Avgifter

Avgifter i SOL GF

Medlemskap och träning i SOL GF innebär en del avgifter och i vissa fall övriga kostnader. Nedan finns en översikt av våra avgifter och exempel på övriga kostnader. För mer info om hur ni betalar dessa se vår sida om betalningar.

Som ideell idrottsförening är SOL GF inte momsregistrerad. Det innebär att moms inte ingår i några avgifter eller övriga kostnader.

Medlemsavgift

Som aktiv medlem i SOL GF betalar du årligen en medlemsavgift på 200 kr och den gäller för ett verksamhetsår, dvs höst/vår. Blir du medlem under vårterminen betalar du halv medlemsavgift för våren.

I medlemsavgiften ingår en basförsäkring som gäller under våra aktiviteter och vid färd till/från dessa.

Basförsäkringen är en olycksfallsförsäkring. Det betyder att den gäller om du skulle drabbas av en personskada i samband med en föreningsaktivitet. Basförsäkringen gäller inte för kläder eller saker som skadas eller kommer bort. För vissa grupper som tävlar eller där man hoppar på trampett krävs en ytterligare försäkring/licens, se nedan.

Betalar du medlemsavgiften utan att var med i någon annan grupp blir du stödmedlem.

Är du med i fler grupper? Du betalar ändå bara en medlemsavgift per verksamhetsår.

Alla aktiva betalar medlemsavgiften även om de också skulle vara ledare i någon form. Är du inte aktiv utan enbart ledare, tränare eller ledamot i någon kommitté/styrelse står sektionen/kommittén för din medlemsavgift.

Medlemsavgiften återbetalas inte efter det att terminen har startat.

Träningsavgift

Är du med som aktiv i någon grupp betalar du även en träningsavgift varje termin.

Storleken på träningsavgiften är fast för den grupp som du tränar i och den fastställs i samband med aviseringen inför varje ny avgiftsperiod. Fram till det att avgiften aviseras kan den komma att korrigeras.

Alla aktiva i en grupp betalar samma träningsavgift oavsett om man sedan väljer att vara med på all träningsdagar eller enbart ett urval. Gäller ej i AG där de individuella gymnasterna är uppdelade i olika avgiftsnivåer. Dessa avgiftsnivåer är dock inte att likställa med träningstimmar.

Det träningsschema som är angivet i samband med en avisering gäller gruppens tider totalt som är registrerade i Sportadmin. Enskilda aktiva kan, efter överenskommelse med huvudtränaren, träna på ett urval av dessa.

Fram till höstlovet på hösten och sportlovet på våren betalar du hel terminsavgift även om du inte börjar i samband med terminsstarten. Börjar du i en grupp efter höstlovet på hösten eller sportlovet på våren betalar du halv träningsavgift för den terminen.

Träningsavgifter HT20 (för VT21 se nedan)

BARN & UNGDOMSSEKTIONEN
Träningsgrupper
Grupper som tränar 1 timme i veckan 1100:-
Grupper som tränar upp till 2 timmar i veckan1300:-
 
AG-SEKTIONEN
Tävlingsgrupper
Avgiftsnivå 12000:-
Avgiftsnivå 23000:-
Avgiftsnivå 2,53500:-
Avgiftsnivå 34000:-
Avgiftsnivå 44500:-
Avgiftsnivå 55000:-
Avgiftsnivå 65500:-
Nivåerna kompletterades med nivå 2,5 2020-11-01.
 
CHEERSEKTIONEN
Träningsgrupper
Grupper som tränar 1 timme i veckan1100:-
Grupper som tränar upp till 2 timmar i veckan1300:-
 
Tävlingsgrupper
Group Stunt Junior1100:-
Group Stunt Senior1100:-
Förberedande Junior1900:-
Förberedande Guld1900:-
Förberedande Svart1900:-
Förberedande Vit1900:-
Junior level 11900:-
Minior level 11900:-
Senior level 11900:-
Supersenior1900:-
Tävlingsförberedande Mini-Minior svart1900:-
Junior level 22500:-
Junior level 32500:-
Minior level 22500:-
Senior level 32500:-
Senior level 42500:-
 
