Vision och värdeord

VISION:

Många aktiva både i hall och på pall

SLOGAN:

En gång SOLis, alltid SOLis!

VÄRDEGRUND:

Vi verkar för ett livslångt intresse för träning och vägleds av våra värdeord TRYGGHET, GLÄDJE, KÄMPAGLÖD och STOLTHET

VÄRDEORD:

Nedan beskrivs SOL GFs värdeord och vad de har för innebörd för föreningen och alla medlemmar när de representerar föreningen.

Trygghet

 • SOL GF är en stabil förening med lång tradition.
 • Medlemmarna i SOL GF erbjuds säker träning i en trygg social miljö.
 • Föreningens ledare och tränare är kompetenta och har stora utvecklingsmöjligheter genom de resurser föreningen lägger på utbildning.
 • Vi har en stark gemenskap och hjälper och stöttar varandra.

Glädje

 • Vi älskar rörelseglädje.
 • Vi drivs av glädjen att träna och utvecklas – oavsett ambitionsnivå och mål.
 • I SOL GF känner såväl aktiva som tränare, ledare och föräldrar en glädje över den gemenskap som finns inom föreningen och de vänskapsband som uppstår genom engagemang i föreningen.
 • SOL GF inspirerar publik och supportrar.

Kämpaglöd

 • SOL GF har en stark kämpaglöd i med- och motgång.
 • Våra tränare och aktiva samarbetar för att utvecklas mot sina mål utifrån sin individuella ambitionsnivå.
 • Föreningen jobbar för att fler ska kunna börja och vara aktiva länge. Vi arbetar målmedvetet för fler idrottshallar som möjliggör kvalitativ träning.
 • Vi vill synliggöra gymnastik, cheerleading och SOL GF på ett positivt sätt i media.
 • Och viktigast av allt – oavsett vad vi kämpar för gör vi det med glädje och stolthet.

Stolthet

 • Vi är stolta över att representera SOL GF och vi delar föreningens värderingar.
 • Vi är stolta över att stå på prispallen men är även stolta över vår prestation när vi står bredvid.
 • SOL GF är förebilder för andra idrottsföreningar.

Vision mm uppdaterade efter styrelsebeslut 2020-10-18