av att ha tillgång till dator på dagtid. Information om tidpunkt för släpp av lediga platser sänds även alltid ut några dagar innan så att alla ska hinna ta del av informationen innan det att platserna släpps.

Vi har inte någon förtur för syskon. (Vi har heller ingen syskonrabatt på avgifter eller familjemedlemskap.)

Syskon till aktiva måste anmälas till intresselistan och även för dessa gäller sedan principen "först till kvarn" när lediga platser sedan släpps.

Vill man vara säker på att någon som inte varit aktiv tidigare ska få en plats i föreningen kan man som förälder anmäla sig som tränare. För barn till tränare har vi förtur till lediga platser.

Eftersom den tidigare kölistan numer är en intresselistan kostar det inget att stå på den. Man kan därför inte heller "tjäna in" någon kötid genom att göra en tidig anmälan till intresselistan.

När platser släpps och man då lyckas boka en plats tas man bort från intresselistan. Man kan inte stå kvar på intresselistan om man är registrerad som aktiv i någon grupp. Vill man byta grupp läser man mer om hur man som aktiv gör för att byta grupp nedan.

Vill man tas bort utan att ha fått plats i någon grupp meddelar man kansliet namn och födelsedatum på den som ska tas bort så stryker vi både den som är anmäld samt kontaktuppgifterna till registrerade målsmän.

Vi har även en gräns på max 2 år som man kan stå på intresselistan. Vi meddelar dock alltid via e-post innan någon tas bort pga. den gränsen och vill man stå kvar gör man bara en förnyad anmälan.

Anmälan till grupper med förkunskaper

Har man tidigare erfarenhet av gymnastik eller cheerleading eller på annat sätt anser sig ha tillräckliga förkunskaper för att börja i en grupp som har krav på förkunskaper sänder man in sitt intresse till den aktuella sektionen. Kontaktuppgifter hittar ni på vår annonssida (annonser).

Det finns inget schema på hemsidan över grupper som har krav på förkunskaper.

Önskemål om gruppbyten samt återanmälan

Intresselistan på hemsida är endast till för nyanmälan av de som inte tidigare varit med i SOL GF eller för de som varit det men som haft ett uppehåll på en termin eller mer. Det vill säga för de som inte är aktiva i föreningen och går i en grupp.

Om man redan är medlem och går i en grupp men önskar byta grupp till en annan grupp utan krav på förkunskaper så kan det eventuellt vara möjligt inför varje ny terminsstart.

Läs mer om hur man sänder in önskemål om dessa byten på vår sida för återanmälan (återanmälan).

Vill man byta till en grupp med förkunskapskrav får man titta på vår annonssida där kontaktuppgifter till dessa finns (annonser).

Avgifter, betalning och terminer

Alla som går i en grupp betalar medlemsavgift och träningsavgift. I de flesta grupperna tillkommer även en försäkrings-/licensavgift tillkomma.

För grupper som åker på läger eller tävlingar tillkommer också kostnader för dessa aktiviteter.

Vi har samlat information om avgifter under Avgifter i menyn "För aktiva" (avgifter). Passa i samband med att ni läser där även på att läsa sidan om Betalning i samma meny (betalning).

En anmälan till en grupp eller ett läger i SOL GF omfattas inte av ångerrätten enligt konsumentköplagen.

SOL GF är en ideell förening och som sådan är inte konsumentköplagen tillämplig då den omfattar köp från näringsidkare.

När man anmäler sig till en grupp gör man det genom att söka medlemskap i föreningen eftersom det krävs för att kunna vara med på de aktiviteter föreningen anordnar för medlemmarna. Utöver avgiften för medlemskapet så betalar man även en terminsavgift och för vissa grupper även en licensavgift.

Däremot har vi vissa återbetalningsregler som i många fall är mer omfattande än ångerrätten enligt konsumentköplagen.

Ordinarie träning i våra grupper:

Gör man en anmälan till en grupp men säger upp sin plats innan första träningstillfället så återbetalas samtliga inbetalda avgifter. Detta oavsett hur långt innan terminsstarten man gjorde anmälan.

Säger man upp sin plats efter det att förta träningen har varit men inom 3 veckor återbetalas 50% av terminsavgiften. Medlemsavgiften och eventuell licensavgift återbetalas inte.

