Barngymnastik

SOL GF -SOL GF

Barngymnastik

Barngymnastik 5-9 år. Inom SOL GF erbjuder vi barngymnastik för både flickor och pojkar. Barnen tränar på ett lekfullt sätt på de grundmotoriska övningar steg för steg. De använder exempelvis av att krypa/åla, gå, springa, rulla, klättra, stödja, hänga, balansera och att hoppa. På träningen används ofta olika typer av redskap som finns i våra hallar. Det kan till exempel vara bänkar, plintar, satsbrädor, mattvåder, tjockmattor, ribbstolar och ibland trampett. Redskapen introduceras på ett lekfullt sätt för gymnasterna. Redskapen kan användas i olika redskapsbanor där grundmotoriken fortsätter att tränas och utvecklas. 

Det krävs ingen förkunskap för att gå i en barngymnastikgrupp.