Återanmälan – bekräfta plats

Återanmälan

Går du i en grupp utan krav på förkunskaper ska du varje termin bekräfta din plats genom att betala den terminsavgift som aviseras.

Alla som har varit aktiva en termin läggs in i en grupp till kommande termin och därefter sänds aviseringen av terminsavgiften ut.

Om den grupp man har hamnat i passar bekräftar man sin plats genom att betala avgiften, önskar ni byta grupp kommer information i samband med aviseringen.

Om man inte önskar gå kvar i föreningen kan man trycka på länken ”Jag ska inte vara med” och aviseringen och avgiften stryks då. Den stryks även automatiskt om man inte betalar aviseringen innan sista betaldatum men då får man ett antal påminnelser under tiden.

Man kan enbart bekräfta sin plats till den grupp man blivit placerad i. Om den gruppen inte passar behöver man sända in ett önskemål om gruppbyte enligt nedan.

Önskemål om gruppbyten

Om man i samband med att man ska bekräfta sin plats har önskemål om byte till en annan grupp utan krav på förkunskaper så sänder man in ett mejl om det till kansliet@solgf.se. Vad vi vill ha för information i det mejlet meddelas i samband med att aviseringarna sänds ut.

Aktuella grupper att byta till finns med i vårt schema. Innan den nya terminens schema är fastställt så visas schemat för den tidigare terminen på sidan.

Har man önskemål om att byta till en tävlingsgrupp tar man också kontakt med kansliet@solgf.se.