Årsmötet 2022 – söndagen den 11/9 10.00 – 12.00

OFFICIELL KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2022

SOL GF välkomnar ALLA medlemmar till årsmötet 2022.

Mötet sammanfattar verksamhetsåret hösten 2021 & våren 2022 samt lägger upp riktlinjerna för verksamhetsåret hösten 2022 & våren 2023.

Dag: Söndagen den 11 september
Plats: Lillsveds folkhögskola samt digitalt
Tid: 10.00 – senast 12.00 (troligen tidigare)

Anmäl ditt deltagande senast 2022-09-04 via nedanstående länk. Anmälan krävs för att vi ska hinna förbereda röstlängden och planera digitalt deltagande. Anmälan via formuläret nedan behöver även göras av de ledare som är anmälda till ledarhelgen då årsmötet är en separat aktivitet med egen deltagarlista.

Anmälningsformulär årsmöte

Varför ska man delta på årsmötet?

Är du som medlem intresserad av vad som händer i föreningen och hur vi ska utvecklas framöver är årsmötet ett bra och viktigt tillfälle att träffas.

Styrelsen berättar om vad som hänt i föreningen det senaste året, hur ekonomin ser ut och vad man vill jobba extra mycket med under det kommande året. Dessutom diskuterar och röstar man om eventuella förslag (motioner och propositioner) som kommit in från medlemmar och styrelse.

Våra sektioner och kommittéer finns på plats och berättar vad de gjort senaste året och de kommer kort även nämna hur planerna ser ut för HT22/VT23.

Har du inte varit på något årsmöte tidigare är det dags nu! Under mötet följer man en dagordning (ett program) som innehåller de punkter som alltid ska vara med under ett årsmöte. Förutom det som nämnts ovan betyder det t.ex. att de som är med på årsmötet ska rösta om vilka som ska vara med i styrelsen fram till nästa årsmöte och hur hög medlemsavgiften ska vara för kommande år.

Alla som blivit medlemmar senast två månader innan årsmötet (i år senast 2022-07-11) samt under 2022 fyller minst 12 år har rösträtt. (Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.) Dessutom behöver alla förfallna fakturor vara betalda.

Dagordningen för mötet, förslag på vilka man kan rösta på till styrelsen, inkomna motioner/propositioner, förslag på föreningsnamn, stadgeändringar samt en sammanställning (Verksamhetsberättelse) som sammanfattar det som hänt i föreningen hösten 2021 & våren 2022 delas ut på mötet. Det går även bra att hämta dessa papper på kansliet under de ordinarie öppettiderna från söndagen den 4 september. Digitala kopior kommer också finnas tillgängliga.


Viktiga noteringar:

  • Inkomna motioner (förslag) från medlemmar: Ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet. E-post: styrelsen@solgf.se
  • Förslag av ekonomisk natur: Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift, dvs 200:-, för verksamhetsåret HT23/VT24. (Övriga avgifter bestäms enligt stadgarna löpande av styrelsen.)
  • Glöm inte att anmäla ditt deltagande senast 2022-09-04 via länken ovan!


Viktigt att komma ihåg är att det alltid är de röstberättigade medlemmarna som närvarar på årsmötet som beslutar i frågor som rör motioner, styrelseförslag, val och stadgeändringar.