Arrangemang

Arrangemang SOL GF

SOL GF arrangerar varje år många olika arrangemang där vissa är återkommande och andra kan variera och då ofta är i samarbete med t.ex. våra förbund.

Nedan hittar du de föreningsarrangemang som är återkommande. Klicka på respektive arrangemang för att få mer information om just det. Angiven månad är den månad då arrangemanget vanligtvis hålls men det kan variera.

Aktuella arrangemangstider finns på respektive arrangemangssida. Där kan du, när det gäller våra tävlingar eller uppvisningar, också hitta info om hur man gör anmälningar eller köper biljetter.

NOVEMBER

Familjedagen – Uppvisningar, prova-på gympa, servering, lotter, fiskdamm, chokladhjul och massa annat kul

SOL-cupen höst – Höstupplagan av truppsektionens klassiska tävling i truppgymnastik.

DECEMBER

Cheer showcase – Uppvisningsdag för alla våra cheergrupper

Jultävlingen – Intern föreningstävling för våra äldsta grupper i BoU-sektionen (Bas Yngre). Arrangeras tillsammans med Juluppvisningarna.

Juluppvisningarna – Uppvisningsdag för alla grupper i våra tävlingssektioner. Arrangeras tillsammans med BoU-sektionens jultävling.

JANUARI

Stars Winter Cup – Cheersektionens stora och populära regiontävling som lockar deltagande grupper från både Stockholm och andra delar av Sverige.

APRIL

SOL-dagen – Föreningens stora våruppvisning då alla grupper, från de yngsta i familjegymnastiken till seniorerna i AG, Cheer och Trupp, är med och visar upp sig.

Cheerdagen – Cheersektionens kombinerade uppvisning och prova-på dag.

MAJ

SOL-cupen vår – Vårupplagan av truppsektionens klassiska tävling i truppgymnastik.

JUNI

Gympakollot – Vårt sommarläger sista veckan innan midsommar som är öppet för de aktiva i våra BoU-grupper Bas Mini och Bas Yngre samt alla som ännu inte går i någon av våra grupper och som fyller 6-9 år.

BLANDAT

Utöver ovanstående arrangemang genomför våra sektioner också ofta interna läger under skolloven. Dessa är då öppna för de aktiva som redan går i en grupp i den sektion som håller i arrangemanget och inbjudan sänds ut direkt till de som är berörda.