Plats i tävlingsgrupp

Platser till tävlingsgrupper finns inte på bokningssidan.

För plats i en grupp som har tränat en längre tid, mejla kansliet@solgf.se för att få komma på en provträning.

Ange om det gäller gymnastik eller cheerleading, den sökandes namn, ålder och erfarenhet av idrott.