Telefoner kansliet

12 jan 2023

Vi har i samband med årsskiftet inga fasta telefontider på kansliet och har dessutom bytt leverantör. Då porteringen från den tidigare leverantören har fungerat lite dåligt kan det därför vara åtkomstproblem på våra fasta telefoner till och från under januari.

Vi rekommenderar tillsvidare all kontakt via e-post till kansliet@solgf.se eller ledarmejlen för tränarna. När telefonerna åter fungerar till 100% så kommer e-post fortsatt vara den rekommenderade kontaktvägen men då ska det också vara möjligt att lämna röstmeddelande på telefon.

De mobilnummer som ibland finns angivna för kontakt fungerar som tidigare.