24 – Utformning av kallelser och inbjudningar

Utformning av kallelse eller inbjudan, där någon form av ekonomisk överenskommelse finns med, bör innehålla nedanstående stycke (kursiverat) för att få lämplig juridisk innebörd:

Återbetalning av erlagda avgifter sker i regel inte, varken helt eller delvis, om deltagare uteblir eller avbryter sitt deltagande för i denna inbjudan/kallelse beskrivna aktivitet/ läger/tävling etc. Det gäller även vid sjukdom.