Angående aktuella rekommendationer med anledning av Covid-19

19 nov 2020
Info
Uppdaterat 2020-11-19

Angående Covid-19 följer SOL GF fortsatt rekommendationerna från myndigheter, RF och våra förbund. Den senaste informationen finns alltid på vår hemsida solgf.se.

Med anledning av att de tidigare lokala rekommendationerna för Region Stockholm som meddelades den 29/10 och som i ett första läge gällde fram till 19/11 idag har förlängts till 13/12 gäller nedanstående:

I och med att det kommer nya rekommendationer och lagar både från lokalt håll och nästa vecka även från regeringen kommer styrelsen vid sitt styrelsemöte den 26/11, efter att ha hunnit ta del all ny information och även fått nya rekommendationer från RF och våra idrottsförbund se över dessa och ta beslut om eventuella korrigeringar.

Fram till dess gäller fortsatt:

Aktiva

 • Träning för alla aktiva födda 2004 eller tidigare ställs in både inom- och utomhus.  Det gäller även familjegymnastiken då de aktiva där tränar tillsammans med en vuxen.
 • Träning för aktiva födda 2005 eller senare fortsätter som tidigare men med vissa korrigeringar enligt nedan.

Vid träning:

 • Inga övningar som behöver passning, bygg eller innebär fysisk kontakt ska hållas. Det inkluderar även hälsningar, kramar, high-five etc.
 • Håll även i övrigt extra avstånd vid övningarna. Vi rekommenderar 1,5 meter och det även mellan aktiva och tränare.
 • Anpassa träningstiden så att ni inte möter någon annan grupp på väg in eller ut.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten innan ni går in till träningen.
 • Dela inte vattenflaskor.
 • Hämtning och lämning sker utomhus.
 • Vid tecken på sjukdom hos utövare uppmanar ledare målsman att omgående hämta sitt barn.

Tränare

 • Tränare födda 2004 eller tidigare kan fortsatt vara tränare i de grupper med aktiva födda 2005 eller senare man är med i.
 • Anpassa antalet tränare i grupperna efter antalet aktiva som är på plats. Använd gärna kallelserutinen i Sportadmin för att veta hur många som kommer på en träning.

Vid bekräftad covid-19 smitta:

 • Kontakta din ledare eller mejla till föreningen (kansliet@solgf.se).
 • Alla i gruppen informeras av huvudtränaren via särskilt infobrev. Även kansliet informeras.
 • Övriga i gruppen ska, även om man inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara uppmärksam på symptom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar)
 • Vid symptom, isolera dig, läs på 1177.se vad som gäller
 • Under väntan på provsvaret, beter man sig som om man har covid-19
 • Vid misstanke om smittspridning mellan aktiva och ledare i gruppen kommer våra förbund att informeras.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen