Föreningsarrangemang hösten 2020

12 okt 2020

Årets familjedag, som traditionsenligt skulle ha ägt rum lördagen före farsdag, kommer i år tyvärr att ställas in. Då arrangemanget bygger på att både aktiva och publik/besökare rör sig runt i hallen går det med nuvarande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten inte att genomföra.

Vi kommer att undersöka om familjedagen i stället kan genomföras i slutet av våren 2021.

För juluppvisningarna, som ligger inbokade den 12/12, tas beslut på om, och i så fall hur, dessa kan genomföras i samband med styrelsens nästa möte.

Vi arbetar just nu med ett par olika alternativ.