SOL-fonden

För att ge alla aktiva en förutsättning att delta på läger, träning och/eller tävling så har SOL GF en fond ur vilken vårdnadshavare och aktiva över 18 år kan ansöka om bidrag.

Fonden är uppdelad i två delar:

 • SOL-fonden för minderåriga aktiva
 • SOL-fonden för aktiva som har fyllt 18 år


SOL-FONDEN FÖR MINDERÅRIGA AKTIVA

Följande riktlinjer finns för fonden:

 • Kan sökas av dig som är vårdnadshavare till en aktiv som är under 18 år.
 • Kan sökas under hela verksamhetsåret så länge det finns pengar kvar i fonden.
 • Du får inte ha några obetalda, förfallna avgifter sedan tidigare.
 • Ska sökas innan avgiften eller kostnaden betalas. Beviljat bidrag från fonden ska korrigera faktura/avisering innan betalning sker.
 • Hushållet får ha en max årsinkomst på 350 000 kr.
 • För träningsavgifter måste du, utöver medlems- och eventuell licensavgift, alltid betala gällande avgift för träning en gång i veckan (för närvarande 1 450 kr). För den del av träningsavgiften som är högre än det kan du söka bidrag med max 50%
 • Max bidrag för träningsavgiften är 1 000 kr per termin vilket motsvarar en avgift på 3 250 kr eller mer.
 • För läger-/tävling är maxbidraget 1 000 kr per termin. Där går det att söka för hela kostnaden upp till maxbeloppet om den är lägre.
 • Totalt bidrag (träningsavgift/läger/tävling) kan vara max 2 000 kr per verksamhetsår fördelat på max 1 000 kr per termin.

SOL-FONDEN FÖR AKTIVA SOM HAR FYLLT 18 ÅR

Följande riktlinjer finns för fonden:

 • Kan sökas av dig som är aktiv och som har fyllt 18 år vid terminens start.
 • Kan enbart sökas för träningsavgifter.
 • Du får inte ha några obetalda, förfallna avgifter sedan tidigare.
 • För höstterminen ska ansökan skickas in senast 30 september.
 • För vårterminen ska ansökan skickas in senast 31 januari.
 • Max belopp för bidrag är 2000 kr per verksamhetsår (fördelat på 1000 kr/termin).