Info om Corona

Info om Corona (covid-19)

Nedan har vi samlat all information gällande Corona och Covid-19. Den uppdateras när det kommer förändrade rekommendationer som påverkar vår verksamhet.

Senast uppdaterad 2020-10-20

SOL GF följer, när det gäller Corona och Covid-19, gällande rekommendationer från myndigheter, RF och våra idrottsförbund.

De instanserna, liksom vår styrelse, betonar att det är viktigt att alla följer de allmänna råden noga men också att det är fortsatt viktigt att idrotten hålls igång.

För SOL GF gäller för närvarande följande punkter:

Stanna hemma om man är sjuk

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte komma till träningarna utan stanna hemma. När man blivit frisk stannar man hemma ytterligare två dagar innan man är välkommen till träningen igen.

Insjuknar man under träningen ska man gå hem direkt och märker ni tränare att någon gymnast uppvisar symtom under träningen har ni fullt mandat att skicka hem gymnaster.

För gymnaster under 18 år gäller det dock att kontakta vårdnadshavare först.

Max 50 personer vid träning

Taket om 50 personer som gäller vid allmänna sammankomster gäller även för vår verksamhet även om t.ex. träningar inte är en allmän sammankomst när enbart medlemmar deltar.

I mindre lokaler än idrottshallar kan det vara lämpligt att ytterligare anpassa antalet aktiva och ledare beroende på hur lokalen ser ut och om den har separata omklädningsrum eller inte.

Om det inte går att skilja grupper åt mellan träningarna via separata omklädningsrum bör träningen kortas något så att man hinner lämna lokalen helt innan nästa grupp ska in.

Undvik moment med närkontakt

Vi kommer anpassa träningarna så att vi i största möjliga mån undviker närkontakt, det innebär också att vi undviker trängsel i leden. Passning är dock tillåtet.

Att undvika närkontakt innebär att vi inte längre kramas eller gör high-five med varandra utan försöker komma med glada kommentarer istället. 

Byt om hemma före och efter träning

För att undvika lång samlingstid i omklädningsrummen så ber vi att alla byter om hemma före och efter aktiviteten. I omklädningsrummet ska man enbart snabbt ta av sig ytterkläder och lägga dessa i egen väska eller påse.

God handhygien

Vi har god handhygien genom att både aktiva och tränare tvättar händerna både innan träningen med tvål och vatten.

Dela inte vattenflaskor och undvik om möjligt fruktpauser

Ät ordentligt före och efter era träningar och undvik i största möjliga mån fruktpauser. Behöver man ändå äta något under träningen, försök ta med sådant som har skal eller papper som man kan hålla i, eller sådant som går att äta med sked eller gaffel. Glöm inte heller att tvätta händerna ordentligt innan och efter ni ätit.

Träna utomhus när så är möjligt

Flytta t.ex. uppvärmningen utomhus om det fungerar tidsmässigt. Även andra moment som kan genomföras utomhus flyttas med fördel i så stor utsträckning som möjligt dit.

Föräldrar hämtar och lämnar utanför hallen

Detta för att minska antalet personer i hallarna som möts vid hämtning och lämning. 

Skolsalar

För alla grupper som tränar i skolsalar innebär detta att vi anpassar verksamheten så att man slutar träningen några minuter tidigare än vanligt för att säkerställa att alla hunnit lämna hallen innan nästa grupp kommer, samt att man startar sin träning några minuter senare än vanligt för att lämna plats åt de som är på väg ut.

Det är extra viktigt om det inte finns separata omklädningsrum i dirket anslutning till salen som olika grupper kan använda som separata slussar på väg in och ut.

Gymnaster och ledare med olika typer av medicinska tillstånd 

För gymnaster/ledare med olika typer av medicinska tillstånd är det den patientansvariga läkaren inom regionens hälso- och sjukvård som kan göra den säkraste bedömningen om gymnasten ska komma på träningarna. I avvaktan på besked från den patientansvariga läkaren rekommenderar vi att gymnasten/ledaren stannar hemma. 

Vid bekräftad smitta

Om tränare eller andra ledare får information om bekräftad smitta i gruppen och hos någon som varit närvarande på träning under den period på ca 5-7 dagar som är den vanligaste tiden innan symptom uppstår så informera övriga i gruppen. Dock utan att nämna vem eller vilka det är som är smittade.

Informera även kansliet och styrelsen.

Vänliga hälsningar 
Styrelsen i SOL GF 

Övrig Info

Kansliet

Folkhälsomyndigheten rekommenderas fortsatt arbete hemifrån för de som har möjlighet att göra det. Kansliet kommer därför att tidvis vara stängt och öppettiderna begränsade.

Behöver ni besöka kansliet så se hemsidan löpande för allmänna öppettider eller kom boka besök med den som ni ska träffa.

E-post och telefonen kommer vara bemannad som vanligt så har ni några frågor eller liknande går det bra att höra av er där.   

Tävlingar

Styrelsen har idag beslutat att ställa in SOLs medverkan på alla tävlingar (i och utanför Sverige), till att börja med under mars och april, men det kan komma att förlängas beroende på hur situationen utvecklas. 

Våra arrangemang verksamhetsåret 20/21

Föreningens arrangemang kommer påverkas under verksamhetsåret 20/21.

Familjedagen är inställd eftersom det är ett arrangemang som bygger på många besökare och icke sittande publik.

För övriga arrangemang som föreningen eller sektionerna har planerat gäller att dessa kommer att genomföras i så stor utsträckning som möjligt.

Information om de genomförs digitalt eller på plats samt med eller utan publik sänds ut i anslutning till respektive arrangemang.

Rekommenderade länkar

Folkhälsomyndigheten

Utrikesdepartementets rekommendation (UD) 

Vårdguiden 1177.se 

World Health Organization (WHO) 

Krisinformation från svenska myndigheter

Gymnastikförbundet 

Cheerleadingförbundet