Avgifter

Avgifter i SOL GF

Medlemskap och träning i SOL GF innebär en del avgifter och i vissa fall andra kostnader.

Medlemsavgift

Som aktiv medlem i SOL GF betalar du årligen en medlemsavgift på 200 kr och den gäller för ett verksamhetsår, dvs höst/vår. Blir du medlem under vårterminen betalar du halv medlemsavgift för våren.

I medlemsavgiften ingår en basförsäkring som gäller under våra aktiviteter och vid färd till/från dessa.

Basförsäkringen är en olycksfallsförsäkring. Det betyder att den gäller om du skulle drabbas av en personskada i samband med en föreningsaktivitet. Basförsäkringen gäller inte för kläder eller saker som skadas eller kommer bort. För vissa grupper som tävlar eller där man hoppar på trampett krävs en ytterligare försäkring/licens, se nedan.

Betalar du medlemsavgiften utan att var med i någon annan grupp blir du stödmedlem.

Är du med i fler grupper? Du betalar ändå bara en medlemsavgift per verksamhetsår.

Alla aktiva betalar medlemsavgiften även om de också skulle vara ledare i någon form. Är du inte aktiv utan enbart ledare, tränare eller ledamot i någon kommitté/styrelse står sektionen/kommittén för din medlemsavgift.

Medlemsavgiften återbetalas inte efter det att terminen har startat.

Träningsavgifter

Är du aktiv som utövare i någon grupp betalar du en träningsavgift varje termin.

Storleken på träningsavgiften är fast för den grupp som du tränar i och den fastställs i samband med aviseringen inför varje ny avgiftsperiod. Fram till det att avgiften aviseras kan den komma att korrigeras.

Alla aktiva i en grupp betalar samma träningsavgift oavsett om man sedan väljer att vara med på all träningsdagar eller enbart ett urval.

Avgifter HT20/VT21

BARN & UNGDOMSSEKTIONEN
Träningsgrupper
Grupper som tränar 1 timme i veckan 1100:-
Grupper som tränar upp till 2 timmar i veckan1300:-
 
AG-SEKTIONEN
Tävlingsgrupper
Avgiftsnivå 12000:-
Avgiftsnivå 23000:-
Avgiftsnivå 34000:-
Avgiftsnivå 44500:-
Avgiftsnivå 55000:-
Avgiftsnivå 65500:-
Nivåerna för AG kan komma att ändras när hela träningsschemat för sektionen är fastställt. Ytterligare nivåer kommer att tillkomma.
 
CHEERSEKTIONEN
Träningsgrupper
Grupper som tränar 1 timme i veckan1100:-
Grupper som tränar upp till 2 timmar i veckan1300:-
 
Tävlingsgrupper
Group Stunt Junior1100:-
Group Stunt Senior1100:-
Förberedande Junior1900:-
Förberedande Guld1900:-
Förberedande Svart1900:-
Förberedande Vit1900:-
Junior level 11900:-
Minior level 11900:-
Senior level 11900:-
Supersenior1900:-
Tävlingsförberedande Mini-Minior svart1900:-
Junior level 22500:-
Junior level 32500:-
Minior level 22500:-
Senior level 32500:-
Senior level 42500:-
 
TRUPPSEKTIONEN
Tävlingsgrupper
Grundtruppen 11900:-
Grundtruppen 2 grön, gul1900:-
Mini-miniortruppen 1 blå, grön, gul1900:-
Mini-miniortruppen 2 grön, gul1900:-
Mini-miniortruppen 1 svart2500:-
Mini-miniortruppen 2 svart2500:-
Miniortruppen 1 grön, gul2500:-
Miniortruppen 2 grön2500:-
RT-truppen Junior2500:-
RT-truppen Ungdom2500:-
Miniortruppen 1 svart3000:-
Miniortruppen 2 svart (extra träningsdag + 900:-)3000:-
Elittruppen Senior3900:-
Elittruppen Ungdom vit3900:-
Elittruppen Ungdom/Junior svart3900:-
Elittruppen Junior vit3900:-
RT Truppen Senior (endast aktiva som också är tränare i SOL GF)480:-

Tillfälligt inställda träningar påverkar inte träningsavgiftens storlek.

Vid händelser som ligger utanför vår kontroll (t.ex. vid olika rekommendationer från myndigheter, RF eller våra idrottsförbund) påverkas inte heller träningsavgiftens storlek även om dessa innebär inställda eller förändrade träningar.

En inbetald träningsavgift återbetalas/reduceras inte utom i nedanstående två undantagsfall:

Den bokade platsen sägs upp via e-post (till kansliet@solgf.se) senast 24 timmar innan gruppens första träningstillfälle för perioden. Då återbetalas 100% av träningsavgiften (samt medlems- och eventuell licensavgift).

Den bokade platsen sägs upp via e-post (till kansliet@solgf.se) inom 3 veckor från gruppens första träningstillfälle. Då återbetalas 50% av träningsavgiften (men inte medlems- eller eventuell licensavgift).

Tränar du i fler olika grupper och i olika sektioner räknas träningen i varje grupp/sektion för sig.

Avgifter för försäkring/licens

Går du i en grupp i gymnastik som tävlar eller där ni hoppar på trampett och/eller utför fria volter på annat sätt? Då behöver du även en extra licensförsäkring. För gymnastikgrupperna kostar den 180 kr per år. Licensförsäkringen gäller från 1/10 år 1 till 30/9 år 2.

