Belastningsregistret

Belastningsregistret utdrag

Från 1/1 2020 är det obligatoriskt för alla ledare inom svensk idrottsrörelse att visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Detta ska ske i samband med att man börjar sin ledarroll i en förening ansluten till Riksidrottsförbundet (RF).

Styrelsebeslut i SOL GF

För SOL GF har styrelsen bestämt att skyldigheten att visa upp utdraget gäller alla ledare (dvs tränare, hjälptränare, lagledare samt ledamot i kommitté eller styrelse) som är aktiva i föreningen och inskrivna i medlemsregistret.

Det gäller alltså inte enbart de som på t.ex. träningar har löpande kontakt med aktiva under 18 år utan alla som i sin egenskap som ledare i någon form har möjlighet att få behörighet till medlemsregistret och därmed kontaktuppgifter till aktiva.

Skyldigheten att visa upp utdraget från belastningsregistret gäller från det år man fyller 15.

Undantag

Undantagna från att visa upp utdraget är ledare som under året fyller max 14 år. Undantagna är även tillfälliga ledare (som föräldrar eller funktionärer) som är med vid t.ex. ett läger i en grupp, som funktionär vid en tävling eller liknande men som inte är inskrivna i medlemsregistret.

Beställning av utdrag

Utdraget kan enbart beställas av ledaren personligen och blankett samt mer info finns på nedanstående länk. Notera att ni beställer rätt blankett då det finns fler typer av utdrag från belastningsregistret. Den aktuella blanketten heter 442-14.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

Utskrivna blanketter finns även på kansliet.

Visa upp på kansliet

Utdraget ska visas upp för kansliet i anslutning till att man registreras som ledare i SOL GF. Därefter ska det visas upp på nytt med max 12 månaders mellanrum så länge man är kvar som ledare i föreningen. (Räknat från starten av den termin man började i SOL GF samt utskriftsdatum på det utdrag man visar upp.)

Notera att det kan ta ca 14 dagar för polisen att sända ut utdraget.

Notera även att utdraget måste visas upp i original varför det inte går att sända in det digitalt. Sänd antingen in det via post till:

SOL GF
Box 422
129 04 Hägersten

eller kom förbi kansliet (gaveln Västertorpshallen / Västertorpsvägen 2) och visa upp det personligen alternativt lägg det i vår brevlåda på ytterdörren

En notering av att utdraget har visats upp och vilket datum det var utskrivet görs i medlemsregistret. Ingen annan notering görs och ett insänt utdrag makuleras därefter.

Övrig info

Skulle utdraget innehålla några uppgifter hänvisas den aktuella ledaren till styrelsen som i de fallen gör en individuell bedömning.

En ny ledare läggs inte in i medlemsregistret innan utdraget har visats upp.

För ledare som varit med så länge att ett förnyat utdrag ska visas upp gäller att några arvoden eller andra ersättningar inte kan tillgodoräknas innan det har gjorts.