Årets tränare/ledare

Årets tränare

Årets tränare/ledare är ett stipendium på 3.000:- som tilldelas av styrelsen till den tränare eller ledare som under året visat extra stort engagemang i föreningen. Nomineringar lämnas av föreningens medlemmar.

Stipendiet instiftades från början av Sponsorkommittén 1995 men handhas numer av styrelsen. Följande tränare har erhållit det:

1995 Jörgen Falk (AG)
1996 Anja Bjurvald (RG)
1997 Susanne Nibelius (Trupp)
1998 Åsa (Johansson) Pettersson (Bredd)
1999 Rose-Mari Leiner (AG)
2000 Annika Sund (Trupp)
2001 Anna Kargård (Trupp) och Tove Lindeberg (RG)
2002 Johanna Ekstrand (Bredd)
2003 Gunilla Dahlén (Trupp)
2004 Gunilla Kimreus (Bredd)
2005 Emelie Kjellgren (Trupp)
2006 Elin Jungmarker Norén (Bredd/Trupp)
2007 Sofia Karlgård (AG/Bredd)
2008 Karolina Kjellgren (Trupp)
2009 Aksana Lodhi (RG)
2010 Michael Hultén (AG)
2011 Linn Kimreus (Bredd)
2012 Anna Blid (RG) & Tina Hultén (AG)
2013 Emelie Karlson (Cheer)
2014 Helén Ekman (Bredd)
2015 Emelie Magnusson (Cheer & Trupp)
2016 Irma Isaksson (Cheer)
2017 Josefin Kumlin (Trupp)
2018 Amanda Källén (Trupp)
2019 Filippa Åkesson (Cheer)
2020 Emma Mueller (BoU & Trupp)
2021 Sandra Karlson (Cheer) och Clara Säll (Cheer)
2022 Ida Welén (AG)
2023 Beate Sandbekk (Trupp)

Mer om stipendiet Årets Tränare/ledare

Stipendiet delas ut på SOL-dagen och kan sedan disponeras av den som erhållit det för att betala kostnader som har med den egna idrottsliga utvecklingen att göra. Antingen om det handlar om egen träning/motion eller för utbildning/verksamhet/material inom det området.

Som underlag för beslutet ligger i första hand de motiveringar medlemmarna lämnar in i samband med nomineringen. I möjligaste mån ska dock stipendiet, över en tid, fördelas så lika som möjligt mellan sektionerna vilket kan vara avgörande ett år då inlämnade motiveringarna bedöms som likvärdiga.

Stipendiet kan även delas om det är fler tränare som tillsammans varit engagerade i ett visst projekt som är värt att premiera. Även andra ledarinsatser än de i en direkt tränarroll kan ligga till grund för utnämningen varför stipendiet från 2017 omfattar begreppet tränare/ledare.