Gruppbyten

Gruppbyten i SOL GF. Hur du gör för att byta grupp.

Gruppbyten i SOL GF görs på några olika sätt beroende på vilken typ av grupp du i dag går i och vilken grupp du vill byta till.

Oftast genomför vi gruppbyten i starten av höstterminen men de kan även ske under andra delar av året.

 • Vill du byta grupp inom SOL GF och mellan grupper utan förkunskapskrav gör du det när du gör en återanmälan.

  I informationen om återanmälan finns det instruktioner om hur du gör för att önska ett gruppbyte.
 • Vill du byta grupp inom SOL GF och till en grupp med krav på förkunskaper finns det två alternativ:

  1 – Är gruppen du vill byta till inom samma sektion som den du redan går i? Då tar du kontakt med din tränare eller med sektionskommittén för din sektion.

  2 – Är gruppen du vill byta till i en annan sektion än den du går i? Då tittar du på vår annonssida för kontaktuppgifter till den aktuella sektionen.
 • Är du med i en annan förening eller inte i någon förening alls finns också två alternativ:

  1 – Vill du börja i en grupp utan krav på förkunskaper gör du en anmälan till vår intresselista.

  2 – Vill du börja i en grupp med krav på förkunskaper får du titta på vår annonssida för lediga platser i grupper med förkunskapskrav.

Är du aktiv i en grupp i SOL GF ska du aldrig göra en ny anmälan till intresselistan.