Årsmöte 2021

OFFICIELL KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2021

SOL GF välkomnar ALLA medlemmar till årsmötet 2021.

Mötet sammanfattar verksamhetsåret hösten 2020 & våren 2021 samt lägger upp riktlinjerna för verksamhetsåret hösten 2021 & våren 2022.

Dag: Onsdagen den 22 september
Plats: Hägerstensåsens medborgarhus samt digitalt
Tid: 19.00 – senast 21.00 (troligen betydligt tidigare)

Vi kommer att hålla mötet så kort som möjligt även i år varför vi inte har fika eller lotterier.

Anmäl ditt deltagande senast 2021-09-13 via nedanstående länk. Anmälan krävs för att vi ska hinna förbereda röstlängden och planera digitalt möte:

Anmälningsformulär årsmöte

Varför ska man delta på årsmötet?

Är du som medlem intresserad av vad som händer i föreningen och hur vi ska utvecklas framöver är årsmötet ett bra och viktigt tillfälle att träffas.

Styrelsen berättar om vad som hänt i föreningen det senaste året, hur ekonomin ser ut och vad man vill jobba extra mycket med under det kommande året. Dessutom diskuterar och röstar man om eventuella förslag (motioner och propositioner) som kommit in från medlemmar och styrelse.

Våra sektioner och kommittéer finns på plats och berättar vad de gjort senaste året och de kommer kort även nämna hur planerna ser ut för HT21/VT22.

Har du inte varit på något årsmöte tidigare är det dags nu! Under mötet följer man en dagordning (ett program) som innehåller de punkter som alltid ska vara med under ett årsmöte. Förutom det som nämnts ovan betyder det t.ex. att de som är med på årsmötet ska rösta om vilka som ska vara med i styrelsen fram till nästa årsmöte och hur hög medlemsavgiften ska vara för kommande år.

Alla som blivit medlemmar senast två månader innan årsmötet (i år senast 2021-07-22) samt under 2021 fyller minst 12 år har rösträtt. (Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.) Dessutom behöver alla förfallna fakturor vara betalda.

Dagordningen för mötet, förslag på vilka man kan rösta på till styrelsen, inkomna motioner/propositioner, förslag på föreningsnamn, stadgeändringar samt en sammanställning (Verksamhetsberättelse) som sammanfattar det som hänt i föreningen hösten 2020 & våren 2021 delas ut på mötet. Det går även bra att hämta dessa papper på kansliet under de ordinarie öppettiderna från torsdagen den 16 september. Digitala kopior kommer också finnas tillgängliga.


Viktiga noteringar:

  • Inkomna motioner (förslag) från medlemmar: Ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet. E-post: styrelsen@solgf.se
  • Förslag av ekonomisk natur: Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift, dvs 200:-, för verksamhetsåret HT22/VT23. (Övriga avgifter bestäms enligt stadgarna löpande av styrelsen.)
  • Glöm inte att anmäla ditt deltagande senast 2021-09-13 via länken ovan!


Viktigt att komma ihåg är att det alltid är de röstberättigade medlemmarna som närvarar på årsmötet som beslutar i frågor som rör motioner, styrelseförslag, val och stadgeändringar.