Handboken

Verksamhetshandboken (kallad Handboken här på hemsidan) beskriver hur SOL GF är organiserad och fungerar.

Syftet med handboken är att fastställa organisation, rutiner och regler för hur SOL GF ska styras.

Avsikten är att handboken ska vara ett stöd till tränare och ledare inom föreningen.

Dokumentet uppdateras efterhand som styrelsen fastslår hur organisationen ska se ut och hur praktiska göromål ska utföras och hur de direktiv som anges i stadgarna ska tillämpas.

Om det i något fall skulle råda någon motsättning mellan denna handbok och föreningens stadgar så gäller stadgarna.

Handboken finns endast i digital form.

Om något verkar oklart eller inte finns beskrivet i handboken så fråga kansliet eller styrelsen vad det finns för riktlinjer eller hur man ska bedöma ett enskilt fall.

SOL GF
Styrelsen