TRUPPSEKTIONEN
Tävlingsgrupper
Grundtruppen 11900:-
Grundtruppen 2 grön, gul1900:-
Mini-miniortruppen 1 blå, grön, gul1900:-
Mini-miniortruppen 2 grön, gul1900:-
Mini-miniortruppen 1 svart2500:-
Mini-miniortruppen 2 svart2500:-
Miniortruppen 1 grön, gul2500:-
Miniortruppen 2 grön2500:-
RT-truppen Junior2500:-
RT-truppen Ungdom2500:-
Miniortruppen 1 svart3000:-
Miniortruppen 2 svart (extra träningsdag + 900:-)3000:-
Elittruppen Senior3900:-
Elittruppen Ungdom vit3900:-
Elittruppen Ungdom/Junior svart3900:-
Elittruppen Junior vit3900:-
RT Truppen Senior (endast aktiva som också är tränare i SOL GF)480:-

Avgifter våren 2021 – perioden 1/2 – 30/5

Nedanstående information ersätter under 2021 eventuell annan information om träningsavgifter och andra kostnader som kan finnas i handboken eller i andra dokument.

I normala fall är avgifterna desamma för hösten och våren under ett verksamhetsår. Ordinarie avgifter för HT20 finns som referens kvar ovan.

Under våren 2021 kommer dock träningsperioderna, träningsavgifterna och t.ex. tävlingskostnader att behandlas enligt särskilda rutiner.

För perioden fram t.o.m. den 31/1 ingår den träning som kan genomföras digitalt eller utomhus i avgiften för hösten 2020.

Det gäller från 1/2 även för träning i grupper eller för enskilda aktiva som p.g.a. ålder enbart kan träna digitalt eller utomhus.

Vårterminen, som normalt omfattar perioden 1/1 – 30/4, kommer under 2021 omfatta perioden 1/2 – 30/5.

Från 1/2 kommer vårens träningsavgifter (samt även medlems- och licensavgifter för de som är nya och därför inte betalt dessa under hösten) att aviseras för de grupper och aktiva som kan träna inomhus.

Träningsavgiften kommer att ligga mellan 1 100 kr – 1 500 kr för grupper som startar inomhus före sportlovet och kan träna minst en timme per vecka. Exakt avgift för respektive grupp kommer framgå av aviseringen. Den inbetalade träningsavgiften gäller fram t.o.m. 2021-05-30.

För enskilda grupper, som p.g.a. begränsningar med anledning av pandemilagen får en genomsnittlig träningsmängd under en timme i veckan, kommer korrigeringar att ske om avvikelsen är stor.

Grupper eller aktiva som kan börja träna inomhus först efter sportlovet kommer att betala en del av den aviserade avgiften. Hur stor del bestäms i samband med att avgiften ska aviseras.

Om det skulle bli aktuellt med tävlingar mot slutet av våren kommer dessa att behandlas som läger. Dvs. att samtliga kostnader för tävlingen (inklusive eventuella rese- och logikostnader för tränare men exklusive tränarnas arvode och en anmälningsavgift under terminen) faktureras de aktiva som deltar.

Alla aviserade avgifter ovan gäller till 2021-05-30.

Sommarträning 2021 31/5 – 30/6 samt 1/7 – 22/8

För sommarträningen 2021 som infaller 31/5 – 30/6 samt 1/7 – 22/8 (vecka 22 – 33) kan ytterligare träningsavgift bli aktuell för de grupper/aktiva som fortsätter träna den perioden.

Storleken på denna meddelas i samband med aviseringen vid periodstarten och beror på hur lång tid under den aktuella perioden som gruppen som helhet tränar.

Återbetalning av träningsavgifter

Tillfälligt inställda träningar påverkar inte träningsavgiftens storlek.

Vi följer alltid rekommendationer från myndigheter, RF och våra idrottsförbund och kan utifrån dessa behöva anpassa verksamheten löpande i olika riktningar under året när rekommendationerna förändras.

Det kan också innebära att en eller fler träningar ställs in under terminen eller att träningen måste förändras på så sätt att alla de övningar man normalt tränar på inte kan genomföras. Träningen kan också, helt eller delvis, flyttas utomhus.

Genom att delta i verksamheten accepterar man att träningen bedrivs under de förutsättningarna och att både förändringar av träningsupplägg samt inställda träningar kan komma att ske utan att korrigering av avgiftsnivåerna görs för den innevarande terminen.

En träningsavgift återbetalas/reduceras inte utom i följande två fall:

Den bokade platsen sägs upp via e-post (till kansliet@solgf.se) senast 24 timmar innan gruppens första träningstillfälle för perioden. Då återbetalas 100% av träningsavgiften (samt även medlems- och eventuell licensavgift).

Den bokade platsen sägs upp via e-post (till kansliet@solgf.se) inom 3 veckor från gruppens första träningstillfälle. Då återbetalas 50% av träningsavgiften (men inte medlems- eller eventuell licensavgift).

