1-5 Inledning

1-5 INLEDNING

Handbokens fem första punkter består av text från andra källor.

För att inte riskera att samma information publiceras på fler ställen och därmed skulle kunna skilja sig åt efter olika uppdateringar hittar ni nedan en översikt var informationen från de 5 första punkterna finns:

1 – SYFTE

Återges under menyvalet Handboken.

2 – SOL-FAKTA

Finns under KANSLIET på den ordinarie hemsidan: solgf.se/kansliet

3 – SOL GF VISION

4 – SOL VÄRDEORD

Både punkt 3 och 4 finns under VISION OCH VÄRDEORD på den ordinarie hemsidan: solgf.se/vision

5 – FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Består av §1 i föreningens STADGAR som finns i dokumentarkivet.