Valberedningen

Valberedningen ansvarar för att ta fram förslag på styrelserepresentanter inför årsmötet varje år.

Tips på kandidater tas gärna emot på valberedningens e-postadress. Senast 1 juli behöver valberedningen ha era tips för att hinna bearbeta dem inför kommande årsmöte.

För att vara valbar till styrelsen behöver man vara röstberättigad medlem vilket alla som är minst 12 år och (senast i samband med att man blir officiell kandidat) betalt in medlemsavgiften för det aktuella året är.

Valbara är även aktiva ledare, styrelse- och kommittéledamöter.

Anställda i föreningen är inte valbara till styrelsen. Inte heller föreningens revisorer

Valberedningens ledamöter

Linda Lindwall – ordförande

Malin Alros

Rebecka Aisla Whale

E-post till hela valberedningen: valberedningen@solgf.se