Årsmötet 2020

23 sep 2020

Årsmötet 2020 genomfördes både digitalt och fysiskt onsdagen den 23/9. Totalt deltog 25 på mötet varav 24 var röstberättigade.

Som ordförande återvaldes Malena Nylin.

Som ny i styrelsen valdes Sten Karlson in medan Linn KImreus och Linda Lindwall lämnade styrelsen.

De två sistnämnda tog dock plats i valberedningen i stället.

Hela styrelsen hittar ni på solgf.se/styrelsen.