Schema för grupper

Schema grupper utan krav på förkunskaper

Schema för grupper i SOL GF som inte har krav på förkunskaper. Gäller cheer träning, familjegympa, bas träning, trupp träning samt gröna och gula grupper i trupp.

Samtliga träningsgrupper tränar en gång i veckan och i de allra flesta fallen 1 timme per gång. För gröna och gula grupper i trupp är träningen 2 eller fler dagar i veckan.

Verksamhetsåret (höst/vår) omfattar träning från september till december (för hösten) samt januari – april (för våren).

Medlems- och försäkringsavgift debiteras en gång per verksamhetsår. Träningsavgift en gång per termin. Samtliga träningsgrupper utan krav på förkunskaper är öppna för både pojkar och flickor. För tävlingsgrupperna kan både pojkar och flickor vara med i alla grupper som inte har krav på förkunskaper och därmed finns med i schemat nedan. Grupperna är alltid mixade även om det brukar vara en övervägande majoritet av flickor i dessa.

Här på hemsidan hittar du bara schemat för de grupper som du kan börja i utan krav på förkunskaper. Du kan läsa mer om det på vår sida för anmälan. (Notera dock att vissa grupper i cheer är fortsättningsgrupper där vana av gymnastik- eller cheerträning förutses, dock inga kunskapskrav.)

För grupper med krav på förkunskaper så vänder man sig till respektive sektion. För att börja i en sådan grupp hittar du kontaktuppgifter till våra sektioner på vår sida för annonser.

För att du ska hitta till de olika träningslokalerna som vi tränar i har vi samlat dessa på sidan träningslokaler.

Man kan bara gå i en grupp som är öppen för de födelseår man själv har eller i en grupp med de som är ett år yngre än vad man själv är. Det går aldrig att börja i en grupp som är öppen för de som är äldre än vad man själv är.

När direktbokningen är öppen hittar ni den på följande länk: Bokningssidan


SCHEMA BARN & UNGDOM (BoU) VÅREN 2023

(Uppdaterat 2023-01-25)

Vår BoU-sektion omfattar barn födda 2016 – 2019 och är indelade i två typer:

Familjegympa (2018/2019): Den aktive tränar tillsammans med en förälder (eller annan vuxen som barnet känner) och båda behöver vara ombytta och aktiva på träningarna. Alla grupper för familjegympan är öppna för dubbla födelseår 2018 och 2019.

Bas (2016/2017): Den aktive tränar utan föräldrar på plats i salen (om föräldern inte är med som tränare). Notera att för basgruperna så skiljer vi i de flesta fall på olika födelseår för att inte åldersspridningen ska bli för stor under en period när man växer mycket. Vissa av grupperna innehåller dock aktiva födda olika år.

Grupperna är fördelade efter lokal och samtliga grupper är mixade (pojkar/flickor) även om flickorna brukar vara i stor majoritet.

HERRÄNGENS SKOLA – GYMNASTIKSALEN
Lördagar
09.00 – 10.00 – Familjegympa 2018/2019
10.00 – 11.00 – Bas träning 2017

Söndagar
09.00 – 10.00 – Familjegympa 2018/2019
10.00 – 11.00 – Bas träning 2016

HÄGERSTENSHAMNENS SKOLA – GYMNASTIKSALEN
Lördagar
09.30 – 11.00 – Bas träning 2016

Söndagar
09.00 – 10.00 – Familjegympa 2018/2019
11.00 – 12.00 – Bas träning 2017

HÄGERSTENSÅSENS SKOLA – GYMNASTIKSALEN
Tisdagar
17.00 – 18.00 – Bas träning 2017

JOHAN SKYTTESKOLAN – GYMNASTIKSAL 1 – Nya salen

MÄLARHÖJDENS SKOLA – GYMNASTIKSAL A

Måndagar
17.00 – 18.00 – Familjegympa 2018/2019
Torsdagar

17.00 – 18.00 – Bas träning 2017
18.00 – 19.00 – Bas träning 2016

Söndagar
09.00 – 10.00 – Bas träning 2017
10.00 – 11.00 – Bas träning 2016
14.00 – 15.00 – Bas träning 2016

SOLFAGRASKOLAN – GYMNASTIKSALEN
Onsdagar

17.00 – 18.00 – Bas träning 2016/2017


SCHEMA TRUPP TRÄNING VÅREN 2023

(Uppdaterat 2022-12-05)

Trupp träning är namnet på våra gymnastikgrupper utan förkunskapskrav som tränar en gång i veckan och som inte tävlar. Dessa grupper omfattar aktiva födda 2015 eller tidigare.

