21 – Försäkringar

Försäkringar finns för föreningens medlemmar.

Alla aktiva är försäkrad i det bolag som Svenska Gymnastikförbundet och Svenska Cheerleadingförbundet har avtal med och enligt de regler som respektive förbund föreskriver.

Alla tränare är normalt försäkrade via Riksidrottsförbundets tränarförsäkring. Tränare som under ett kalenderår får mer än 1/2 basbelopp i arvode är via SvGF försäkrade i Svedea.

Blanketter för anmälan av skada på Svedeas hemsida enligt nedanstående länkar. Där finns även kontaktuppgifter mejl/telefon som också kan användas för frågor angående anmälan av en skada.

Försäkringarna administreras/förmedlas av försäkringsbolaget Tydliga (tidigare Pensum) men ligger fysiskt hos Svedea.

Vill man ha en mer detaljerad info finns den på Svedeas hemsida:

https://www.svedea.se/gruppforsakringar/cheerleading

https://www.svedea.se/gruppforsakringar/gymnastik

Ovanstående gäller enbart aktiva som har basförsäkring eller licensförsäkring i cheer eller gymnastik.

En sammanställning som även omfattar ledare/tränare finns också på gymnastikförbundets hemsida:

https://www.gymnastik.se/forforeningar/forsakringar/

Där gäller i första hand RFs grundförsäkring för alla ledare/tränare som inte har ersättning som överstiger 1/2 basbelopp.

För tränare som inte är anställda men har ersättning över 1/2 basbelopp räknat på kalenderår och för anställd personal gäller andra försäkringar.

Notera att samtliga försäkringar är olycksfallsförsäkringar. Det ingår inte någon del för t.ex. kläder eller andra saker som går sönder eller tappas bort.

Gällande värdesaker så tas sådana med på egen risk. Varken föreningen eller tränarna ersätter skadat material eller försvunna värdesaker även om det skulle vara så att man tillfälligt varit med och förvarat dessa.