SOL-fonden

Stipendiefonden byter namn till SOL-fonden och har från 2021-10-12 uppdaterade regler. Ansökningar som kommit in före 2021-10-12 kommer behandlas enligt de tidigare reglerna och svar kommer inom kort.

SOL-FONDEN

SOL-fonden är en fond på 25.000:-. Från fonden kan den/de aktiva som inte fyllt 18 år söka bidrag för tränings- eller tävlingskostnader. Målsättningen med bidraget är att den aktiva ske kunna fortsätta med sin träning eller delta på ett läger/en tävling som annars inte hade varit möjligt.

Följande riktlinjer finns för fonden där medel kan sökas enligt nedan:

  • Kan sökas för den som är under 18 år
  • Hushållet får ha en max årsinkomst på 350 000:-
  • Kan sökas under hela verksamhetsåret så länge det finns pengar kvar i fonden
  • Ska sökas innan avgiften eller kostnaden betalas. Beviljat bidrag från fonden ska korrigera faktura/avisering innan betalning sker.
  • För träningsavgifter måste man, utöver medlems- och eventuell licensavgift, alltid betala gällande avgift för träning en gång i veckan (för närvarande 1 450:-). För den del av träningsavgiften som är högre än det kan man söka bidrag med max 50%
  • Max bidrag för träningsavgiften är 1 000:- per termin vilket motsvarar en avgift på 3 250:- eller mer
  • För läger-/tävling är maxbidraget 1 000:- per termin och där går det att söka för hela kostnaden upp till maxbeloppet om den är lägre
  • Totalt bidrag (träningsavgift/läger/tävling) kan vara max 2 000:- per verksamhetsår fördelat på max 1 000:- per termin.

Ett krav för att kunna sända in en ansökan är att den aktive inte har några obetalda och förfallna avgifter.