Hedersmedlemmar

SOL GF har 12 hedersmedlemmar som utsetts under åren. Hedersmedlemskapet instiftades 1997 då även de 7 första medlemmarna utsågs.

Man kan bli hedersmedlem både som ledare och aktiv men man måste uppfylla de olika villkor som finns för respektive kategori. I båda fallen krävs att man varit med i SOL GF under många år. För ledare/tränare behöver man ha varit verksam brett inom föreningen och för aktiva krävs framstående resultat på nationell och internationell nivå.

Som hedersmedlem tilldelas man ett medlemsnummer löpande från 1 och fram i den ordning man utsetts samt att hedersmedlemskapet inkluderar samtliga framtid medlemsavgifter. En hedersmedlem har även fri entré till alla föreningens egna arrangemang. I de fall det krävs biljett till ett arrangemang så bör en hedersmedlem erbjudas dels egen biljett samt även biljett för en medföljande.

Följande personer har utsetts till hedersmedlemmar:

MedlemsnummerNamn
1Kerstin Andersson (Även utsedd till hedersordförande 1998)
2Rolf Björk
3Irené Wennerberg
4Marianne Zetterman
5Margaret Sikkens Ahlquist
6Cecilia Netje
7Suzanne Lundvall
8Ingrid Bergström
9Åsa Dahl
10Jane Meckbach
11Gunilla Dahlén
12Gunilla Kimreus
13Siw Johansson