Kansliet

Kansliet sköter och svarar på de flesta frågor som rör medlemskap och grupper i föreningen.

Vi på kansliet

Vi som är anställda i SOL GF är:

Bodil Schwinn

Verksamhetschef med övergripande ansvar för verksamhetsutvecklingen.

Peter Lindholm

Ansvara i första hand för ekonomi, redovisningar, kontakter med kommuner, övrig central kommunikation som hemsida etc.


Cissela Ericson

Tjänstledig


Jasmine Söderlund

Ansvarar i första hand för stöd till sektionerna AG, cheer och trupp samt för utbildning och arrangemang inom dessa. Är även tränare i vissa grupper.Kontaktuppgifter:

Öppet:Se kansliets kontaktuppgifter i sidfoten för aktuella telefon- och besökstider
Telefon:08-88 32 12
E-post:kansliet@solgf.se
Post- & fakturaadress: SOL GF
Box 422
129 04 Hägersten
E-fakturor:Ta kontakt med kansliet för info om e-fakturor.
Besöks- & leveransadress (ej post):SOL GF
Gaveln Västertorpshallen
Västertorpsvägen 2
129 49 Hägersten
Organisationsnummer:802005-4535  
Föreningsnummer RF:10621
Lagkassor:SOL GF använder digitalalagkassan.se för våra gruppers olika lagkassor. I den tjänsten ingår bl.a. möjligheten att betala vissa fakturor/kostnader via ett BG-konto. Betalningsmottagaren för detta BG-konto är Trust Anchor Group AB.

Betalning av avgifter

Vid betalning av avgifter och andra kostnader är det viktigt att dessa sker till rätt konto.

Se sidan BETALNING för mer info.

Besök på kansliet

Kansliet entré
Kansliet entré

Parkering sker på baksidan av hallen (mot avgift) eller på Västertorpsvägen. Parkering får inte ske på den privata parkeringen framför dörren till kansliet då den tillhör bostadshuset intill och samtliga platser är uthyrda.

Respektera det även vid korta ärenden