Avgifter

Avgifter i SOL GF

Medlemskap och träning i SOL GF innebär en del avgifter och i vissa fall övriga kostnader. Nedan finns en översikt av våra avgifter och exempel på övriga kostnader. För mer info om hur ni betalar dessa se vår sida om betalningar.

Som ideell idrottsförening är SOL GF inte momsregistrerad. Det innebär att moms inte ingår i några av våra avgifter eller övriga kostnader.

Medlemsavgift

Som aktiv medlem i SOL GF betalar du årligen en medlemsavgift på 200 kr och den gäller för ett verksamhetsår, dvs höst/vår. Blir du medlem under vårterminen betalar du halv medlemsavgift för våren.

I medlemsavgiften ingår en basförsäkring som gäller under våra aktiviteter och vid färd till/från dessa.

Basförsäkringen är en olycksfallsförsäkring. Det betyder att den gäller om du skulle drabbas av en personskada i samband med en föreningsaktivitet. Basförsäkringen gäller inte för kläder eller saker som skadas eller kommer bort. För vissa grupper som tävlar eller där man hoppar på trampett krävs en ytterligare försäkring/licens, se nedan.

Betalar du medlemsavgiften utan att var med i någon annan grupp blir du stödmedlem.

Är du med i fler grupper? Du betalar ändå bara en medlemsavgift per verksamhetsår.

Alla aktiva betalar medlemsavgiften även om de också skulle vara ledare i någon form. Är du inte aktiv utan enbart ledare, tränare eller ledamot i någon kommitté/styrelse står sektionen/kommittén för din medlemsavgift.

Medlemsavgiften återbetalas inte efter det att terminen har startat.

Träningsavgift

Är du med som aktiv i någon grupp betalar du även en träningsavgift varje termin. Det gäller för alla aktiva i samtliga sektioner även om t.ex. en förälder är med som tränare.

Storleken på träningsavgiften är fast för den grupp som du tränar i och den fastställs i samband med aviseringen inför varje ny avgiftsperiod. Fram till det att avgiften aviseras kan den komma att korrigeras.

Alla aktiva i en grupp betalar samma träningsavgift oavsett om man sedan väljer att vara med på all träningsdagar eller enbart ett urval. Gäller ej i AG där de individuella gymnasterna är uppdelade i olika avgiftsnivåer. Dessa avgiftsnivåer är dock inte att likställa med träningstimmar.

Träningsavgiften täcker inte enbart träningskostnaderna i form av ledararvoden utan den ska även täcka t.ex. ledarkostnader för upp till 2 tävlingar per verksamhetsår (för grupper som tävlar) samt kostnader för kansli, utbildning, redskap i hallar, lokaler etc. Förändring av träningsmängden påverkar därför inte direkt träningsavgiften.

Det träningsschema som är angivet i samband med en avisering gäller gruppens tider totalt som är registrerade i Sportadmin. Enskilda aktiva kan, efter överenskommelse med huvudtränaren, i vissa fall träna på ett urval av dessa.

Fram till höstlovet på hösten och sportlovet på våren betalar du hel terminsavgift även om du inte börjar i samband med terminsstarten. Börjar du i en grupp efter höstlovet på hösten eller sportlovet på våren betalar du halv träningsavgift för den terminen.

Träningsavgifter VT24

Har man fått en högre avgift jämfört med en tidigare termin kan det både bero på att avgiften har höjts men även på att gruppen tränar på en högre nivå eller att den aktive bytt grupp. För tävlingsgrupperna är det den vanligaste orsaken till höjd avgift.

FAMILJEGYMPA OCH BARNGYMNASTIK
SAMT TRUPP TRÄNING
Träningsgrupper
Familjegympa (3-4 år)1 450:-
Barn träning (5-6 år)1 450:-
Trupp träning (7-9 år)1 450:-
Trupp träning (10-12 år)
(Avgiften varierar mellan grupperna.)
1 450:- ->
1 800:-
 
AG-SEKTIONEN
Tävlingsgrupper
Individuella avgifter beroende på träningsnivå1 800:- ->
3 500:-
 