Tränar du i fler olika grupper och i olika sektioner räknas träningen i varje grupp/sektion för sig.

Avgifter för försäkring/licens

Går du i en grupp i gymnastik som tävlar eller där ni hoppar på trampett och/eller utför fria volter på annat sätt? Då behöver du även en extra licensförsäkring. För gymnastikgrupperna kostar den 180 kr per år. Licensförsäkringen gäller från 1/10 år 1 till 30/9 år 2.

Går du i en tävlingsgrupp i cheerleading? Då måste du ha en motsvarande licensförsäkring. Den kostar 50 kr till 275 kr per år (beroende på tävlingsnivå/ålder). För träningsgrupperna under 12 år räcker den vanliga basförsäkringen som ingår i medlemsavgiften.

Du betalar alltid samma avgift för licensförsäkringen oavsett när på året du börjar. SOL GF får inte behålla någon del av licens-/försäkringsavgiften utan betalar in hela beloppet till försäkringsbolaget. Därmed kan inte heller någon återbetalning av avgiften ske efter det att terminen har startat.

I normalfallet räcker det med en licensförsäkring. Men om du deltar i både gymnastik och cheerleading måste du ha en för varje idrott.

Sjukdom

Vid kortare sjukdom återbetalas inga avgifter.

Sjukdom som sträcker sig över minst halva terminen och som kan dokumenteras med läkarintyg ger ingen återbetalning under den aktuella terminen. Däremot får du 50% rabatt på terminsavgiften till kommande termin. Det förutsätter då att du fortsätter din träning den terminen.

Provomgångar

Vi har i de flesta grupperna inga provomgångar som man kan delta på innan en bokning/återanmälan av plats har gjorts och man därmed betalt direkt med kort eller förbundits sig i separat avtal med Billmate om att betala mot faktura.

Om man redan går i en grupp sedan tidigare och i stället för att göra en bokning/återanmälan via vår bokningssida får en betalningsavisering som man inte har gått vidare med eller betalt kan man dock välja att stryka sig genom att klicka på Jag ska inte vara med.

Då stryks platsen och aviseringen utan ytterligare krav även om man har hunnit delta på vissa träningar

I vissa äldre tävlingsgrupper kan det förekomma att man har en provperiod på mellan en vecka och max en månad.

Om man efter den provperioden inte fortsätter i gruppen aviseras ingen avgift för provperioden.

Om man efter den perioden fortsätter i grupper räknas det som man startat i gruppen från första provträningstillfället och avgifterna aviserar utifrån det datumet.

Ångerrätt

SOL GF är inte en näringsidkare och omfattas därför inte av ångerrätten enligt distansavtalslagen. En bokad eller betald plats tas i anspråk omedelbart och hindrar därmed någon annan från att boka den.

Notera därför att den del av betalningsvillkoren som Billmate anger och som handlar om ångerrätt inte är tillämplig på avgifter från SOL GF. Vår verksamhet kan i deras villkor liknas vid evenemang som de i de finstilta anger inte omfattas av ångerrätten.

Aviseringar och avgifter via Billmate

För tränings-, medlems- och licensavgifter sker avisering och betalning via Sportadmin Kansliservice med Billmate som betalningshanterare.

Det innebär att bokningar/återanmälningar via bokningssidan eller aviseringar som sänds ut från kansliet betalas digitalt med kort eller i vissa fall digital faktura från Billmate. Inga betalningar av bokningar/aviseringar för deltagande i grupper ska betalas till SOL GF:s BG-konto.

Betalningar via Billmate innebär att en administrationsavgift på mellan 29-69 kr läggs på vid betalningen.

Läs mer på vår sida för betalningar om betalningsalternativ och administrationsavgiften för betalningar via Billmate.

Övriga kostnader – SOL GF via Fortnox

Övriga kostnader är alla kostnader som uppkommer i föreningen utöver medlems-, termins- och licensavgifter. Det kan t.ex. vara kostnader för tävlingsdeltagande, läger, gruppkläder eller liknande.

Alla övriga kostnader faktureras av SOL GF via Fortnox och den utsända fakturan ska betalas till det på fakturan angivna BG-numret hos SOL GF.

Notera att faktureringen av övriga kostnader kan komma flera månader i efterskott, när vi fått in redovisningen från sektionen/gruppen till kansliet.

För övriga kostnader finns enbart betalningsalternativet faktura.

Läs mer på vår sida för betalningar om betalningar av manuella fakturor.

Frågor

Frågor till kansliet kan ställas via e-post kansliet@solgf.se eller telefon 08-88 32 12.

Se även menyvalet Betalning.