Återanmälan – bekräfta plats

Om du går i en träningsgrupp ska du bekräfta din plats varje termin genom att betala den terminsavgift som aviseras.

Alla som har varit aktiva under en termin placeras i en grupp inför kommande termin. Därefter sänds aviseringen av terminsavgiften ut:

  • Om den grupp som du har placerats i passar bekräftar du din plats genom att betala avgiften.
  • Du kan enbart bekräfta din plats till den grupp som du har blivit placerad i. Om du önskar byta grupp, läs informationen i samband med aviseringen.
  • Om du inte önskar gå kvar i föreningen, tryck på länken ”Jag ska inte vara med”. Aviseringen och avgiften stryks då.

Avgiften stryks även automatiskt om du inte betalar aviseringen innan sista betaldatum. Du får då ett antal påminnelser under tiden.