CHEERSEKTIONEN
Cheerskolan 2016 – Lyras
Cheerskolan 2016/2017 – Lunas
1 450:-
Mikrominior 2015 – Pixies
Mikrominior 2015/2016 – Plutos
Miniminior 2012/2013 – Milkyways
Miniminior 2014 – Nebulas
1 650:-
Minior 2011/2013 – Venus
Veteran – Celestials
1 800:-
TF Mikrominior 2015/2016 – Moons
TF Mikrominior 2015/2016 – Suns
2 200:-
Master – Supernovas
TF Miniminior 2013/2014 – Rockets
TF Miniminior 2013/2014 – Spaceships
TF Minior 2009/2012 – Pegasus
TF Minior 2012/2013 – Astronauts
TF Minior 2012/2013 – Twilights
2 400:-
Junior level 1 – Asteroids
Junior level 2 – Phoenix
Minior level 1 – Pisces
Minior level 2 – Geminis
2 800:-
Junior level 3 – Leos
Senior level 2 – Eclipse
3 000:-
TRUPPSEKTIONEN
Grundtruppen 1 2016
Grundtruppen 2 Grön 2015
Grundtruppen 2 Gul 2015
2 200:-
Mini-miniortruppen 1 Grön 20142 400:-
Mini-Miniortruppen 1 Röd
Mini-Miniortruppen 1 Svart
2 700:-
Mini-Miniortruppen 2 Grön 2013
Miniortruppen 1 Gul 2012
Miniortruppen 2 Grön 2011
2 800:-
Mini-Miniortruppen 2 Röd 2013
Mini-Miniortruppen 2 Svart 2013
Miniortruppen 1 Röd 2012
Miniortruppen 2 Gul 2011
3 000:-
Miniortruppen 1 Svart 2012
Ungdom/Juniortruppen Gul
3 200:-
Miniortruppen 2 Svart
Ungdomstruppen Grå
Ungdomstruppen Svart
Juniortruppen Grå
Juniortruppen Vit
Seniortruppen Vit
3 500:-

Återbetalning av träningsavgifter

Tillfälligt inställda träningar påverkar inte träningsavgiftens storlek. Inte heller inställda träningar som är kända innan träningsavgiften betalas.

Vi följer alltid rekommendationer från myndigheter, RF och våra idrottsförbund och kan utifrån dessa behöva anpassa verksamheten löpande i olika riktningar under året när olika rekommendationer förändras.

Det kan också innebära att en eller fler träningar ställs in under terminen eller att träningen måste förändras på så sätt att alla de övningar man normalt tränar på inte kan genomföras. Träningen kan också, helt eller delvis, flyttas utomhus.

Genom att delta i verksamheten accepterar man att träningen bedrivs under de förutsättningarna och att både förändringar av träningsupplägg samt inställda träningar kan komma att ske utan att korrigering av avgiftsnivåerna görs för den innevarande terminen.

En träningsavgift återbetalas/reduceras inte utom i följande två fall:

Den bokade platsen sägs upp via e-post (till kansliet@solgf.se) senast 24 timmar innan gruppens första träningstillfälle för perioden. Då återbetalas 100% av träningsavgiften (samt även medlems- och eventuell licensavgift men inte inbetalad administrationsavgift).

Den bokade platsen sägs upp via e-post (till kansliet@solgf.se) inom 3 veckor från gruppens första träningstillfälle. Då återbetalas 50% av träningsavgiften (men inte medlems- eller eventuell licensavgift samt administrationsavgift).

Notera att för tävlingsgrupper kan båda ovanstående tidsperioder ha passerat när terminsavgiften aviseras. I de fallen behöver man ta ställning till om avgiften ska betalas eller inte innan betalning sker eftersom återbetalning då inte längre är möjlig.

Tränar du i fler olika grupper och i olika sektioner räknas träningen i varje grupp/sektion för sig.

Avgifter för försäkring/licens

Går du i en grupp i gymnastik som tävlar eller där ni hoppar på trampett och/eller utför fria volter på annat sätt? Då behöver du även en extra licensförsäkring. För gymnastikgrupperna kostar den 180 kr per år. Licensförsäkringen gäller från 1/10 år 1 till 30/9 år 2.

Går du i en tävlingsgrupp i cheerleading? Då måste du ha en motsvarande licensförsäkring. Den kostar 50 kr till 275 kr per år (beroende på tävlingsnivå/ålder). För träningsgrupperna under 12 år räcker den vanliga basförsäkringen som ingår i medlemsavgiften.

