31 – Arkivering

I arkivet ska följande handlingar arkiveras:

Handling
Antal år
Anmärkning
Bokföringshandlingar, verifikationer
8 år
 
Bokslut och årsredovisningar
Ständigt 
Styrelseprotokoll
Ständigt 
Avtal
Under löptiden
 
Årsmöteshandlingar
Ständigt 
Ledarkort manuella

 Maxtid enligt gällande lagar
Ledarkort digitala

 Maxtid enligt gällande lagar
SOL-utsikterStändigt ett nummer arkiveras
Protokoll från sektioner och kommittéer
Ständigt 
Filmer, foton etc
Ständigt