Schema för grupper

Schema grupper utan krav på förkunskaper

Schema för grupper i SOL GF som inte har krav på förkunskaper. Samtliga grupper tränar en gång i veckan och i de allra flesta fallen 1 timme per gång. Verksamhetsåret (höst/vår) omfattar 24 gånger (i normalfallet fördelade på 12 ggr per termin).

Medlems- och försäkringsavgift debiteras en gång per verksamhetsår. Träningsavgift en gång per termin. Samtliga grupper utan krav på förkunskaper är öppna för både pojkar och flickor.

Här på hemsidan hittar du bara schemat för de grupper som du kan börja i utan krav på förkunskaper. Du kan läsa mer om det på vår sida för anmälan.

För grupper med krav på förkunskaper så vänder man sig till respektive sektion. För att börja i en sådan grupp hittar du kontaktuppgifter till våra sektioner på vår sida för annonser.

För att du ska hitta till de olika träningslokalerna som vi tränar i har vi samlat dessa på sidan träningslokaler.

Man kan bara gå i en grupp som är öppen för de födelseår man själv har eller i en grupp med de som är ett år yngre än vad man själv är. Det går aldrig att börja i en grupp som är öppen för de som är äldre än vad man själv är.


SCHEMA BARN & UNGDOM (BoU) HÖSTEN 2021

(Uppdaterat 2021-09-19)

Vår BoU-sektion omfattar från hösten 2021 barn födda 2015 – 2018 och är indelade i två typer:

Familjegympa (2017/2018): Den aktive tränar tillsammans med en förälder (eller annan vuxen som barnet känner) och båda behöver vara ombytta och aktiva på träningarna. Alla grupper för familjegympan är öppna för dubbla födelseår 2017 och 2018.

Bas (2015/2016): Den aktive tränar utan föräldrar på plats i salen. Notera att för basgruperna så skiljer vi i de flesta fall på olika födelseår för att inte åldersspridningen ska bli för stor under en period när man växer mycket men att ett fåtal innehåller aktiva födda både 2015 & 2016.

HERRÄNGENS SKOLA – GYMNASTIKSALEN
Lördagar
09.00 – 10.00 – Familjegympa 2017/2018
10.00 – 11.00 – Bas 2015/2016

Söndagar
09.00 – 10.00 – Familjegympa 2017/2018
10.00 – 11.00 – Bas 2016

HÄGERSTENSHAMNENS SKOLA – GYMNASTIKSALEN
Lördagar
09.00 – 10.00 – Familjegympa 2017/2018
10.00 – 11.00 – Bas 2016

Söndagar
10.00 – 11.00 – Familjegympa 2017/2018
11.00 – 12.00 – Bas 2015

HÄGERSTENSÅSENS SKOLA – GYMNASTIKSALEN
Söndagar
09.00 – 10.00 – Familjegympa 2017/2018

JOHAN SKYTTESKOLAN – GYMNASTIKSAL 1 – Nya salen
Måndagar

16.00 – 17.00 – Bas 2015

Söndagar
09.00 – 10.00 – Bas 2016
10.00 – 11.00 – Bas 2015

MÄLARHÖJDENS SKOLA – GYMNASTIKSAL A
Lördagar

12.00 – 13.00 – Bas 2016

SNÄTTRINGESKOLAN – GYMNASTIKSALEN
Söndagar
08.00 – 09.00 – Bas 2015
09.00 – 10.00 – Bas 2015/2016

SOLFAGRASKOLAN – GYMNASTIKSALEN
Onsdagar

17.00 – 18.00 – Bas 2015/2016


SCHEMA TRUPP TRÄNING HÖSTEN 2021

(Uppdaterat 2021-09-19)

Trupp träning är från hösten 2021 namnet på våra gymnastikgrupper utan förkunskapskrav som tränar en gång i veckan och som inte tävlar. Dessa grupper omfattar aktiva födda 2014 eller tidigare.

Övriga grupper i vår truppsektion tränar 2 ggr eller mer per vecka och har förkunskapskrav. Önskar man börja i en sådan grupp tar man kontakt med vår truppsektion. Se kontaktuppgifter på vår sida för annonser.

Grupperna är fördelade efter lokal.

HERRÄNGENS SKOLA – GYMNASTIKSALEN
Lördagar
11.00 – 12.00 – Trupp träning 2012/2013

HÄGERSTENSHAMNENS SKOLA – GYMNASTIKSALEN
Måndagar
17.00 – 18.00 – Trupp träning 2014
18.00 – 19.00 – Trupp träning 2013
19.00 – 20.00 – Trupp träning 2012

JOHAN SKYTTESKOLAN – GYMNASTIKSAL 1 Nya salen
Lördagar

09.00 – 10.00 – Trupp träning 2012/2013

Söndagar
11.00 – 12.00 – Trupp träning 2014

MÄLARHÖJDENS SKOLA – GYMNASTIKSAL A
Måndagar

17.00 – 18.00 – Trupp träning 2012/2013
18.00 – 19.00 – Trupp träning 2011
19.00 – 20.00 – Trupp träning 2008/2009/2010

Tisdagar
19.00 – 20.00 – Trupp träning 2013/2014

MÄLARHÖJDENS SKOLA – GYMNASTIKSAL B
Torsdagar

18.00 – 19.30 – Trupp träning 2013

SOLFAGRASKOLAN – GYMNASTIKSALEN
Onsdagar

18.00 – 19.30 – Trupp träning 2013/2014


SCHEMA CHEERLEADING TRÄNING HÖSTEN 2021

(Uppdaterat 2021-09-19)

Dessa grupper tränar 1 gång i veckan. Grupperna är mixade och både pojkar och flickor kan anmäla sig. Man kan bara gå i en grupp som är öppen för det födelseår som den aktive har.

Övriga grupper i vår cheersektion tränar 2 ggr eller mer per vecka och har förkunskapskrav. Önskar man börja i en sådan grupp tar man kontakt med vår cheersektion. Se kontaktuppgifter på vår sida för annonser.

Grupperna är fördelade efter lokal.

JOHAN SKYTTE – GYMNASTIKSAL 1 NY
Onsdagar
18.00 – 20.00 – Minior träning (2009-2010)

Lördagar
11.00 – 12.30 – Förberedande Cheer 2013 forts

JURINGESKOLAN – GYMNASTIKSALEN
Måndagar
17.00 – 18.30 – Förberedande Cheer 2014

Torsdagar
16.30 – 17.30 – Cheerskolan 2015

Söndagar
10.00 – 11.30 – Miniminior träning (2011-2012)
11.30 – 13.00 – Förberedande Cheer 2013 nyb
13.00 – 14.00 – Cheerskolan 2014