12 – Klädpolicy

Följande policy gäller för hur gymnaster och tränare ska/rekommenderas vara klädda under tävlingar och uppvisningar när de representerar föreningen.

Generellt gäller att alla kläder som bärs av representanter för SOL GF ska vara hela och rena samt avsedda för ändamålet.

12.1 – FAMILJEGYMPA

För aktiva i familjegympan (3‐4 år) rekommenderas gymnastikdräkt (flickor) eller t-shirt/linne samt tights/shorts (flickor/pojkar).

På fötterna ska man helst vara barfota eller ha mjuka gymnastik/dans/balettskor med mjuk sula. Inte ”gympadojor” med hård sula.

Man får inte träna i vanliga strumpor. Strumpor med halkskydd från t.ex. anläggningar som Bounce går bra.

Föräldrarna ska också vara ombytta i lämplig träningsklädsel.

12.2 – BAS MINI

De aktiva i Bas Mini (5‐6 år) rekommenderas bära gymnastikdräkt och till det tights (flickor) eller T-shirt/linne samt tights/shorts (flickor/pojkar).

På fötterna ska man helst vara barfota eller ha mjuka gymnastik/dans/balettskor med mjuk sula. Inte ”gympadojor” med hård sula.

Man får inte träna i vanliga strumpor. Strumpor med halkskydd från t.ex. anläggningar som Bounce går bra.

12.3 – BAS YNGRE

Aktiva i Bas Yngre (7‐9 år) rekommenderas bära gymnastikdräkt eller linne/T-shirt och till det eventuellt tights eller shorts. Använd gärna SOL profilkläder i de fall de finns.

För Bas Äldre (10 år ‐>) rekommenderas SOL‐linne + svarta tights eller dräkt som sektionen beslutar om och som bygger på föreningens färger.

12.4 – TÄVLINGSGRUPPER

Aktiva i tävlingssektionerna ska använda de dräkter eller andra kläder som sektionen, i enlighet med tävlingsreglerna, beslutar om.

Dräkterna/kläderna rekommenderas i möjligaste mån bygga på föreningens färger grön/gult eller svart/guld.

Alla kläder som en sektion tar fram ska godkännas av styrelsen eller av styrelsen utsedd kommitté/grupp. Grupper kan inte trycka upp egna kläder med föreningsnamnet eller loggan utan att de först är godkända av både den aktuella sektionen och styrelsen.

Under tävling, uppvisning och vid andra officiella sammanhang där man (iförd träningskläder) representerar SOL GF ska föreningens officiella föreningsoveraller användas.

Vid tävling på föreningstävlingar betyder det den svarta mjukisoverallen från Stadium eller den svarta föreningsoverallen från Adidas.

Vid tävling arrangerade av distrikts- eller riksförbund betyder det den svarta föreningsoverallen från Adidas.

12.5 – TRÄNARE, HJÄLPTRÄNARE & MINITRÄNARE

Alla tränare, hjälptränare och minitränare ska ha föreningskläder vid alla arrangemang där de deltar och representerar SOL GF.

Observera att vid tävlingar ska sektionernas regler för klädsel följas. Vid rikstävlingar ska även defileringsoverallen användas.

Vid träning ska alla tränare, hjälptränare och minitränare bära tröja/linne där det framgår att man representerar SOL GF.

12.6 – UTGÅENDE FÖRENINGSOVERALL

Vid byte av officiell föreningsoverall är överlappningstiden, dvs. när både den gamla och nya föreningsoverallen kan användas parallellt, den termin då den nya overallen finns tillgänglig för köp samt den därpå följande terminen.

Därefter får den utgående overallen inte längre användas vid tävlingar.

Vid uppvisningar och liknande arrangemang samt vid träning kan samtliga nya och gamla SOL-kläder användas så länge de är hela.

Alla versioner av defileringsoverallen från Adidas räknas i dagsläget som den senaste versionen av officiell overall och kan användas.