20 – Övrig utrustning

För övrig utrustning som ägs av föreningen ansvarar kansliet. Utrustning bör märkas och en förteckning ska finnas per hall som underhålls löpande av utsedd ansvarig på kansliet.

Underhållsbehov anmäls till kansliet.