Du betalar alltid samma avgift för licensförsäkringen oavsett när på året du börjar. SOL GF får inte behålla någon del av licens-/försäkringsavgiften utan betalar in hela beloppet till försäkringsbolaget. Därmed kan inte heller någon återbetalning av avgiften ske efter det att terminen har startat.

I normalfallet räcker det med en licensförsäkring. Men om du deltar i både gymnastik och cheerleading måste du ha en för varje idrott.

Sjukdom

Vid kortare sjukdom återbetalas inga avgifter.

Sjukdom som sträcker sig över minst halva terminen och som kan dokumenteras med läkarintyg ger ingen återbetalning under den aktuella terminen. Däremot får du 50% rabatt på terminsavgiften till kommande termin. Det förutsätter då att du fortsätter din träning den terminen.

Provomgångar

Vi har i de flesta grupperna inga provomgångar som man kan delta på innan en bokning/återanmälan av plats har gjorts och man därmed betalat direkt med kort eller förbundits sig i separat avtal med Qvickly om att betala mot faktura.

Om man redan går i en grupp sedan tidigare och i stället för att göra en bokning/återanmälan via vår bokningssida får en betalningsavisering som man inte har gått vidare med eller betalt kan man dock välja att stryka sig genom att klicka på ”Jag ska inte vara med”.

Då stryks platsen omgående och aviseringen utan ytterligare krav även om man har hunnit delta på vissa träningar

I vissa äldre tävlingsgrupper kan det förekomma att man har en provperiod på mellan en vecka och max en månad.

Om man efter den provperioden inte fortsätter i gruppen aviseras ingen avgift för provperioden.

Om man efter den perioden fortsätter i grupper räknas det som man startat i gruppen från första provträningstillfället och avgifterna aviserar utifrån det datumet.

Hel träningsavgift aviseras för den som börjar i en grupp före höstlovet på hösten eller före sportlovet på våren. Startar man efter höstlovet på hösten eller sportlovet på våren aviseras halv träningsavgift.

Ångerrätt

SOL GF är inte en näringsidkare och omfattas därför inte av ångerrätten enligt distansavtalslagen. En bokad eller betald plats tas i anspråk omedelbart och hindrar därmed någon annan från att boka den.

Notera därför att den del av betalningsvillkoren som Qvickly anger och som handlar om ångerrätt inte är tillämplig på avgifter från SOL GF. Vår verksamhet kan i deras villkor liknas vid evenemang som de i de finstilta anger inte omfattas av ångerrätten.

Aviseringar och avgifter via Qvickly

För tränings-, medlems- och licensavgifter sker avisering och betalning via Sportadmin Kansliservice med Qvickly som betalningshanterare.

Det innebär att bokningar/återanmälningar via bokningssidan eller aviseringar som sänds ut från kansliet betalas digitalt med kort, Swish eller i vissa fall digital faktura från Qvickly. Inga betalningar av bokningar/aviseringar för deltagande i grupper ska betalas till SOL GF:s BG-konto.

Betalningar via Qvickly innebär att en administrationsavgift på mellan 29-69 kr läggs på vid betalningen. Administrationsavgiften kan aldrig återbetalas.

Läs mer på vår sida för betalningar om betalningsalternativ och administrationsavgiften för betalningar via Qvickly.

Övriga kostnader – SOL GF

Övriga kostnader är alla kostnader som uppkommer i föreningen utöver medlems-, termins- och licensavgifter. Det kan t.ex. vara kostnader för tävlingsdeltagande, läger, gruppkläder eller liknande.

Övriga kostnader kan faktureras av SOL GF via Qvickly eller någon annan betalningsförmedlare.

Avisering om kostnader kan även ske via lagens egna lagkassor som sköts av Digitala lagkassan.

Vid betalning med kort eller Swish spelar betalningsförmedlaren ingen roll men om det finns alternativ att betala mot faktura så var noga med att alltid betala till det Bg-nummer som är angivet på fakturan då det kan variera mellan olika fakturor.

Notera att faktureringen av övriga kostnader kan komma flera månader i efterskott, när vi fått in redovisningen från sektionen/gruppen till kansliet.

Läs mer på vår sida för betalningar om betalningar av manuella fakturor.

Frågor

Frågor till kansliet kan ställas via e-post kansliet@solgf.se

Se även menyvalet Betalning.