Aktuella info angående covid-19

09 feb 2022
Info

SOL GF följer de lagar, råd och rekommendationer som regeringen, myndigheter, kommuner och förbund fattar med anledning av covid-19 eller andra liknande sjukdomar. Dessa, samt den riskbedömning föreningen gjort utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer, ligger som grund för nedanstående regler.

De grundläggande reglerna om att tvätta sina händer inför träning samt att man alltid ska stanna hemma vid sjukdom eller minsta symptom på sjukdom som kan smitta andra kommer även fortsättningsvis att gälla. Dessa regler ingår i det nya normala.

GÄLLANDE GENERELLA REGLER FRÅN 2022-08-16

(senast uppdaterade 2022-08-16)

Grundregler som gäller för alla medlemmar:

Pandemin fortgår fortsatt i samhället även om de flesta restriktionerna är borttagna från våren 2022 och smittspridningen har varit låg under sommaren. Varje individ måste därför även fortsatt ta sitt ansvar för att minska riskerna för smittspridning i alla dess former.

Vi tar, under nuvarande förutsättningar, bort de flesta speciella regler vi tidigare haft men reserverar oss för att beslut av regeringen, myndigheter, kommuner och förbund kan innebära olika justeringar framöver.

Nedanstående punkter ligger kvar och vi vill samtidigt betona det personliga ansvaret att löpande hålla sig uppdaterad även från andra källor (se länkar nedan).

  • Tvätta händerna ofta eller använda handdesinfektion,
  • Stanna alltid hemma när du är sjuk eller har minsta symptom på smittsam sjukdom.
  • Håll dig informerad om uppdaterade särskilda rekommendationer som kan komma från regeringen, myndigheter, kommuner och förbund, se länkar nedan.
  • För dig som inte är vaccinerad behöver du även ta hänsyn till följande info från 1177: Du som inte är vaccinerad mot covid-19.

Styrelsen vill tacka alla för de anpassningar som ni har tagit till er under pandemin och som i många fall har påverkat verksamheten på ett betydande sätt. Även om de flesta reglerna nu är borttagna kan efterverkningar av dessa fortsatt påverka verksamheten både detta och kommande verksamhetsår.

Extern information: