Styrelsen

Styrelsen i SOL GF

Föreningens styrelse välj av medlemmarna på årsmötet. Valberedningen förbereder och nominerar till valet.

Ordförande Malena Nylin
Vice ordförande Linda Lindwall
Kassör Susanne Nibelius
Sekreterare Emma Mueller
Ledamot Michael Hultén
Ledamot Linn Kimreus
Ledamot Emelie Magnusson
Suppleant Yvonne Nibelius
Suppleant Amanda Källén
Suppleant Sergei Karetnikov

Styrelsen arbetar med utvecklingsfrågor som rör hela föreningen. Det gäller kontakt med kommun och förbund, processer och rutiner som bidrar till en effektiv verksamhet i föreningen mm. Mycket fokus ligger för närvarande på att säkra föreningen för framtiden.

Eventuella skrivelser ska vara hela styrelsen tillhanda senast en vecka innan nästa styrelsemöte för att kunna behandlas på mötet.

Ni når hela styrelsen via e-post: styrelsen@solgf.se

För kontakt enbart med ordförande: ordforande@solgf.se

Frågor som gäller enskilda grupper ställs i första hand till respektive huvudtränare eller till den aktuella sektionsstyrelsen.

Frågor om plats i grupper ställs till kansliet (kansliet@solgf.se) alternativt till angiven kontaktperson om det gäller nya platser i grupper som har krav på förkunskaper