Grupperna är fördelade efter lokal och samtliga grupper är mixade (pojkar/flickor) även om flickorna brukar vara i stor majoritet.

HERRÄNGENS SKOLA – GYMNASTIKSALEN
Lördagar
11.00 – 12.00 – Trupp träning 2012/2013
Söndagar
11.00 – 12.00 – Trupp träning 2014/2015

HÄGERSTENSHAMNENS SKOLA – GYMNASTIKSALEN
Onsdagar
17.00 – 18.00 – Trupp träning 2014
18.00 – 19.00 – Trupp träning 2012

Söndagar
10.00 – 11.00 – Trupp träning 2015

JOHAN SKYTTESKOLAN – GYMNASTIKSAL 1 Nya salen
Lördagar
09.00 – 10.00 – Trupp träning 2012/2013

MÄLARHÖJDENS SKOLA – GYMNASTIKSAL A
Måndagar

18.00 – 19.00 – Trupp träning 2012/2013

Tisdagar
17.00 – 18.00 – Trupp träning 2015
18.00 – 19.00 – Trupp träning 2014
19.00 – 20.00 – Trupp träning 2013

Torsdagar
19.00 – 20.00 – Trupp träning 2012/2013

Söndagar
11.00 – 12.00 – Trupp träning 2015
12.00 – 13.00 – Trupp träning 2014
13.00 – 14.00 – Trupp träning 2013


SCHEMA CHEERLEADING TRÄNING VÅREN 2023

(Uppdaterat 2022-12-05)

Dessa grupper tränar 1-2 gång i veckan. Man kan bara gå i en grupp som är öppen för det födelseår som den aktive har.

Grupperna är fördelade efter födelseår och samtliga grupper är mixade (pojkar/flickor) även om flickorna brukar vara i stor majoritet.

CHEERSKOLAN
Cheerskolan 2015-2016 Lunas & Lyras – Hägerstensåsens skola söndagar 09.00 – 10.00

FÖRBEREDANDE CHEER
Förberedande cheer 2015 Plutos – Hägerstensåsens skola söndagar 11.30 – 13.00 (Aktiva bör ha tidigare erfarenhet av gymnastik i SOL GF eller annan förening)

Förberedande cheer 2014 Suns – Johan skytteskolan gymnastik 1 onsdagar 17.00 – 18.30 (Aktiva med tidigare erfarenhet och från intresselistan)

Förberedande cheer 2014 Moons – Johan skytteskolan gymnastik 1 onsdagar 17.00 – 18.30 (Aktiva måste ha tidigare erfarenhet av gymnastik eller cheerleading för att kunna börja i detta lag)

MINIMINIOR TRÄNING

Miniminior träning Venus 2012 –2014 – Hägerstensåsens skola söndagar 10.00 – 11.30 (Aktiva med både tidigare erfarenhet av cheerleading eller gymnastik i träningsgrupper men även från intresselistan)

Miniminior träning Nebulas 2012 – 2013 – Hägerstensåsens skola söndagar 13.00 – 14.30 (Aktiva med både tidigare erfarenhet av cheerleading eller gymnastik i träningsgrupper men även från intresselistan)

TÄVLINGSFÖRBEREDANDE LAG
I de tävlingsförberedande lagen krävs om inget annan nämns minst 2 års erfarenhet av gymnastik eller cheerleading från annan verksamhet och provträning kan bli aktuellt.

TF Miniminiorer Spaceships (födda 2012 – 2013) Johan skytteskolan gymnastik 1 tisdagar 18.00 – 20.00 & Västertorpshallen lilla söndagar 10.00 – 12.00

TF Miniminior Rockets (födda 2012 – 2013) Västertorpshallen lilla måndagar 18.00 – 20.00 & Hägerstensåsens skola torsdagar 17.00 – 18.30. (Plats kan erbjudas aktiva med tidigare erfarenhet av gymnastik eller cheerleading efter provträning)

TF Minior Astrounats (födda 2009 – 2011) Johan skytteskolan gymnastik 1 torsdagar 18.00 – 20.00 & Västertorpshallen lilla lördagar 13.00 – 15.00.

