Sommarläger 2020

27 apr 2020

Våra olika sektioner håller just nu på att planera för om och när det kan bli några sommarläger denna sommar.

Definitiva besked för läger som planeras i juni kommer under maj.

Det datum som i så fall är aktuella är:

11-12 samt 15-17/6 – Gympakollo vår BoU-sektionen – Inställt
10-14/8 – Gympakollo höst BoU-sektionen – Inställt

29/6-1/7 Truppsektionen läger 1
5-7/8 Truppsektionen läger 2

I de fall lägren kan genomföras kommer mer info och inbjudan i samband med att det definitiva beslutet har tagits.