Juluppvisningarna

Juluppvisningarna arrangeras årligen i december. Det brukar vara 2 uppvisningar som är runt 60-70 minuter var och där grupperna från tävlingssektionerna blandas.

Antalet uppvisningar kan variera mellan olika år. Det beror både på den ständigt ökande verksamheten i sektionerna men också hur uppvisningsdagen eventuellt kolliderar med olika externa tävlingar.

Under vissa år ingår även BoU-sektionens jultävling som en del av juluppvisningarna medan den andra år, när det är många deltagande grupper från den sektionen, arrangeras separat.

De blandade uppvisningarna innebär att publik och aktiva får möjlighet att se föreningens breda verksamhet och grupper från olika sektioner oavsett vilken uppvisning man själv är med eller tittar på.

BILJETTER

Publik på juluppvisningarna behöver köpa biljetter. Dessa säljs digitalt i samarbete med någon biljettleverantör. Info om hur man köper biljetter och priserna för dessa läggs upp på hemsidan och sänds ut till de aktiva i grupperna i god tid inför biljettsläppet.

I de flesta fall säljs biljetterna slut redan innan uppvisningsdagen vilket innebär att det då inte finns biljetter att köpa på plats.

Varje uppvisning är ett eget enskilt arrangemang och vill man se flera behövs det en biljett per uppvisning.

SERVERING

Våra tävlingssektioner håller alltid med servering under uppvisningsdagen. Alla besökande är varmt välkomna att handla i den och hela överskottet tillfaller den sektion (i vissa fall grupp) som fått uppdraget.

Tider mm i år

Se vår kalender och klicka på arrangemanget där för detaljerad info om årets arrangemang.