TF Junior Satellites (2009 – ) Johan skytteskolan gymnastik 1 torsdagar 18.00 – 20.00 & Västertorpshallen lilla lördagar 13.00 – 15.00. 

För övriga tävlingsgrupper finns det krav på förkunskaper Önskar man börja i en sådan grupp tar man kontakt med vår cheersektion. Se kontaktuppgifter på vår sida för annonser.


SCHEMA TRUPP TÄVLING UTAN FÖRKUNSKAPSKRAV VÅREN 2023

(Uppdaterat 2022-12-05)

Dessa grupper tränar 2-3 gånger i veckan. Man kan bara gå i en grupp som är öppen för det födelseår som den aktive har.

Inom truppgymnastik tränar och tävlar man i matta/tumbling, hopp/trampett och fristående (ett dansprogram som hela truppen utför).

Grupperna är fördelade efter födelseår och samtliga grupper är mixade (pojkar/flickor) även om flickorna brukar vara i stor majoritet.

GRUNDTRUPPERNA
I grundtrupperna tränar vi på gymnastikens grundläggande övningar & ordförråd, att vänta på sin tur, strömma och tävla för första gången.

Grundtruppen 1 (födda 2015) Torsdagar 18.00 – 19.30 i Mälarhöjdens skola sal B & lördagar 10.30 – 12.00 i Hägerstensåsens skola

Grundtruppen 2 Gul (födda 2014) Måndagar 19.00 – 20.00 i Hägerstensåsens skola & lördagar 12.00 – 13.30 i Hägerstensåsens skola

Grundtruppen 2 Grön (födda 2014) Onsdagar 17.00 – 18.30 i Mälarhöjdens skola sal A (Hus E3) & lördagar 09.00 – 10.30 i Hägerstensåsens skola

MINI-MINIORTRUPPERNA GRÖN & GUL
I Mini-miniortrupperna ska de aktiva ha intresse för gymnastik och överseende med att alla tränar på sin nivå. Här satsar vi på att bygga ordentliga grunder så gymnasterna är mycket väl förberedda för mer avancerade övningar.

Mini-Miniortruppen 1 Grön (födda 2013) Torsdagar 19.00 – 20.30 i Hägerstenshamnens skola & söndagar 09.00 – 11.00 i Mälarhöjdshallen

Mini-Miniortruppen 2 Gul (födda 2012) Måndagar 19.30 – 21.00 i Mälarhöjdens skola gymnastik sal B & lördagar 09.00 – 11.00 i Mälarhöjdshallen


MINIORTRUPPERNA GRÖN & GUL
I Mini-miniortrupperna ska de aktiva ha intresse för gymnastik och överseende med att alla tränar på sin nivå. Här satsar vi på att bygga ordentliga grunder så gymnasterna är mycket väl förberedda för mer avancerade övningar.

Miniortruppen 1 Grön (födda 2011) Tisdagar 19.30 – 21.00 i Mälarhöjdens skola sal B, Torsdagar 18.30 – 21.00 (*) i Hägerstensåsens skola & Lördagar 15.00 – 18.00 i Mälarhöjdshallen (*) Gruppen delas in i två halvor där varje halva tränar 75 minuter.

Miniortruppen 1 Gul (födda 2011) Måndagar 18.00 – 19.30 i Mälarhöjdens skola sal B, Torsdagar 18.30 – 19.45 i Hägerstensåsens skola & Lördagar 15.00 – 18.00 i Mälarhöjdshallen

Miniortruppen 2 Grön (födda 2010) Måndagar (jämna veckor) 16.00 – 19.00 i Mälarhöjdshallen, onsdagar 16.00 – 18.30 i Brännkyrkahallen, fredagar (udda veckor) 19.00 – 21.30 i Mälarhöjdshallen & Lördagar 13.30 – 15.00 i Hägerstenshamnens skola

Miniortruppen 2 Gul (födda 2010) Måndagar (udda veckor) 16.00 – 19.00 i Mälarhöjdshallen, onsdagar 18.30 – 21.00 i Brännkyrkahallen, torsdagar 19.45 – 21.00 i Hägerstensåsens skola & fredagar (jämna veckor) 19.00 – 21.30 i Mälarhöjdshallen

För övriga tävlingsgrupper finns det krav på förkunskaper Önskar man börja i en sådan grupp tar man kontakt med vår truppsektion. Se kontaktuppgifter på vår sida för annonser.