22 – Ledarkort och anmälan av ny tränare

Ledarkort upprättas numer i första hand digitalt i medlemsregistret och finns i form av av egenskaper samt periodstatistik.

Ledarkorten underhålls av kansliet.

Respektive ordförande (sektion/kommitté) ansvarar för att personuppgifter för ny tränare/ledare lämnas till kansliet.

Det görs via länken solgf.se/specialanmalan.

Det är viktigt att det är tränaren själv som gör registreringen eftersom han/hon ska godkänna medlemsvillkor enligt GDPR mm.