Info om hösten 2021

05 aug 2021

Vi håller just nu på att fastställa träningsschemat för alla höstens grupper.

För tävlingsgrupperna sänds info ut direkt från respektive sektion eller huvudtränare. Både vilka dagar och tider träningen kommer vara samt när terminen startar.

För träningsgrupperna i våra olika sektioner kommer info från kansliet i mitten av augusti och där beräknas terminen starta vecka 36.

Samtliga aktiva som gick i en grupp under våren 2021 kommer inför hösten att få en avisering på terminsavgiften. Genom att betala den aviseringen bekräftar man sin plats. Om man inte önskar gå kvar i föreningen kan man även välja att klicka i knappen ”Jag ska inte vara med” och man stryks då. För den som önskar byta grupp kommer info om hur man gör det i samband med aviseringen av avgiften.

För träningsgrupperna kommer aviseringen i slutet av augusti. För tävlingsgrupperna kan aviseringen komma i augusti eller september.

Den som önskar börja i SOL GF kan på sidan solgf.se/anmalan läsa mer om hur man anmäler sig till föreningen.