Sektioner och Kommittéer

SEKTIONER

Barn- och Ungdomssektionen:
kansliet@solgf.se

AG-sektionen:
ag@solgf.se

Cheer-sektionen:

cheer@solgf.se

Truppsektionen:
trupp@solgf.se

För sektionerna går e-postadressen till hela sektionskommittén.

KOMMITTÉER

Hallkommittén:
kansliet@solgf.se

För kommittéer går e-postadressen enbart till ordförande i de fall det finns en utsedd sådan.