Säger man upp platsen senare än tre veckor efter terminsstart görs inga återbetalningar.

Vid läger:

Gör man en anmälan till ett läger men säger upp sin plats innan sista anmälningsdatumet har varit återbetalas samtliga inbetalade avgifter.

Säger man upp sin plats efter det att sista anmälningsdagen varit för ett läger görs normalt ingen återbetalning (om man betalade i förväg) eller avdrag på fakturan (för läger som betalas i efterskott). Om det är möjligt för oss att korrigera lägerbokningen och därmed slippa betala vissa kostnader så kan dock beloppet komma att korrigeras.

Blir man sjuk eller skadad så man inte kan delta på ett läger som man anmält sig till och sista anmälningsdatumet har varit måste man ändå betala lägerkostnaderna (med eventuell korrigering av beloppet om vi har möjlighet att göra avbokningar). Någon allmän avbokningsmöjlighet p.g.a. sjukdom/skada finns inte.

För vissa föreningsläger under skolloven finns det möjlighet att köpa till en avbokningsförsäkring som, om man köpt denna i samband med lägeranmälan, ger en återbetalning av deltagaravgiften mot uppvisande av läkarintyg.

Övrigt material:

Köper man SOL-prylar som finns på lager på kansliet så går det att byta dessa inom 2 veckor om de är oanvända. Om materialet fortsatt är aktuellt så går det i många fall även att göra ett återköp.

Köper man SOL-prylar som köps in speciellt i samband med beställningen (t.ex. vår föreningsoverall från Adidas) går det att ångra köpet fram till sista beställningsdatum. Därefter går köpet inte att ångra längre.

Antalet träningstillfällen under en termin varierar med typ av grupp man tränar i.

Alla grupper har ett grundschema för hur träningen ser ut en normalvecka. För träningsgrupperna finns det på sidan solgf.se/schema. För övriga grupper och för grupper med individuell träning får man information från gruppens tränare.

Höstterminen som man betalar avgift för räknas från september t.o.m december och vårterminen från januari t.o.m april. För träningar i ordinarie grupper under sommarperioden maj - augusti tas just nu ingen terminsavgift ut. Träningstillfällen under den perioden fungerar även som ersättningsträningar för tillfälligt inställda träningar under de perioder som man erlägger träningsavgift för.

Det finns inga fastställda max- eller minimigränser för antalet träningstillfällen en viss grupp har.


TTräningsavgiften fastställs för varje grupp i samband med terminsstarten och innan aviseringen/återanmälan sänds ut. Skulle en grupp starta innan det att avgifterna för den aktuella perioden är aviserade så kan man alltid välja att avboka sin plats utan några kostnader för den/de ordinarie träning(ar) man hunnit delta på.

Under verksamhetsåret är det normalt att vissa träningar blir inställda varför det inte påverkar träningsavgiften.

För grupper som tävlar är det även så att träningsavgiften är anpassad efter de kostnader som dessa grupper för med sig även utanför själva träningen.

Inställda träningar påverkar därför inte träningsavgiften.

Om det fasta träningsschemat för träning under en normalvecka ändras (minskas eller ökas) under terminen fastställs en ny träningsavgift för den gruppen och återbetalning/tilläggsdebitering sker om ändringen innebär en beloppsförändring av terminsavgiften på 500:- eller mer.

Vid händelser som ligger utanför vår kontroll (oplanerade ombyggnationer, strejker, avbokningar från kommunen, sjukdom eller liknande) sker normalt ingen återbetalning av terminsavgiften även om terminen kommer att omfatta färre träningar.

Vi följer alltid rekommendationer från myndigheter, RF och våra idrottsförbund och kan utifrån dessa behöva anpassa verksamheten löpande i olika riktningar under året när olika rekommendationer förändras.

Det kan också innebära att en eller fler träningar ställs in under terminen eller att träningen måste förändras på så sätt att alla de övningar man normalt tränar på inte kan genomföras. Träningen kan också, helt eller delvis, flyttas utomhus.

Genom att betala aviserade avgifter och delta i verksamheten accepterar man att träningen bedrivs under de förutsättningarna och att både förändringar av träningsupplägg samt inställda träningar kan komma att ske utan att korrigering av avgiftsnivåerna görs för den innevarande terminen.

