Nyheter från hösten 2020

10 aug 2020

Från hösten 2020 inför vi en del nyheter som påverkar både avgifter och betalningar.

Höjda terminsavgifter

Vi kommer p.g.a. ökande kostnader inför hösten 2020 att höja terminsavgifterna. Höjningen kommer att vara ca 10% men kan variera lite mellan olika grupper där grupper som tränar fler veckor per verksamhetsår kan få en ytterligare höjning på max 4%.

Medlemsavgiften (och licensavgiften för de grupper som ska betala sådan) är oförändrad.

Det är den grundläggande terminsavgiften som ökas. Om man går i eller byter till en grupp som tränar mer än under våren innebär det som tidigare att den faktiska terminsavgiften som vanligt blir högre.

Inga reducerade avgifter

Alla aktiva som går i samma grupp betalar från hösten 2020 samma terminsavgift. Det gäller även om man sedan själv väljer att inte delta på alla träningar.

För grupper inom AG (där träningen i grunden sker individuellt och därför kan variera väldigt mycket både ålders- och nivåmässigt men där de aktiva ändå redovisningsmässigt är inlagda i gemensamma grupper) kommer terminsavgiften i viss mån att anpassas efter den aktives tränings- och tävlingsnivå samt, liksom i övriga sektioner, hur långt verksamhetsår man har.

För aktiva i BoU-sektionen som har en förälder med som tränare i gruppen gäller som tidigare att den enbart betalar medlems- och eventuell licensavgift och att föräldern inte får något arvode.

I övriga sektioner betalar alla aktiva full avgift och föräldrar som är med som tränare får ett arvode liksom de tränare som inte har med egna barn på träningen.

Vid förändrade träningar

Träningarna från hösten 2020 kommer i största möjliga mån att genomföras under så normala förhållanden som möjligt.

Vi fortsätter dock att följa rekommendationer från myndigheter, RF och våra idrottsförbund och kan utifrån dessa behöva anpassa verksamheten i olika riktningar när rekommendationerna förändras. Det kan också innebära att fler eller färre träningar ställs in under terminen även om vi hittills har lyckats undvika det i de flesta fall.

Genom att betala medlems- och terminsavgiften accepterar man att träningen bedrivs under de förutsättningarna och att både förändringar av träningsupplägg samt inställda träningar kan komma att ske utan att medlems- eller träningsavgiften återbetalas varken helt eller delvis.

Vi uppgraderar vårt medlemsregister

Vi uppgraderar vårt medlemsregister Sportadmin till versionen Kansliservice.

Det innebär att vårt kansli, våra ledare och även alla aktiva får fler funktioner som underlättar både kommunikation och betalningar.

Det som kommer märkas först för de aktiva och vårdnadshavare är att alla betalningar nu från hösten ska ske via Sportadmin och deras samarbetspartner Billmate.

Det innebär också att det på fakturor som innehåller medlems- och terminsavgifter separat kommer att specificeras en hanteringskostnad. Vi har valt att visa den öppet i stället för att baka in den i terminsavgiften. Hela hanteringskostnaden tillfaller Sportadmin/Billmate och den är en del av finansieringen av den nya versionen av vårt medlemsregister.

Läs mer om avgifter och betalningar på solgf.se/avgifter och solgf.se/betalning