Jultävlingen

Jultävlingen arrangeras årligen i december och den är till för de äldre grupperna i vår Barn- och ungdomssektion (BoU).

De grupper som deltar är Bas Yngre och Bas Äldre.

Ibland så ingår jultävlingen som en del av tävlingsgruppernas juluppvisningar men i och med att sektionen växer med fler deltagande grupper kan den också vara ett separat arrangemang på ca 60-70 minuter.

Tävlingen har formen av en uppvisningstävling där inga individuella övningar bedöms. I stället tittar de 4 tyckarna på hur grupperna har komponerat sitt program utifrån val av övningar, klädsel och musik.

Kriterierna för övningarna bygger inte på svårighet utan att de är anpassade till sådant som de aktiva har lärt sig och kan. Tyckarna tittar även på hur man har komponerat programmet så att det blir så omväxlande som möjligt under de i de flesta fall 4 minuter man har på sig på golvet. Samt till det hur man med klädsel och musik kan knyta samman de olika övningarna på ett så bra sätt som möjligt utan onödiga stopp eller lång köbildning.

När det gäller klädsel så ska den inte vara överarbetad och speciellt kostsam för de aktiva. Bäst är om man med små medel, helst med sådant som de flesta redan har hemma, men med kanske någon ytterligare liten accessoar kan skapa en visuellt sammanhållande upplevelse.

Tyckarna utser en grupp som vinner ”Årets program” medan övriga grupper hanar på delas silverplats. När det finns många grupper som tävlar kan tävlingen delas upp i flera klasser och är det färre än tre deltagande grupper i en klass utses enbart hedersomnämnande om dessa.

BILJETTER

Publik på jultävlingen behöver köpa biljetter.

Dessa säljs digitalt i samarbete med någon biljettleverantör. Info om hur man köper biljetter och priserna för dessa läggs upp på hemsidan och sänds ut till de aktiva i grupperna i god tid inför biljettsläppet.

I de flesta fall säljs biljetterna slut redan innan uppvisningsdagen vilket innebär att det då inte finns biljetter att köpa på plats.

Vill man även titta på någon av tävlingsgruppernas juluppvisningar bör man tänka på att varje enskild aktivitet är ett eget arrangemang och vill man se flera behövs det en biljett per aktivitet.

SERVERING

Våra tävlingssektioner håller alltid med servering under jultävlingen. Alla besökande är varmt välkomna att handla i den och hela överskottet tillfaller den sektion (i vissa fall grupp) som fått uppdraget.

Tider mm i år

Se vår kalender och klicka på arrangemanget där för detaljerad info om årets arrangemang.