Vi söker fler tränare

Intresset från barn och ungdomar som vill börja hos oss är rekordstort.

Vi söker därför dig som vill vara med som tränare.

Tillsammans med övriga tränare i gruppen bildar ni ett tränarteam där ni, även om ni har olika bakgrund och erfarenhet, leder träningarna gemensamt.

Det viktiga är inte att du kan alla övningar från början utan att du känner att du kan och vill vara med och leda träningen för de aktiva. Att kunna ta egna initiativ är viktigare än tidigare erfarenhet.

Har du varit gymnast eller tränare tidigare är det jättebra men med vårt utbildningsmaterial, med övningsbank och färdigplanerade pass, vet vi av erfarenhet att alla kan bli bra tränare.

I alla våra grupper får du förtur för eget barn om du är med som tränare. För grupper med krav på förkunskaper gäller dock att den aktiva även måste uppfylla dessa.

Alla tränare får ett arvode när man är med på gruppens träningar. Det arvodet betalas ut i slutet av respektive termin. (De aktiva, dvs även barn till tränare, betalar alltid gruppens ordinarie avgifter i början av terminen.)

Låter det kul och som något för dig? Läs mer nedan!

VAD GÖR DU SOM TRÄNARE I EN GRUPP?

Uppgifterna för tränare ser lite olika ut om det gäller en träningsgrupp som inte tävlar (och som i de flesta fall tränar en gång i veckan) eller om det gäller en tävlingsgrupp.

Informationen nedan gäller i första hand för träningsgrupperna.

Som tränare i en träningsgrupp ingår du i ett ­tränar­team på ca 3 personer. Teamet leder tillsammans och med delat ansvar ter­min­ens träningar som är september – maj, samt deltar tillsammans med sin grupp på till exempel juluppvisningen. De olika tränarna i teamet kan ha olika erfarenhet men man har alltid gemensamt ansvar.

Som stöd för träningarna har ni vårt utbildningsmaterial. Ett material som är anpassat för de olika åldersgrupperna och där det finns färdiga lektioner med olika teman.

Dessa lektionsförslag kan man, lite efter hur det ser ut med redskap i den sal man tränar i, använda som de är eller ha som en bas att bygga vidare på.

Utöver redskapsuppställningar och övningsbank finns även mallar etc. för info till föräldrar, säsongsplanering mm. Dessutom finnas alltid vårt kansli med och hjälper till när det dyker upp frågor.

På våra interna kurser vid terminsstart får man sedan både en praktisk och en teoretisk genomgång av materialet och de olika övningarna där de flesta handlar om grundläggande basövningar som stegras allteftersom de aktiva blir äldre.

När man efter en tid vill lära sig mer eller ska vara tränare i äldre grupper finns det även en mängd externa kurser från våra förbund som man kan gå.

Är man tränare i våra äldre grupper så fungerar det på samma sätt där med att man är med i ett tränarteam. Skillnaden kan dock vara att dessa team leds av en huvudtränare som har de utbildningslicenser som krävs. Det är dock alltid så att alla tränare, oavsett utbildningsnivå, har ett gemensamt ansvar för träningarna och de aktiva.

HUR OFTA ÄR MAN MED?

När man är med som tränare i en grupp som tränar en gång i veckan så ska man vara med på gruppens alla träningar.

I de sektioner där grupperna tränar fler gången i veckan gör man upp ett schema inför terminen över när olika tränare ska vara på plats.

Det ingår också i ansvaret att ha kontakt med kansliet och skicka ut mejl till gruppen i början av terminen samt vid behov.

Naturligtvis kan det vara så att man vid något tillfälle under säsongen kan tvingas lämna återbud p.g.a. sjukdom eller av annan anledning och i de fallen så brukar övriga tränare i gruppen lösa just den träningen. Det finns även en plattform, Workplace, för tränarna i de olika sektionerna där man kan dela inspiration och tips.

Har man väl börjat som tränare fortsätter man gärna. Det är väldigt roligt att vara tränare och att få möjligheten att följa med barnen i sin utvecklingen. Om man är vårdnadshavare och ditt barn sedan väljer att byta sektion till AG, Trupp eller Cheer kan man givetvis fortsätta med sin tränarroll i den sektionen.

FÅR MAN NÅGON ERSÄTTNING SOM TRÄNARE?

En förälder som är med som tränare i en grupp får förtur för ett eget barn till den aktuella gruppen. Om gruppen har förkunskapskrav gäller dock att den aktive även måste uppfylla dessa.

Alla tränare får, oavsett sektion eller grupp, ett arvode för de timmar man är på plats. Samma arvodesstege gäller i alla sektioner och innebär att ju högre utbildning man har desto högre arvode. Även tid ligger som grund för arvodesnivån.

Egna barn betalar, även det oavsett sektion, alla avgifter.

HUR GÖR MAN FÖR ATT ANMÄLA SITT INTRESSE?

I början av respektive termin sänder vi ut intresseförfrågningar om att bli tränare till kontaktpersonerna för alla som är anmälda till vår intresselista. I de fallen finns det ofta en länk till ett formulär som man registrerar sitt intresse i.

Om man inte har något barn anmält till intresselistan, vill börja efter det att en termin startat eller om man vill vara tränare i en tävlingsgrupp så kan man i stället ta kontakt med kansliet.

Det gör man via e-post till kansliet@solgf.se. Det går även bra att ringa kansliet för att få mer info – 08–883212.

Vi försöker alltid återkoppla så snart som möjligt och har som sagt alltid behov av fler tränare men lite beroende på när under året man gör en anmälan kan det ta olika lång tid innan vi hittar en grupp som passar.

KAN JAG HJÄLPA TILL PÅ NÅGOT ANNA SÄTT ÄN SOM TRÄNARE?

Självklart finns det även andra sätt som du som intresserad kan vara med och hjälpa till. Vi har styrelser, kommittéer och olika arbetsgrupper för våra arrangemang där det behövs extra hjälp. Hör även då av er till kansliet.

Det är dock enbart som tränare som man kan få förtur för egna barn till våra grupper.