Info om Corona

28 mar 2020
Info

Info om Corona (covid-19)

Uppdatering 2020-03-28 14:00

SOL GF följer även fortsättningsvis Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundets rekommendationer gällande fysisk aktivitet och träning och den senaste uppdateringen är som följande. ”Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning”.

Regeringen har nu även fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från och med imorgon och begränsningen innebär ett nytt maxantal på 50 deltagare. För idrotten innebär regeringens beslut som utgångspunkt att alla tävlingar och uppvisningar i idrott som samlar 50 personer eller fler på samma plats vid samma tidpunkt är förbjudna. Regeringens förbud gäller däremot inte en förenings träningsverksamhet riktad enbart till dess medlemmar. Detta förbud innefattar alltså inte vår ordinarie träningsverksamhet men vi kommer ändå fortsätta göra vad vi kan för att säkerställa att inte fler än nödvändigt befinner sig i hallarna samtidigt.

Folkhälsomyndigheten har presenterat en rad åtgärder/anpassningar för att minska smittspridningen och SOL GF har med anledning av detta beslutat om följande för träningsverksamheten.

Stanna hemma om man är sjuk

Precis som tidigare så gäller fortsatt att den som är sjuk, även med milda symtom, inte ska komma till träningarna utan stanna hemma, när man blivit frisk stannar man hemma ytterligare två dagar innan man är välkommen till träningen igen. Insjuknar man under träningen ska man gå hem direkt och märker någon tränare att någon gymnast uppvisar symtom under träningen har de fullt mandat att skicka hem gymnaster, för gymnaster under 18 år gäller det dock att kontakta vårdnadshavare först.

Byt om hemma före och efter träning

God handhygien

Vi fortsätter även med god handhygien genom att både gymnaster och tränare tvättar händerna både innan och efter träningen med tvål och vatten.

Dela inte vattenflaskor

Minska moment med närkontakt

Vi anpassar träningarna så att vi minskar övningar med närkontakt, det innebär till exempel att vi försöker minska trängsel i leden, kanske har fler stationer så att köerna blir kortare, minskar på 2&2 övningar och byggträningen inom cheerleading.

Föräldrar hämtar och lämnar utanför hallen

Detta för att minska antalet personer i hallarna som möts vid hämtning och lämning.

Skolsalar

För alla grupper som tränar i skolsalar innebär detta att vi anpassar verksamheten så att man slutar träningen några minuter tidigare än vanligt för att säkerställa att alla hunnit lämna hallen innan nästa grupp kommer, samt att man startar sin träning några minuter senare än vanligt för att lämna plats åt de som är på väg ut. 

För alla tränare innebär detta att avsluta träningarna i så pass god tid att samtliga gymnaster och tränare har hunnit lämna både hall och omklädningsrum när er träningstid är slut. Vi ber er även samlas utanför hallen och invänta att er tid startar innan ni går in i omklädningsrummet och hallen för att undvika för många gymnaster i hallen samtidigt. Inga överlappande tider är alltså tillåtet. Om möjligt använd olika omklädningsrum för grupper som kommer direkt efter varandra. 

Idrottshallar & Specialhallar 

(Västertorpshallen, Brännkyrkahallen, Mälarhöjdshallen, Enskedehallen, Åkeshovshallen)

Vi jobbar nu tillsammans med sektionerna och de andra föreningarna i Stockholm på att ta fram ett schema för att begränsa antalet gymnaster i hallarna och det kommer skickas ut till alla tränare när det är färdigt. 

Vänliga hälsningar 
Styrelsen i SOL GF 

Tidigare info från 2020-03-16

Gymnaster och ledare med olika typer av medicinska tillstånd 

För gymnaster/ledare med olika typer av medicinska tillstånd är det den patientansvariga läkaren inom regionens hälso- och sjukvård som kan göra den säkraste bedömningen om gymnasten ska komma på träningarna. I avvaktan på besked från den patientansvariga läkaren rekommenderar vi att gymnasten/ledaren stannar hemma. 

Kansliet

Folkhälsomyndigheten har nu även gått ut med en rekommendation att de som kan jobba hemifrån i Stockholm ska göra det, detta medför att vår kanslipersonal från och med tisdagen den 17 mars kommer jobba hemifrån och kansliet kommer vara stängt. E-post och telefonen kommer vara bemannad som vanligt så har ni några frågor eller liknande går det bra att höra av er där. Däremot kommer det inte finnas några besökstider tills vidare.  

Tävlingar

Styrelsen har idag beslutat att ställa in SOLs medverkan på alla tävlingar (i och utanför Sverige), till att börja med under mars och april, men det kan komma att förlängas beroende på hur situationen utvecklas. 

SOL-dagen 2020

Ett beslut har tagits om att inte hålla årets SOL-dag lördagen 25 april utan i ett första skede flytta fram den till lördag 30 maj. Ett beslut om det nya datumet blir av eller inte kommer tas i slutet av april efter att ha följt hur utvecklingen fortsätter. 

Vi vill återigen påminna om nedanstående viktiga information!

Stanna hemma när du är sjuk: Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till träningen.

Tvätta händerna ofta: Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till träningen efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket: När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun: Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Handsprit: Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Vänliga hälsningar 
Styrelsen i SOL GF 

Rekommenderade länkar

Folkhälsomyndigheten

Utrikesdepartementets rekommendation (UD) 

Vårdguiden 1177.se 

World Health Organization (WHO) 

Krisinformation från svenska myndigheter

Gymnastikförbundet 

Cheerleadingförbundet