Belastningsregistret

Belastningsregistret utdrag

Från 1/1 2020 är det obligatoriskt för alla ledare inom svensk idrottsrörelse att visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Detta ska ske i samband med att man börjar sin ledarroll i en förening ansluten till Riksidrottsförbundet (RF).

Styrelsebeslut i SOL GF

För SOL GF har styrelsen bestämt att skyldigheten att visa upp utdraget gäller alla ledare som är med i en grupp eller inskriven i medlemsregistret så man kan komma åt kontaktuppgifter för aktiva.

Skyldigheten att visa upp utdraget från belastningsregistret gäller från den termin man fyller 15. Man kan dock inte beställa något utdrag innan man har fyllt 15 år.

Undantag

Undantagna från att visa upp utdraget är ledare som under året fyller max 14 år. Undantagna är även tillfälliga ledare (som föräldrar eller funktionärer) som är med vid t.ex. ett läger i en grupp, som funktionär vid en tävling eller liknande men som inte är inskrivna i medlemsregistret. Dessa får dock inte vara ensamma tillsammans med de aktiva.

Visa upp på kansliet

Utdraget ska visas upp för kansliet i anslutning till att man registreras som ledare i SOL GF. Därefter ska det visas upp på nytt en gång per år så länge som man är kvar som ledare i föreningen.

Börjar man under ett verksamhetsår innebär det att man kan behöva lämna in ett nytt utdrag till starten av kommande verksamhetsår även om det inte gått ett år sedan man senast visade upp det. Det gäller även om man av någon anledning varit försenad med att lämna in ett tidigare underlag.

Utdraget behöver lämnas in i original vilket betyder att ni måste beställa ett nytt och därefter sända det till kansliet när ni fått er kopia.

Vår postadress är:
SOL GF
Box 422
129 04 Hägersten

Det går även bra att lämna det i brevlådan på kansliets dörr på gaveln av Västertorpshallen. Däremot går det inte att sända in det via e-post eftersom vi då inte får det i original.

Viktigt – Ni måste alltid själva beställa utdraget vilken ni gör hos polisen på följande länk:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Var noga med att välja rätt blankett bland utdragsblanketterna. Det ska vara ”Blankett för arbete med barn i annan verksamhet

Numer går det även bra att beställa utdraget direkt med mobilt BankID eller liknande digital legitimation. Då slipper man steget att sända in blanketten. Länk till den digitala tjänsten är:

https://legitimera.polisen.se/authn-menu.dialog

Bra att känna till:
När vi registrerar utdraget så är det utdragets utskriftsdatum som vi utgår från eftersom det är från det datumet det gäller ett år.

Om det har gått en tid från det ni fått utdraget och fram till dess ni lämnar in det blir tiden innan ni behöver lämna in ett nytt utdrag kortare. Se därför till att beställa ditt utdrag omgående och att även sända det vidare till kansliet så snart ni får det.

Från våren 2023 gäller att utdrag som är utskrivna under perioden juli – december ett visst år kommer vi registrera som giltiga till 1 augusti året efter.

Utdrag som är utskrivna under perioden januari – juni kommer vi registrera som giltiga till 1 augusti året efter. Gäller dock endast nya ledare som börjar under våren. Därefter ska de förnyas mellan 1 augusti och fram till terminsstart på hösten varje år.

SOL GF
Kansliet

P.S Utdrag utskrivna under 2022 registreras enligt den tidigare regeln om 2 års giltighetstid som giltiga fram till 1 augusti 2024.

Övrig info

Skulle utdraget innehålla några uppgifter hänvisas den aktuella ledaren till styrelsen som i de fallen gör en individuell bedömning.

En ny ledare läggs inte in i medlemsregistret innan utdraget har beställts.

För ledare som varit med så länge att ett förnyat utdrag ska visas upp gäller att några arvoden eller andra ersättningar inte kan betalas ut innan det har gjorts.