Se även vår sida om avgifter på solgf.se/avgifter
Alla läger som en grupp arrangerar själva ska vara helt finansierade av de avgifter som deltagarna betalar för att delta på lägret. Undantaget är tränarnas arvoden som inte räknas in i lägerkostnaden för läger inom den egna gruppen. Däremot räknas eventuella mat-, rese- och boendekostnader för tränarna in.

Läger är ofta ett bra tillfälle att under en kortare period få möjlighet till extra träning vilket kan vara mycket positivt när man ska lära in nya övningar eller i aktuella fall ett fristående.

Då läger innebär en extra kostnad utöver träningsavgiften ska dock alla sådana vara väl förankrade bland föräldrarna i den aktuella gruppen (för grupper med omyndiga gymnaster) innan de "säljs in" till gymnasterna. Läger utanför Sverige ska även vara godkända av sektions- och huvudstyrelsen innan de "säljs in" till föräldrarna.

För deltagande vid tävlingar arrangerade av Svenska Cheerleadingförbundet eller Svenska gymnastikförbundet betalar gymnasterna sina egna kostnader för resa, kost och logi. Tränarnas kostnader ingår i den ordinarie träningsavgiften.

Tävlingar som inte arrangeras av Svenska gymnastikförbundet eller Svenska cheerleadingförbundet räknas i de flesta fall som läger som ska vara helt finansierade av de aktiva. Det gäller även tävlingar utomlands som huvudstyrelsen inte har beslutat om separata bidrag till.

Vanliga frågor vid terminsstart och slut

Alla aktiva som gick under terminen innan placeras in i en grupp till kommande termin (om inte annat meddelas separat). Inför hösten kan schemat ändras betydligt mer än vad det gör mellan höst och vår varför dagar, platser och tider kan ha ändrats.

Vid terminsstart kommer sedan en avisering på terminens avgifter och man har då ca 7 dagar på sig att bekräfta sin plats till den kommande terminen.

Om man inte vill fortsätta i föreningen kan man via aviseringen tacka nej till sin plats genom att trycka på länken "Jag ska inte vara med". I det fallet stryks man omgående från gruppen.

För vissa tävlingsgrupper har huvudtränaren eller sektionen redan tagit in bekräftelser på att man ska fortsätta på annat sätt och i de fallen kan man inte stryka sig via aviseringen.

Att sluta genom att enbart avstå från att betala utsända fakturor kan innebära extra kostnader och krav.

(Vi reserverar oss dock alltid för att lokalbristen i Stockholm skulle kunna innebära att vi måste lägga ner grupper och därför inte kan bereda plats för alla som gått terminen innan. I vissa fall kan det även vara så att vi inte har en viss verksamhet och att man av det skälet inte kan beredas plats i en sådan.)

Det finns några skillnader mellan starten av höstterminen och starten av vårterminen.

Inför höstterminsstarten så fastställs varje år ett nytt träningsschema för alla grupper eftersom de träningstider vi får gäller höst/vår och de ofta skiljer sig ganska mycket åt mellan säsongerna.

Det betyder att det inför starten varje höst ofta blir nya träningsdagar och tider för respektive grupp oavsett sektionstillhörighet.

Till starten av vårterminen gäller samma träningsdagar och tider som gruppen hade under föregående höst.

Inför höstterminsstarten räknas åldern upp på alla aktiva. Alla som t.ex fyller 10 år under ett år räknas som 9 år under hela vårterminen och 10 år under hela höstterminen oavsett när under året den aktive faktiskt fyller år.

Juluppehållet mellan höstterminsavslutningen och vårterminsstarten behandlas alltså egentligen inte på något annat sätt än uppehållen över höst-, sport- och påsklov eller andra helger som innebär att träningen måste ställas in. För grupper som ska göra en återanmälan behöver man dock ta hänsyn till den om man önskar fortsätta kommande termin.

Vi räknar alltid med att alla vill fortsätta och planerar våra grupper efter det.

Har man ansökt om medlemskap i föreningen är man medlem tills man meddelar kansliet att man inte längre vill vara det eller att man tackar nej till plats när man får aviseringen av terminens avgifter.

Vill man sluta ska man därför meddela det så snart som möjligt till kansliet (kansliet@solgf.se). Man får gärna också meddela tränarna men det viktigaste är att meddela kansliet så avslutningen av medlemskapet registreras rätt.

