Artistisk Gymnastik

SOL GF - Artistisk gymnastik (AG) - hopp, barr, bom, friståendeSOL GF

Artistisk gymnastik (AG)

Artistisk gymnastik finns för både kvinnor och män och redskapen skiljer sig mellan de två disciplinerna. I SOL GF är det kvinnlig artistisk gymnastik vi har men vi kallar den enbart för just Artistisk gymnastik (AG)

AG är en individuell gymnastikgren där gymnasterna tävlar i fyra grenar: hopp, barr, bom och fristående. Grenar som utmanar gymnasternas färdigheter på olika sätt.

Barr

Barr i artistisk gymnastik

Barr består av två elastiska runda holmar som gymnasten utför olika typer av svingövningar runt. I AG är dessa på olika höjd och gymnasterna utför bland annat förflyttningar mellan den höga och den låga holmen genom olika flygelement.

Bom

Bom i artistisk gymnastik

Kanske det mest dramatiska redskapet där gymnasten utför sina svårigheter 1,25 meter upp i luften på en 5 meter lång och 10 centimeter smal bom. Serierna ska utföras både dynamiskt och uttrycksfullt och innehålla en variation av akrobatiska, gymnastiska och koreografiska inslag som binder ihop hela serien. Den maximala tiden för en serie är 1,30 minut.

Fristående

Fristående i artistisk gymnastik

I denna gren har gymnasten stora möjligheter att visa fram sin egna personliga stil både i svårigheter och artistiskt uttryck. Friståendet utförs på en yta av 12 x 12 meter till musik som får vara max 1,30 minut lång. Valet av rörelser och svårigheter ska tillsammans med musiken skapa en röd tråd genom hela programmet.

Hopp

Hopp i artistisk gymnastik

Detta är den snabbaste grenen där man efter ett anlopp på 25 meter utför ett hopp med handinsättning på ett hoppbord. Här får gymnasten möjlighet att använda sin explosivitet för att utföra hopp med en eller flera rotationer.

Mer om AG

För att se mer om AG så titta gärna på Youtube där det finns många filmer på de olika redskapen. Inte minst från OS där gymnastiken är en av de mest populära idrotterna. Ni hittar även AG i SOL GF på vår Instagram @solgf_ag.