30 – Regler för uppvaktningar och hedersmedlemmar

30.1 – REPRESENTATION

Olika SOL‐gåvor att ta med vid utlandsrepresentation, uppvaktande av föreningar och förbund, mm, finns. Kontakta kansliet i god tid innan så att dessa gåvor kan beställas/färdigställas.

  • SOL‐standar: Utlämnas som förtjänsttecken. Gäller för medlemmar inom föreningen som under 10 år uträttat ett förtjänstfullt arbete. Ska användas vid uppvaktningar av föreningar/förbund/utlandsrepresentation då SOL‐glasgåva tidigare har givits samt till speciella personer ej direkt knutna till föreningen.

30.2 – FÖRTJÄNSTTECKEN EXTERNA

Aktuella förtjänsttecken som delas ut är de från Svenska Gymnastikförbundet och Svenska Cheerleadingförbundet.

Med anledning av nya regler för sparandet av personuppgifter för de som slutar i föreningen kommer utmärkelser enbart kunna delas ut till de som uppfyller ovanstående perioder i obruten tid.

30.3 – UTMÄRKELSER

Följande utmärkelser utdelas av föreningen:

  • Aktiv 10 år – SOL‐pin i brons
  • Aktiv 15 år – SOL-pin i silver samt SOL silverberlock
  • Tränare & ledare 10 år – SOL‐standar
  • Tränare 15 år – SOL guldberlock

Med anledning av nya regler för sparandet av personuppgifter för de som slutar i föreningen kommer utmärkelser enbart kunna delas ut till de som uppfyller ovanstående perioder i obruten tid.

30.4 – POLICY VID ÖVRIGA UPPVAKTNINGAR

Föreningen uppvaktar personer som är verksamma i föreningen enligt följande:

  • Födelsedagar från 50 år och sedan 65, 70, 75, 80, 85 osv. med blommor och present eller med presentkort.
  • Begravningar – blommor eller fonder.

I de fall föreningen får kännedom om det finns det även möjlighet att uppvakta personer som tidigare, på ett förtjänstfullt sätt, varit aktiva i föreningen en längre tid (minst 15 år) enligt ovan.

Då dessa inte alltid finns registrerade i föreningen åligger det den/de personer som har kunskapen om att en födelsedag är aktuell att i god tid informera kansliet om det för att uppvaktningen ska kunna ske.

Det gäller även vid begravningar.

30.5 – HEDERSMEDLEMMAR

Föreningen beslutade vid årsmötet 1998, då föreningen firade sitt 45‐årsjubileum, att instifta möjligheten att utse hedersmedlemmar.

För att utses till hedersmedlem måste personen i fråga under lång tid ha gjort något påtagligt hedersamt för föreningen.

Kandidat till att bli hedersmedlem kan vara tränare, framstående aktiv eller annan person med betydelsefulla uppdrag, vars namn och insatser är väl förankrade i idrottskretsar och förbund.

Skriftlig meritförteckning ska alltid medfölja de förslag som lämnas in.

Grundprincipen för tränare och andra medlemmar är att de, utöver andra meriter, lägst ska ha erhållit distriktsförtjänsttecknet för 20 års förtjänstfullt arbete och att detta arbete då enbart avser verksamhet i vår egen förening.

För aktiv gäller att denne:

1. erhållit utmärkelsen för 10 år som aktiv,
2. blivit svensk mästarinna eller nordisk mästarinna (även junior) eller varit först i Sverige med att utföra en svårighet av riktigt hög klass,
3. har representerat Sverige på EM, VM och/eller OS.

Förslag till ny hedersmedlem lämnas till föreningsstyrelsen, vilken godkänner eller refuserar lagt förslag.

Utnämning till hedersmedlem innebär följande:

  • Hedersmedlem blir ständig medlem utan att betala medlemsavgift.
  • Hedersmedlem har fritt deltagande på samtliga SOL.arrangemang.
  • Hedersmedlem inbjudes till årsmöten, medlemsfester, jubileum och liknande.