Kansliet

Kansliet sköter och svarar på de flesta frågor som rör medlemskap och grupper i föreningen.

Vi på kansliet

Vi som är anställda i SOL GF är:

Bodil Schwinn

Verksamhetschef med övergripande ansvar för verksamhetsutvecklingen.

Peter Lindholm

Ansvara i första hand för ekonomi, redovisningar, kontakter med kommuner, övrig central kommunikation som hemsida etc.


Cissela Ericson

Ansvarar i första hand för stöd till sektionerna AG, cheer och trupp samt för utbildning och arrangemang inom dessa.


Cecilia Gelinder

Ansvarar i första hand för BoU-sektionen samt grupper som tränar en gång i veckan samt för utbildning och arrangemang inom dessa. Dessutom huvudansvarig för föreningens sociala medier.

Är även tränare i vissa grupper i BoU-sektionen.


William Andergren

Är anställd tränare inom truppsektionen men sköter även projekt och administration av dessa inom trupp.


Kontaktuppgifter:

Öppet:Se kansliets kontaktuppgifter i sidfoten för aktuella telefon- och besökstider
Telefon:08-88 32 12
E-post:kansliet@solgf.se
Post- & fakturaadress: SOL GF
Box 422
129 04 Hägersten
PDF-fakturor:pdf.efaktura@solgf.se
E-fakturor:Ta kontakt med kansliet för info om e-fakturor.
Besöks- & leveransadress (ej post):SOL GF
Gaveln Västertorpshallen
Västertorpsvägen 2
129 49 Hägersten
Organisationsnummer:802005-4535  
Föreningsnummer RF:10621

Betalning av avgifter

Vid betalning av avgifter och andra kostnader är det viktigt att dessa sker till rätt Bg-konto enligt nedan:

Betalningar av t.ex. medlems- och träningsavgifter samt andra kostnader (tävlingskostnader, material etc) som faktureras från kansliet och som har OCR-nummer:

  • Bg OCR: 468-0427 (Ange endast OCR-nummer, 7 siffror, vid betalning)

Övriga inbetalningar (där avi med OCR-nummer saknas). Gäller vid betalningen av t.ex anmälningsavgifter etc för läger som enligt inbjudan ska betalas in i förskott. Gäller även för fakturor utan OCR-nummer och för övriga manuella redovisningar:

  • Bg: 468-2233 (Ange eventuellt fakturanummer samt namn och grupp vid betalning)

Se även sidan BETALNING för mer info.

Besök på kansliet

Kansliet entré
Kansliet entré

Parkering sker på baksidan av hallen (mot avgift) eller på Västertorpsvägen. Parkering får inte ske på den privata parkeringen framför dörren till kansliet då den tillhör bostadshuset intill och samtliga platser är uthyrda.

Respektera det även vid korta ärenden