Trygghetsgruppen

I SOL GF har vi en Trygghetsgrupp som man alltid kan kontakta om man känner att man behöver råd och stöd eller om man har exempel på situationer när deltagandet i SOL GF inte känns tryggt.

Trygghetsgruppen nås på e-post trygghetsgruppen@solgf.se. I gruppen sitter representanter från styrelsen. Det går även att kontakta vår verksamhetschef (bodil@solgf.se) om man önskar mer information.

Skapa trygga idrottsmiljöer, en text från Riksidrottsförbundet

”Nästan alla barn och ungdomar är med i en idrottsförening någon gång under sin uppväxt. Att föreningsidrott har så stor plats i många barns och ungdomars liv är dock ett ganska nytt fenomen. Det är först under de senaste decennierna som barn- och ungdomsidrotten har börjat organiseras i större omfattning i föreningar. I en idrottsförening utvecklar vi oss inte bara inom vår respektive idrott utan vi lär oss också mycket annat som vi inte är direkt medvetna om. Denna ”dolda inlärning” är ofta mycket effektiv. Det rör sig till exempel om normer, värderingar, ansvar, hänsyn och medbestämmande.
I kraft av sin omfattning och popularitet är idrottsrörelsen därför en mycket viktig fostransmiljö, kanske den viktigaste efter hemmet och skolan.”

Det finns dock inga garantier för att kränkande behandling i någon form inte förekommer även i idrottsrörelsen. Inom föreningsidrotten är det både organisationsledarna (styrelsen) med sitt ansvar och tränare/ledare i sin roll som är ansvariga för att skapa säkrare och trygga miljöer.

Utdrag från Riksidrottsförbundets ”Skapa Trygga Idrottsmiljöer”