16 – Policy mot droger och doping

SOL GF har i nedan angivna punkter antagit följande drogpolicy, vilken gäller för alla medlemmar i föreningen.

16.1 – DEFINITIONER DROG- OCH DOPINGPOLICY

Med drog avses narkotiska preparat, alkohol samt tobak.

Med narkotiska preparat och doping avses alla mediciner och motsvarande preparat vilka inte föreskrivits av läkare eller vilka utgör i Sverige förbjudna preparat eller vilka i övrigt finns angivna av RF, SvGF eller SCF såsom otillåtna preparat i samband med idrottsutövning.

Med alkohol avses alla former av drycker bestående av eller innehållande sprit, vin eller öl med en alkoholstyrka överstigande 2,25 volymprocent (starkare än lättöl, lättcider, lättglögg).

Med tobak avses alla former av röktobak, snus och tuggtobak oavsett om de innehåller nikotin eller inte. Även e-cigaretter räkas in.

16.2 – POLICY MOT NARKOTISKA PREPARAT

Narkotiska preparat är inte tillåtna i något sammanhang inom SOL GF:s verksamhet.

16.3 – POLICY MOT ALKOHOL

Generellt gäller att alkohol inte ska förtäras inom SOL GF:s verksamhet.

Speciellt gäller:

  • Under tränings‐ och tävlingspass råder absolut förbud mot alkohol.
  • Under läger gäller absolut förbud mot alkohol.
  • Vid sammankomster, såsom banketter, kickoff, glöggträff och liknande, där omyndig medlem deltar, ska alkohol inte serveras eller förtäras av någon närvarande medlem.
  • Vid sammankomster där alla närvarande medlemmar är myndiga kan alkohol förtäras i enlighet med normala sociala principer.
  • Medlem får inte förtära alkohol eller vara alkoholpåverkad iklädd SOL‐kläder, dvs. sådana plagg vilka bär föreningens logotyp eller som på annat sätt har anknytning till eller visar på tillhörighet till SOL GF.

16.4 – POLICY MOT TOBAK

Generellt gäller att tobak inte får brukas inom SOL GF:s verksamhet.

Medlem får inte använda tobak iklädd SOL‐kläder, dvs. sådana plagg vilka bär föreningens logotyp eller som på annat sätt har anknytning till eller visar på tillhörighet till SOL GF.

Medlem får inte heller använda produkter som vid snabb anblick kan liknas vid eller tas för användande av tobak (t.ex. att det ser ut som att man snusar eller röker).

16.5 – ANSVAR OCH PÅFÖLJDER

Det är varje medlems ansvar att följa denna drogpolicy och att verka för att andra medlemmar är medvetna om och följer den.

Tränare/ledare som uppmärksammar att omyndig medlem bryter mot denna drogpolicy bör och har rätt att påtala detta för medlemmens målsman.

Den medlem som bryter mot denna drogpolicy kan komma att uteslutas ur föreningen i enlighet med förenings stadgar 13§ för att ”uppenbarligen skadat föreningens intressen”.