Stipendiefonden

Bidragsfonden i SOL GF

Stipendiefondens syfte är att vara ett ekonomiskt stöd i de fall kostnaden för deltagandet i SOL GF kan vara ett hinder för fortsatt träning i föreningen.

Det går att söka stipendier från fonden både avseende ordinarie träningsavgifter och läger/tävlingskostnader. Det finns dock ett maxbelopp per verksamhetsår på 2 000:-.

Ansökningsblanketten kan beställas från kansliet via e-post kansliet@solgf.se. Den kommer under september även kunna laddas ner direkt här från hemsidan

Du fyller i och sänder in blanketten till e-post stipendiefonden@solgf.se. En kopia på insänd ansökan går då ut till stipendiekommittén som hanterar alla ansökningar med sekretess.

Blir din ansökan godkänd minskar vi fakturan för den avgift eller tävling som ansökan avsåg.

Ett krav för att kunna sända in en ansökan är att den aktive inte har några obetalda och förfallna fakturor.