Aktuella info angående covid-19

05 aug 2021
Info

Uppdateringen från myndigheter, kommuner och våra idrottsförbund den 15/7 och som gäller tills annat meddelas.

Uppdaterade 2021-08-05

SOL GF följer de lagar, råd och rekommendationer som myndigheter, kommuner och förbund fattar med anledning av den pågående pandemin. Dessa, samt den riskbedömning föreningen gjort utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer, ligger som grund för nedanstående regler.

Detta för att vi på ett smittsäkert sätt ska kunna bedriva en så normal verksamhet som möjligt. Vi ska, om olika råd står mot varandra och tolkningar behöver göras, ha en minimerad risk för smittspridning som första fokus och inte leta kryphål i regelverket.

Nuvarande regler gäller tills det att uppdaterad info meddelas. De grundläggande reglerna att tvätta sina händer inför träning samt att man alltid ska stanna hemma vid sjukdom eller vid minsta symptom på sjukdom som kan smitta andra kommer även framöver att gälla även när nuvarande pandemi kan anses som över.

Allmän riskbedömning för SOL GF:

Vi verkar som förening i en storstadsregion där våra medlemmar kommer från ett stort upptagnings­område. Det innebär att grupperna i de flesta fall innehåller aktiva från många olika områden. Något som gör att vi hela tiden behöver vara extra vaksamma på aktuella regler och att vara noga med att minimera smittspridning för att inte vi ska bli en länk för spridning mellan olika områden.

Den mix av olika verksamheter vi har skiljer sig även från de flesta andra liknande föreningar. Jämförelser med hur andra föreningar gör sina tolkningar och sin riskbedömning kan därför inte göras då varje förening har sin egen unika situation.

Då pandemin riskerar att påverka verksamheten under en längre tid är det viktigt att vi håller i och håller ut även över tid.

SOL GF
Styrelsen

GÄLLANDE GENERELLA REGLER FRÅN 2021-07-15

(senast uppdaterade 2021-08-05)

Grundregler som gäller för alla medlemmar:

Utöver nedanstående grundregler för SOL GF gäller att alla medlemmar även måste hålla sig uppdaterade med nationella eller lokala regler och råd och följa dessa om de innebär striktare restriktioner.

 • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion,
 • Stanna hemma när du är sjuk eller vid minsta symtom på smittsam sjukdom och provta dig om du har symtom på covid-19 längre tid än 24 timmar.
 • Stanna hemma även om du själv inte har symtom om en familjemedlem eller någon du haft nära kontakt med har bekräftad covid-19, du ska då stanna hemma i minst 7 dagar samt att du ska känna dig frisk när du går tillbaka till träning,
 • Vid egen bekräftad covid-19 stannar du hemma i minst 7 dagar från det att testet togs samt att du de sista 2 dagarna ska ha varit feberfri och känt dig frisk innan du kan gå tillbaka till träningen,
 • Har du haft egen bekräftad covid-19 under de senaste 6 månaderna och blivit frisk eller om du är fullvaccinerad kan du träna även om annan familjemedlem eller nära kontakt blivit smittad vid ett senare tillfälle,
 • Vid resa är det viktigt att alltid följa de rekommendationer som finns från myndigheterna. Om rekommendationen är att man ska testa sig för covid-19 efter en viss typ av resa så gäller att man måste göra det och stanna hemma tills man får provsvar,
 • Undvik trängsel, speciellt vid in- och utpassering eller i andra trånga passager,
 • Inga föräldrar får följa med in i våra träningslokaler (med undantag av familjegympan där alla aktiva nu åter kan ha med en förälder),
 • Även om lokalerna numer inte längre har speciella maxantal enligt pandemilagen och att omklädningsrummen åter kan användas är det fortsatt så att trängsel ska undvikas varför det kan vara så att man inte kan samla alla i gruppen eller möta andra grupper på trånga utrymmen. Tillsvidare spar vi därför länken till vårt dokument om in- och utpassering (DOKUMENT). Dokumentet är enligt nuvarande regler dock enbart rådgivande om hur man kan lösa situationer där trängsel uppstår utanför själva hallen/gymnastiksalen.

För alla åldersgrupper gäller:

Följ, utöver ovanstående, alltid de råd och rekommendationer om t.ex. nära kontakter och resa som ges av berörda organisationer. Ni hittar en samling länkar nederst på denna sida.

Styrelsen vill starkt betona det personliga ansvaret som alla har att både våra egna råd och rekommendationer (liksom de från myndigheter, kommuner och förbund) följs. Att vi ska försöka bedriva träning så normalt som möjligt men att vi inte ska tumma på reglerna eller försöka hitta kryphål som går emot intentionerna i det som kommunicerats ut.

Vid bekräftad covid-19 smitta gäller:

 • Kontakta din tränare eller mejla till föreningen (kansliet@solgf.se),
 • Tränaren/kansliet informerar, utan att nämna namn, om smittan till övriga i gruppen,
 • Övriga i gruppen ska, även om man inte har några symtom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5-7 dagar)
 • Vid misstanke om att smittspridning har skett inom gruppen kommer våra förbund att informeras.

Extern information: