SOL-dagen

SOL-dagen som arrangeras i slutet i av april är föreningens stora våruppvisning där alla föreningens grupper deltar. Från de yngsta i familjegymnastiken och upp till seniorerna i tävlingsgrupperna.

För att alla grupper ska få plats är SOL-dagen uppdelad på flera fysiska uppvisningar som är ca 60-70 minuter var. Hur många beror lite på vilken hall vi kan vara i och publikkapaciteten i den.

Varje deluppvisning är ett eget arrangemang i sig och innehåller en blandning av grupperna från de olika sektionerna.

Grupperna har, ofta efter en fast redskapsuppställning för att minsta tid för redskapsflytt, möjligheten att välja om de vill visa upp ett speciellt uppvisningsprogram eller om de vill köra sina tävlingsvarv.

Uppvisningen är bästa tillfället att se föreningens bredd.

BILJETTER

Publik på SOL-dagen behöver köpa biljetter.

Dessa säljs digitalt i samarbete med någon biljettleverantör. Info om hur man köper biljetter och priserna för dessa läggs upp på hemsidan och sänds ut till de aktiva i grupperna i god tid inför biljettsläppet.

I de flesta fall säljs biljetterna slut redan innan uppvisningsdagen vilket innebär att det då inte finns biljetter att köpa på plats.

Vill man även titta på någon av de övriga uppvisningarna under SOL-dagen bör man tänka på att varje uppvisning är ett eget arrangemang och vill man se flera behövs det en biljett per aktivitet.

SERVERING

Våra tävlingssektioner håller alltid med servering under jultävlingen. Alla besökande är varmt välkomna att handla i den och hela överskottet tillfaller den sektion (i vissa fall grupp) som fått uppdraget.

Tider mm i år

Se vår kalender och klicka på arrangemanget där för detaljerad info om årets arrangemang.