Avgifter

Avgifter i SOL GF

Medlemskap och träning i SOL GF innebär en del avgifter och i vissa fall andra kostnader.

Medlemsavgift

Som aktiv medlem i SOL GF betalar du årligen en medlemsavgift på 200 kr och den gäller för ett verksamhetsår, dvs höst/vår. Blir du medlem under vårterminen betalar du halv medlemsavgift för våren.

I medlemsavgiften ingår en basförsäkring som gäller under våra aktiviteter och vid färd till/från dessa.

Basförsäkringen är en olycksfallsförsäkring. Det betyder att den gäller om du skulle drabbas av en personskada i samband med en föreningsaktivitet. Basförsäkringen gäller inte för kläder eller saker som skadas eller kommer bort.

Betalar du medlemsavgiften utan att var med i någon annan grupp blir du stödmedlem.

Är du med i fler grupper? Du betalar ändå bara en medlemsavgift per verksamhetsår.

Alla aktiva betalar medlemsavgiften även om de också skulle vara ledare i någon form. Är du inte aktiv utan enbart ledare, tränare eller ledamot i någon kommitté/styrelse står sektionen/kommittén för din medlemsavgift.

Träningsavgifter

Är du aktiv som utövare i någon grupp betalar du även en träningsavgift varje termin.

Storleken på träningsavgiften avgörs av antalet träningstimmar som din grupp har en normal vecka under säsong (1/9-31/12 respektive 1/1-30/4).

Tillfälligt inställda träningar påverkar inte träningsavgiftens storlek.

Utöver nivåerna nedan kan sektionerna besluta om utökade träningsavgifter om man ser behov av det.

För träning under sommarperioden (1/5 – 31/8) betalar du för närvarande ingen extra träningsavgift för träning i din ordinarie grupp.

Avgiftsstege: (träningsmängd en normal vecka – terminsavgift):

Timmar/veckaTräningsavgift per termin
11000 kr
1,51100 kr
21200 kr
2,51300 kr
31600 kr
41700 kr
51800 kr
62200 kr
72500 kr
82700 kr
92900 kr
103300 kr

Om du tränar över 10 timmar i veckan tillkommer 100 kr per ytterligare träningstimme.

För tävlingsdiscipliner som främst tävlar individuellt tillkommer även 300:- per termin som läggs samman med ovanstående avgifter.

Om gruppens träningstid inte är finns med i avgiftsstegen ovan betalar du träningsavgift för närmast högre avgiftssteg. Går du i en grupp som normalt tränar 7,5 timmar i veckan under en termin betalar du träningsavgift för 8 timmar.

Tränar du i fler olika grupper och i olika sektioner räknas träningen i varje grupp/sektion för sig.

Avgifter för försäkring/licens

Går du i en grupp i gymnastik som tävlar eller där ni hoppar på trampett och/eller utför fria volter på annat sätt? Då behöver du även en extra licensförsäkring. För gymnastikgrupperna kostar den 180 kr per år. Licensförsäkringen gäller från 1/10 år 1 till 30/9 år 2.

Går du i en tävlingsgrupp i cheerleading? Då måste du ha en motsvarande licensförsäkring. Den kostar 50 kr till 275 kr per år (beroende på tävlingsnivå). För träningsgrupperna räcker den vanliga basförsäkringen som ingår i medlemsavgiften.

Du betalar alltid samma avgift för licensförsäkringen oavsett när på året du börjar. SOL GF får inte behålla någon del av försäkringsavgiften utan betalar hela beloppet till försäkringsbolaget.

I normalfallet räcker det med en licensförsäkring. Men om du deltar i både gymnastik och cheerleading måste du ha en för varje idrott.

Övriga kostnader

Grupperna kan även ha kostnader för tävlingsdeltagande, läger, gruppkläder eller liknande.

Dessa kostnader faktureras från kansliet. Notera att faktureringen av extra kostnader kan komma flera månader i efterskott.

Återbetalning av avgifter

I de fall som den aktive slutar sker normalt ingen återbetalning av inbetalade avgifter.

Slutar du senast under 3:e veckan från terminsstarten återbetalas dock halva träningsavgiften. Medlemsavgiften och eventuella försäkringskostnader återbetalas inte.

Om du lämnar återbud före terminens första träning återbetalas alla inbetalade avgifter.

Sjukdom

Vid kortare sjukdom återbetalas inga avgifter.

Sjukdom som sträcker sig över minst halva terminen och som kan dokumenteras med läkarintyg ger ingen återbetalning under den aktuella terminen. Däremot får du 50% rabatt på terminsavgiften till kommande termin. Det förutsätter då att du fortsätter din träning den terminen.

Frågor

Frågor till kansliet kan ställas via e-post kansliet@solgf.se eller telefon 08-88 32 12.

Se även menyvalet Betalning.