Går du i en tävlingsgrupp i cheerleading? Då måste du ha en motsvarande licensförsäkring. Den kostar 50 kr till 275 kr per år (beroende på tävlingsnivå/ålder). För träningsgrupperna under 12 år räcker den vanliga basförsäkringen som ingår i medlemsavgiften.

Du betalar alltid samma avgift för licensförsäkringen oavsett när på året du börjar. SOL GF får inte behålla någon del av försäkringsavgiften utan betalar hela beloppet till försäkringsbolaget. Därmed kan inte heller någon återbetalning ske av avgiften efter det att terminen har startat.

I normalfallet räcker det med en licensförsäkring. Men om du deltar i både gymnastik och cheerleading måste du ha en för varje idrott.

Fakturor och administrationskostnad

Från hösten 2020 kommer vi gå över till digitala betalningar via Sportadmin Kansliservice med Billmate som betalningshanterare.

Det innebär att bokningar/återanmälningar via bokningssidan eller fakturor/aviseringar som sänds ut från kansliet betalas digitalt med kort eller i vissa fall digital faktura från Billmate. Inga betalningar av avgifter eller fakturor som gäller från 1/7 2020 ska längre betalas till SOL GF:s BG.

Det innebär också att det är Billmate som kommer sköta påminnelser och eventuella påminnelseavgifter för den/de som valt fakturabetalning.

Fakturor som innehåller medlems- och träningsavgifter kommer även att innehålla en hanteringskostnad på mellan 29-69:- beroende på fakturabeloppets storlek.

För stödmedlemmar och andra som enbart betalar medlemsavgift är administrationsavgiften 19:-.

Administrationsavgiften är en kostnad som läggs på av och helt tillfaller Sportadmin/Billmate för bl.a. hanteringen av de digitala betalningarna. En del av administrationsavgiften består därför av moms även om SOL GF inte bedriver momspliktig verksamhet.

Vi har valt att redovisa administrationsavgiften separat i stället för att baka in den som ett fast belopp i andra avgifter.

Om vi i stället hade bakat in den i någon av våra andra avgifter skulle vi behövt höja dessa lika mycket för alla trots att administrationsavgiften i sig varierar storleksmässigt. Dessutom skulle avdragsrätten för momsdelen av administrationsavgiften inte kunna föras vidare och dras av i de fall träningen i SOL GF redovisas som friskvård till en arbetsgivare.

För övriga fakturor från kansliet vid t.ex. läger eller vid köp av SOL-prylar tillkommer ingen extra separat hanteringskostnad vid betalning med kort.

Betalningsalternativ

De digitala betalningsalternativen kan variera mellan olika typer av fakturor/bokningar men är i dag:

Kort: Beloppet betalas med kort.
Vid betalning med kort tillkommer ovanstående administrationsavgift i de fall fakturan avser medlems- och terminsavgift medan övriga fakturor inte har någon extra kostnad.

Faktura: Beloppet betalas mot digital faktura från Billmate och ska betalas till det mottagarkonto som är angivet på fakturan.
Vid betalning mot faktura tillkommer ovanstående administrationsavgift i samtliga fall.

Delbetalning: I vissa fall går det att välja alternativet delbetalning vilket innebär att ett kreditavtal skapas med Billmate och en uppläggningskostnad, aviavgift samt månadsränta för detta tillkommer.

Alternativet är i första hand tänkt för föreningar/idrotter med väldigt höga avgifter (t.ex. ishockey, konståkning eller ridsport där avgiften kan vara upp mot 10.000:- per termin). För avgifter på vår nivå blir delbetalningskostnaderna väldigt höga och vi rekommenderar starkt att man aldrig använder sig av det alternativet.

Önskar man delbetalning av våra avgifter rekommenderar vi i första hand man väljer att betala med ett eget kreditkort och sedan sköter själva delbetalningen genom att dela upp sin kreditkortsfaktura vid betalningen till sin bank eller sitt kreditkortsbolag.

Övriga kostnader

Grupperna kan även ha kostnader för tävlingsdeltagande, läger, gruppkläder eller liknande.

Dessa kostnader faktureras från kansliet. Notera att faktureringen av extra kostnader kan komma flera månader i efterskott.

Återbetalning av avgifter

Ingen återbetalning sker normalt av inbetalade avgifter. Det gäller både vid tillfälligt inställda träningar eller om rekommendationer från myndigheter, RF eller våra idrottsförbund medför ändrad eller inställd träning.

Slutar du senast under 3:e veckan från terminsstarten återbetalas dock halva träningsavgiften. Medlemsavgiften och eventuella försäkringskostnader återbetalas inte.

Om du lämnar återbud före terminens första träning återbetalas alla inbetalade avgifter. Har man gjort en felaktig bokning via bokningssidan kan dock en hanteringskostnad på 200:- komma att dras av.

Sjukdom

Vid kortare sjukdom återbetalas inga avgifter.

Sjukdom som sträcker sig över minst halva terminen och som kan dokumenteras med läkarintyg ger ingen återbetalning under den aktuella terminen. Däremot får du 50% rabatt på terminsavgiften till kommande termin. Det förutsätter då att du fortsätter din träning den terminen.

Frågor

Frågor till kansliet kan ställas via e-post kansliet@solgf.se eller telefon 08-88 32 12.

Se även menyvalet Betalning.