19 – Redskap

För redskap som ägs av föreningen ansvarar kansliet. Dessa redskap ska märkas och en förteckning ska finnas på kansliet och i respektive hall. Om möjligt ska föreningens redskap vara inlåsta.

Underhållsbehov ska anmälas till kansliet. Detta gäller alla redskap oavsett om det är föreningens eller inte.

Önskemål av ytterligare redskap ska ske till den egna sektionskommittén som efter att ha gjort behovsanalys kontaktar styrelsen genom sin representant.