Återanmälan till VT21

05 dec 2020

Alla aktiva i våra BoU-sektion ska göra en återanmälan via bokningssidan om man avser att fortsätta i sin grupp till våren. Info om det har sänts ut via e-post och återanmälningsperioden är 4-13 december. Det gäller dock inte barn till tränare som vi flyttar manuellt. Det gäller inte heller familjegympan som kommer att ha sin återanmälan i januari.

För grupper i AG, cheer och trupp kommer i början av januari en avisering på vårens avgifter som man bekräftar sitt deltagande med genom att betala. Återanmälan via aviseringen kommer, liksom vid anmälan via bokningssystemet, vara 7 dagar.

Info om lediga platser till intresselistan sänds ut efter det att återanmälningsperioden är slut.