Utdrag från Belastningsregistret

Det är det obligatoriskt för alla ledare inom svensk idrottsrörelse att visa upp ett utdrag från belastningsregistret när man ska vara med i verksamheter som vänder sig till barn. Detta ska ske i samband med att man börjar sin ledarroll i en förening ansluten till Riksidrottsförbundet (RF).

Styrelsebeslut i SOL GF

För SOL GF har styrelsen bestämt att skyldigheten att visa upp utdraget ska ske inför varje nytt verksamhetsår senast inför terminsstarten i mitten av augusti/början av september och gäller alla ledare som är med i en grupp eller inskriven i medlemsregistret så man kan komma åt kontaktuppgifter för aktiva. Det gäller även personer med andra roller som är inskrivna i gruppen eller om gruppen i sig inte har aktiva under 18 år.

Det gäller också för ledamöter i styrelsen samt i sektionskommittéerna.

Följande gruppkopplingar i Sportadmin är aktuella:

Huvudtränare
Kontaktperson
Tränare
Hjälptränare
Lagledare
Levelsansvarig
Ekonomiansvarig sektionskommitté
Kassör / lagledare
Kassör styrelsen
Ledamot sektionskommitté
Ledamot styrelsen
Ordförande sektionskommitté
Ordförande styrelsen
Utbildningsansvarig

Skyldigheten att visa upp utdraget från belastningsregistret gäller från den termin man fyller 15. Man kan dock inte beställa något utdrag innan man har fyllt 15 år.

Undantag

Undantagna från att visa upp utdraget är ledare som under året fyller max 14 år. Undantagna är även tillfälliga ledare (som föräldrar eller funktionärer) som är med vid t.ex. ett läger i en grupp, som funktionär vid en tävling eller liknande men som inte är inskrivna i medlemsregistret. Dessa får dock inte vara ensamma tillsammans med de aktiva.

Visa upp på kansliet

Utdraget ska visas upp för kansliet i anslutning till att man registreras som ledare i SOL GF. Därefter ska det visas upp på nytt en gång per år (i början av höstterminen) så länge som man är kvar som ledare i föreningen.

Börjar man under ett verksamhetsår innebär det att man kan behöva lämna in ett nytt utdrag till starten av kommande verksamhetsår även om det inte gått ett år sedan man senast visade upp det. Det gäller även om man av någon anledning varit försenad med att lämna in ett tidigare underlag.

Utdrag som man själv fått på posten behöver lämnas in i original vilket betyder att ni måste sända det till kansliet när ni fått er kopia.

Vår postadress är:
SOL GF
Box 422
129 04 Hägersten

Det går även bra att lämna det i brevlådan på kansliets dörr på gaveln av Västertorpshallen. Däremot går det inte att sända in det via e-post eftersom vi då inte får det i original.

Det går även att beställa utdraget till en digital brevlåda som t.ex. Kivra (se länk nedan). Om utdraget inte innehåller några noteringar kommer det till den digitala brevlådan och kan då mejlas in till kansliet på adressen ledare@solgf.se. Om det innehåller några noteringar kommer det per post.

Viktigt – Ni måste alltid själva beställa utdraget vilken ni gör hos polisen på följande länk:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Var noga med att välja rätt blankett bland utdragsblanketterna. Det ska vara ”Blankett för arbete med barn i annan verksamhet

Information för att få utdrag till digital brevlåda finns på:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/

Från 2023 gäller att utdrag som är utskrivna under perioden juni – december ett visst år registreras som giltiga till 1 september året efter.

Utdrag som är utskrivna under perioden januari – maj registreras som giltiga till 1 september samma år.

För gamla ledare gäller att utdragen alltid ska visas upp i samband med höstterminsstarten (vecka 34-37) och de kommer därför alltid att registreras som giltiga till 1 september kommande verksamhetsår.

SOL GF
Kansliet

Övrig info

Skulle utdraget innehålla några uppgifter hänvisas den aktuella ledaren till styrelsen som i de fallen gör en individuell bedömning.

En ny ledare läggs inte in i medlemsregistret innan utdraget har beställts.

För ledare som varit med så länge att ett förnyat utdrag ska visas upp gäller att några arvoden eller andra ersättningar inte kan betalas ut innan det har gjorts.