Har man valt att betala sina terminsavgifter via faktura från Qvickly så är det ett separat avtal som ni tecknat med dem. Att välja att inte betala en sådan faktura är inte rätt sätt att sluta och kan innebära extrakostnader samt krav och inkasso.

För aktiva i grupper utan krav på förkunskaper gäller att de vid terminsstart placeras i en grupp så nära som möjligt den grupp man gått i under terminen innan. Inför varje höst innebär det oftast nya träningstider och ibland även nya träningsdagar. Inför våren så är träningsschemat i de flesta fall detsamma som under hösten.

För att få en viss hint om vilken grupp som kan vara aktuell så kan man titta i gällande träningsschema (schema) och där titta på grupperna för de födda året före. Man behöver dock vara medveten om att det kan ske stora förändringar när det gäller grupper och träningstider över sommaruppehållet.

För aktiva i grupper med krav på förkunskaper gäller att man fortsätter i samma grupp. Om flera grupper slås samman eller om de aktiva i någon grupp ska delas upp mellan fler olika grupper så kommer information om det från tränarna så snart grupper och träningsscheman är fastställda.

Försäkringar

SOL GF har två typer av försäkringar som täcker alla aktiva medlemmar.

Mer information om de olika försäkringarna hittar ni nedan.

För att försäkringarna ska gälla är det viktigt att alla aviserade avgifter är betalade inom föreskrivna tider.

Ta kontakt med kansliet eller gruppens huvudtränare om det är så att det inträffar något som behöver anmälas till försäkringsbolaget.

BAS-försäkringen tecknas automatiskt och gäller för alla tränare och aktiva under träning och för resa till och från träningen.

Försäkringen täcker bl.a de faktiska kostnaderna vid akut skada som t.ex sjukvårdskostnader.

Försäkringen kan även ge ersättning för andra skador som kanske inte visar sig direkt vid skadetillfället, t.ex för tandskador. Det är därför viktig att alltid anmäla alla skador till försäkringsbolaget.

Kostnaden för BAS-försäkringen ingår i medlemsavgiften som betalas till föreningen.

Alla aktiva som går i en grupp i våra tävlingssektioner inom gymnastik ska ha en licens-/tävlingsförsäkring.

Detsamma gäller alla gymnaster som går i våra BoT-grupper och som tränar på volter eller förövningar till volter.

Försäkringen är personlig och behöver bara betalas en gång per säsong. Den gäller 1/10 år 1 till 30/9 år 2.

För aktiva som tävlar i cheerleading tillkommer även en motsvarande försäkring där för att man ska ha rätt att delta på tävlingar sanktionerade av Svenska Cheerleadingförbundet.

Är man med i grupper som kräver licens/försäkring inom både cheerleading och gymnastik måste man ha båda dessa försäkringar.

Mer information om försäkringen finns på försäkringsbolagets hemsida:

Gymnastik

Cheerleading

För deltagare som är tillfälliga gäster under t.ex. läger som föreningen anordnar tecknar vi en tilläggsförsäkring motsvarande Basförsäkringen.

Försäkringarna omfattar enbart personskador!

Vi rekommenderar att man inte tar med smycken eller andra värdesaker till träning, tävling eller läger.

Med smycken, halsband, ringar, armband etc får man inte träna/tävla p.g.a. av skaderisken för både den aktive och tränare som passar.

Alla smycken/utsmyckningar ska ALLTID tas av helt vid träning. Enda undantagen är små örhängen för nytagna hål som i så fall ska tejpas med kirurgtejp eller annan liknande typ av tejp. Örhängen som hänger nedanför örsnibben kan inte tejpas utan ska tas av.

Viktigt! Föreningen eller tränarna ansvarar inte, varken fysiskt eller ekonomiskt, för värdesaker som tas med till träning, tävling, läger eller annan aktivitet i föreningens regi. Det gäller även om någon tränare skulle förvara dessa åt den aktive under aktiviteten eller om den aktive, på tränarens uppmaning, måste lägga dessa i en väska/jacka där de senare kommer bort eller skadas.

Tar man ändå med värdesaker tas de med på egen risk och bör vara försäkrade genom egen privat hemförsäkring!