17 – Krishantering

När en aktiv eller tränare skadas mer eller mindre allvarligt påverkar det hela gruppen. Skuldkänslor kan finnas hos de som har varit med vid olyckstillfället, men även för de andra. Skuldkänslor kan t.ex. vara att tränaren känner att han/hon inte lyckats förhindra att skadan inträffade eller att tränaren skadas av t.ex. en spark eller ett slag i samband med en övning.

Viktigt är att hålla ihop gruppen och inte lämna någon ensam. Spekulera aldrig vad som har hänt utan säg bara fakta.

Vid större olyckor i samband med t.ex. resa har SOL GF en beredskapsgrupp som ska kontaktas om en allvarlig olycka händer. Beredskapsgruppen tar hand om eventuella massmedia kontakter, stöttning/praktisk hjälp, efterarbete av olyckan i form av samtal med gruppen s.k. debriefing. Kontaktuppgifter till gruppen finns på föreningens hemsida och på kansliet.

Viktigt att aktuella kontaktuppgifter alltid finns med vid träning/tävling.

17.1 DEN SKADADE AKTIVE ELLER TRÄNAREN

 • 1‐2 tränare tar hand om den skadade ‐ övriga tränare tar hand om resterande i gruppen och tar bort dem från skadeplatsen.
 • 1 tränare hämtar ev. förbandslåda och den andra tränaren är kvar hos den skadade. – Den skadade ska inte lämnas ensam.
 • Vid allvarliga skador – ring vid behov 112 och låt dem göra en första bedömning av läget.
  • Uppge vad som har hänt
  • Plats
  • Telefonnummer till er på platsen
 • För rådgivning kan även vårdguiden kontaktas på telefon 1177.
 • Ring så snart som möjligt föräldrar/anhöriga och meddela vad som har hänt och vad ni tänker göra.
  Spekulera inte utan meddela bara fakta och vad ni har gjort för att ta hand om den skadade.
 • Om man måste uppsöka sjukvård/sjukhus innan en förälder/eller anhörig har möjlighet att komma till platsen så åker samma tränare (eller minst en av dessa) som tagit hand om den skadade med ambulansen till sjukhuset.

17.2 ÖVRIGA I GRUPPEN

 • Se till att alla aktiva kommer bort från den skadade.
 • Avbryt träningen.
 • Se till att alla aktiva och tränare sätter på sig överdragskläder.
 • Se till att alla aktiva och tränare dricker vatten.
  De sista två punkterna är för att minska risken för chock.
 • Prata med varandra om vad som hände men spekulera aldrig.
  Ingen kommentar är dum! Ge information om vad som hände och inget annat.
 • Om träningen måste avbrytas helt så kontakta anhöriga och be dem komma och hämta de aktiva och tränare.
  Ge samma information till föräldrarna som ni gett till övriga gruppen.
 • Befinner ni er på annan ort gå tillbaka till ”lägret”.
 • Lämna ingen ensam utan alla håller ihop.
 • Kontakta sammankallande i beredskapsgruppen.

17.3 VIKTIGT – SKADA PÅ NACKE/HUVUD

 • Har den skadade slagit i nacken/huvudet eller ryggen: flytta INTE den aktive/tränaren. Prata lugnande berätta vad som händer.
 • Försök att få den skadade att ligga still och inte röra sig alls.
 • Om den skadade blöder kraftigt: lägg ett tryckförband (hårt tryck över såret) om möjligt håll den skadade kroppsdelen högt.
 • GE ALDRIG DEN SOM SKADAT SIG NÅGOT ATT DRICKA UTAN BADDA ENDAST LÄPPARNA I SÅ FALL.

17.4 BRA ATT TÄNKA PÅ

 • Ha alltid korrekta telefonlistor med till träning, tävling eller läger.
 • Är ni på läger eller tävling kan det vara bra att ta reda på vad närmaste sjukhus heter.

17.5 OM MAN ÄR UTOMLANDS

 • Reser ni inom EU ska alla ha med sig Försäkringskassans intyg (E111). Den ger er rätt till samma vård som EU landets medborgare har.
 • Bagage och värdesaker är inte försäkrade genom Riksidrottsförbundet, (RF). Se till att ha en egen hemförsäkring med resetillägg. Var uppmärksam på att de inte gör undantag för idrottsresor i försäkringen.
 • Om någon skadas i utlandet kan SOS‐International, Köpenhamn ordna med hemtransport och nödvändiga betalningsgarantier. De kan också ordna med bäst och ekonomisk transport på plats samt resa för anhöriga till den skadade när det är allvarligt. I USA är det Intercontinental Corporation som ska kontaktas.

17.6 HANDLINGSPLAN VID BRAND

Som ansvarig tränare ska du känna till var nödutgångarna finns samt att de inte är blockerade. Viktigt är att ta närvaro vid träningens start bl.a. för att veta vilka som är närvarande om något skulle hända och ni måste utrymma. Då kan ni snabbt räkna in de aktiva och tränare. Ta alltid ett brandlarm på allvar. Många gånger är det falsklarm men inte alltid. Här följer en handlingsplan om brandlarmet går eller om ni ser/känner röklukt.

Brandlarmet går

 • Avbryt träningen.
 • En tränare samlar ihop gymnasterna medan en annan försiktigt kollar i omklädningsrum efter brand eller röklukt.

Om tränaren ser rök eller brand:

 • Försök att bevara ert lugn. Stäng in branden dvs. stäng dörr/dörrar till där det brinner. Se till att de aktiva tar sig ut genom en nödutgång. Sist ut från salen/hallen går en tränare. Gå från hallen på ett behörigt avstånd, men se till att hålla ihop och inte vara i vägen.
 • Ring 112.
  • Uppge vad som har hänt
  • Plats
  • Telefonnummer till er på platsen
 • Pricka av från närvarolistan så att alla är med. Meddela räddningstjänsten (brandkåren) att ni har befunnit er i hallen och om ni har alla på plats. Saknas någon gå inte in själv och leta meddela räddningstjänsten omedelbart redan i telefon om det är möjligt.
 • Ring föräldrarna

Känner tränaren ingen röklukt:
Be de aktiva klä på sig och gå ut genom utgång eller nödutgång bort från salen/hallen. Ring 112 och följ råden. Pricka av att alla aktiva och tränare. Sist ut från salen/hallen går en tränare. Om inte brandlarmet upphör eller räddningstjänsten ger klartecken. Ring föräldrarna.