Återanmälan – bekräfta plats

Återanmälan

Går du i en grupp utan krav på förkunskaper? Då ska du i början av varje termin bekräfta din plats genom att betala den terminsavgift som aviseras.

Alla som har varit aktiva en termin läggs in i en grupp till kommande termin och därefter sänds aviseringen av terminsavgiften ut.

Om den grupp man har hamnat i passar bekräftar man sin plats genom att betala avgiften.

Om man inte önskar gå kvar i föreningen kan man trycka på länken ”Jag ska inte vara med” och aviseringen och avgiften stryks då. Den stryks även automatiskt om man inte betalar aviseringen innan sista betaldatum men då får man ett antal påminnelser under tiden.

Passar inte den föreslagna gruppen men man vill fortsätta så finns info om hur man önskar gruppbyten med i samband med aviseringen.

Den tidigare återanmälan som gjordes via bokningssidan gäller numer enbart för de som är helt nya och inte gått i någon grupp terminen innan.

Man kan enbart bekräfta sin plats till den grupp man blivit placerad i. Om den gruppen inte passar behöver man sända in ett önskemål om gruppbyte enligt nedan.

Önskemål om gruppbyten

Om man i samband med att man ska bekräfta sin plats har önskemål om byte till någon annan grupp utan krav på förkunskaper så ska sådana önskemål registreras i särskilt formulär för detta. Länk till det formuläret finns alltid med i den information som sänds ut via e-post inför respektive period.

Aktuella grupper finns med i vårt schema. Innan den nya terminens schema är fastställt så visas schemat för den tidigare terminen på sidan.

Har man önskemål om att byta till en tävlingsgrupp tar man kontakt med den sektion som gruppen man vill byta till tillhör. För kontaktuppgifter se vår annonssida. Sådana önskemål ska inte registreras i formuläret för gruppbyten.